Згода на обробку персональних даних

Цим вільно, своєю волею і в своєму інтересі висловлюю свою безумовну згоду фізичній особі-підприємцю Швець В.В., зареєстрованому відповідно до законодавства України за адресою 71100, Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Покровська, будинок 6 (далі по тексту - Оператор), на наступне:

1. Підтверджую, що всі надані мною персональні дані Оператору є вірними, й надаю на необмежений строк свою згоду (дозвіл) Оператору обробляти надані персональні дані будь-яким чином, визначеним Законом України “Про захист персональних даних”, для забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; проведення розрахункових операцій, подання звітності; ведення управлінського обліку; передавати їх третім особам у встановлених законодавством випадках; а також використовувати ці дані для надсилання комерційних повідомлень та пропозицій.
 
2. Обсяг персональних даних, які можуть бути включені Оператором до бази персональних даних: прізвище, ім’я, по-батькові особи, що надала дані; номери телефонів, електронні адреси, посилання на персональну сторінку в соціальній мережі Facebook.

3. Підтверджую, що повідомлений Оператором про включення моїх персональних даних до відповідних баз персональних даних та про права суб’єкта персональних даних (визначені ч.2 ст.8 Закону України “Про захист персональних даних”.
На верх