Информация от Бердянской налоговой инспекции на 15 июля

15.07.2015 · 11:06 · Просмотров - 1044

Подборка материалов от Бердянской ОГНИ за неделю по 15 июля

Бердянська ОДПІ повідомляє

Платники Бердянська сплатили 14,7 млн.грн. єдиного податку

За 1 півріччя 2015 року бердянські платники єдиного податку наповнили міський бюджет на 12 млн.грн, та на 2,7  млн. грн.  місцеві бюджети Бердянського району.   З них 3,1 млн.грн. сплатили юридичні особи, 9,7 млн.грн. – фізичні особи - підприємці. Платники четвертої  групи, до якої відносяться сільськогосподарські товаровиробники, за шість місяців поточного року сплатили 1,9 млн. гривень - повідов заступник начальник Бердянської ОДПІ Сергій Черновалюк.

Податковою міліцією вилучено тютюнових виробів на 36 тис.грн.

Cпівробітниками  оперативного управління Бердянської ОДПІ ГУ ДФС Запорізької області в ході проведення операції «Акциз 2015» встановлено 3 факти реалізації тютюнових виробів без наявності будь-яких дозвільних документів на території обслуговування  м. Бердянська та м. Приморська. В результаті перевірки вилучено тютюнових виробів на суму понад 36 тис.грн.

Протягом 1 півріччя у Центрі обслуговування платників надано майже 5000 адмінпослуг

Як повідомила начальник Бердянської ОДПІ Олена Круц, з початку  2015 року Бердянською ОДПІ було надано 5021   адміністративних послуг у Центрі обслуговування платників податків. Зокрема, видано 2752 карток платників податків, видано 766 довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, зареєстровано 488 книг обліку розрахункових операцій та 164  книги обліку доходів і витрат.

Для відвідувачів ЦОП створені всі умови для комфортного отримання адміністративних послуг. Спеціалісти Центру приділяють увагу кожному платнику, на стендах розміщена необхідна інформація з реєстрації платників податків,заповнення та подачі податкової  звітності юридичними та фізичними особами,обчислення та сплати податків до бюджету, графіки особистого прийому громадян посадовими особами Бердянської ОДПІ та інша корисна інформація.

Звітність з рентної плати

У зв'язку з настанням квартального терміну подання звітності, платники рентної плати з 1 липня по 10 серпня 2015 повинні подати податкові декларації:

  • По рентній платі за користування надрами для видобування корисних копалин (за ІІ квартал 2015 року):
  • По рентній платі за користування радіочастотним ресурсом України - за місцем податкової реєстрації (за ІІ квартал 2015 року);
  • По рентній платі за спеціальне використання води - за місцем податкової реєстрації (за півріччя 2015 року);
  • По рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів - за місцезнаходженням лісової ділянки (за півріччя 2015 року);

Разом з податковими деклараціями платник податків подає копії нових  дозволів на спеціальне водокористування.

Оскільки Мінфіном не прийняті нові форми звітності, то звітувати необхідно за старими.

Новини законодавства

Звільнення від обкладення військовим збором грошового забезпечення учасників АТО: через 2 місяці та при затвердженні Урядового порядку

Тимчасово, на період проведення АТО, не підлягають обкладенню військовим зборомдоходи у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних сил України, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління держохорони, Держспецзв'язку, інших утворених відповідно до законів України військових формувань й інших осіб на період їх безпосередньої участі в АТО.

Порядок підтвердження статусу зазначених осіб із метою застосування пільги з обкладення військовим збором має визначити КМУ.

Це передбачає Закон України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції» від 18.06.2015 р. № 548-VIII. Згаданий закон набирає чинності 09.07.2015 р. і вводиться в дію через 2 місяці після цієї дати.

Тож, грошове забезпечення військовослужбовців і правоохоронців, задіяних в АТО, буде звільнено від обкладення військовим збором не раніше вересня 2015 року, та й то за умови, якщо впродовж цих двох місяців Уряд устигне затвердити відповідний Порядок  підтвердження статусу зазначених осіб із метою застосування пільги з обкладення військовим збором. Адже без нього немає чіткого механізму, кого звільнять від сплати військового збору.

Оновлено електронні сервіси для платників податків у системі електронного адміністрування ПДВ

ДФС запровадила ланку сервісів для отримання інформації із системи електронного адміністрування ПДВ.

Код форми

Назва сервісу

J/F1300103

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

J/F1400103

Витяг із Єдиного реєстру податкових накладних (надається як на вказану дату, так і в розрізі контрагентів із зазначенням дати на номеру документа та суми податку)

J/F1301204

Запит щодо отримання реквізитів рахунка та відомостей про стан рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість і суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

J/F1401204

Витяг із системи електронного адміністрування ПДВ

J/F1301301

Запит на отримання інформації про суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ΣНакл), за рахунок сум від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ

J/F1401301

Витяг із системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних

J/F1301401

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

J/F1401401

Витяг із Єдиного реєстру податкових накладних (надається за виданими податковими накладними й розрахунками коригування, зареєстрованими з порушенням граничного строку реєстрації за запитуваний період)

J/F1301901

Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій із системи електронного адміністрування ПДВ

J/F1401901

Витяг у розрізі операцій із системи електронного адміністрування ПДВ

ПРО ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Державна фіскальна служба України у зв’язку із набранням чинності з 1 липня 2015 року змін до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Відповідно до абзацу дев’ятого пункту 45 розділу I Закону України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" з 01.07.2015 змінено деякі норми Кодексу щодо порядку формування податкового кредиту.

Зокрема, виключено пункт 198.4 статті 198 Кодексу, згідно з яким суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг та необоротних активів, які призначаються для використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, не належать до податкового кредиту.

Крім того, змінено редакцію пункту 198.3 статті 198 Кодексу, відповідно до якої податковий кредит звітного періоду формується незалежно від напряму використання придбаних товарів/послуг (в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях).

Одночасно пунктом 198.5 статті 198 Кодексу визначено, що платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, відповідні податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання та/або починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 196 Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 Кодексу);

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 Кодексу);

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Також внесено зміни до статті 199 Кодексу, зокрема пунктом 199.1 зобов’язано платників податку, у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти і зареєструвати в ЄРПН відповідні податкові накладні на частку сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

Отже, якщо товари (послуги, необоротні активи) придбаваються для повного або часткового використання в операціях, зазначених у підпунктах "а" - "г" пункту 198.5 статті 198 Кодексу, платник податку на дату їх придбання включає сплачену/нараховану при придбанні таких товарів/послуг суму ПДВ до складу податкового кредиту (за умови своєчасної реєстрації постачальником податкової накладної в ЄРПН). При цьому платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ на відповідний обсяг придбаних товарів (послуг, необоротних активів), що призначені для використання в операціях, визначених у підпунктах "а" - "г" пункту 198.5 статті 198 Кодексу, та не пізніше останнього дня звітного періоду скласти податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН.

(ЛИСТ ДФС УКРАЇНИ ВІД 09.07.2015 Р. № 24876/7/99-99-19-03-02-17)

Прес-служба ДФС повідомляє

Голова ДФС Роман Насіров бере участь в Американсько-українському бізнес-форумі у Вашингтоні

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров у складі української урядової делегації на чолі з Прем'єр-міністром України бере участь у Американсько-українському бізнес-форумі (US-Ukraine Business Forum), який проходить 13 липня у м. Вашингтоні (США).

Цей Форум – перша подія такого масштабу та можливість для України продемонструвати американському бізнесу та інвесторам власні реформи та розповісти про можливості, які зараз з'являються в Україні.

Голова ДФС Роман Насіров розповість про зміни та нові можливості у розрізі податкової реформи та спрощення умов ведення бізнесу в Україні. Свою доповідь він представить під час сесії «Doing Business in Ukraine».

З метою налагодження співпраці передбачаються також зустрічі Голови ДФС України з провідними лідерами американського бізнесу та інвесторами.

Окрім того, 14 липня запланові зустрічі Романа Насірова з представниками Митної та прикордонної служби США (U.S. CBP) та Міжнародного валютного фонду (IMF). Метою зустрічей є обмін досвідом у митній сфері, отримання технічної допомоги  та схвалення обраного курсу реформ ДФС України.

Податкова міліція викрила оборудки на ринку палива на суму понад 173 млн. грн.

Працівниками податкової міліції у Донецькій області у рамках операції «Нафтопродукт-2015» зареєстровано кримінальне провадження за ч.3 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами підприємства, що здійснює діяльність на ринку паливно-мастильних матеріалів.

Встановлено, що зазначені особи здійснили реалізацію нафтопродуктів через мережу автозаправних станцій без нарахування та сплати до бюджету акцизного податку, а також з метою приховування незаконного походження паливно-мастильних матеріалів, оформляли операції з їх придбання використовуючи транзитно-конвертаційні підприємства.

Такі дії призвели до ухилення від сплати податків у сумі 173,4 млн. гривень. Тривають слідчі дії.

Митний термінал «Калинівка» - приклад європейської якості обслуговування платників

Новий митний термінал «Калинівка» стане прикладом для розбудови нових сучасних терміналів в Україні з європейською якістю обслуговування. Про це заявив Голова ДФС Роман Насіров під час відкриття терміналу на Київщині.

«Термінал «Калинівка» – один з найгарніших прикладів того, якими мають бути митні термінали, умови, в яких працюють люди та здійснюється розмитнення товарів. Це свідчення того, як сьогодні залучаються інвестиції в нашу інфраструктуру, в логістику. В критичних для країни обставинах вдалося у досить короткі строки побудувати такий потужний комплекс, в якому створені всі умови для комфортної роботи  як для декларантів, логістичних компаній, так і для працівників фіскальних органів та працівників терміналу», – наголосив Роман Насіров.

На території терміналу розміщені структурний підрозділ Київської митниці ДФС, пости фіто-санітарного контролю, екологічного контролю, санітарно-епідеміологічного контролю, ветеринарного контролю, підрозділ торгово-промислової палати, що значно спрощує оформлення всіх необхідних документів та заощаджує час суб’єктам господарювання.

«Термінал працюватиме за принципом «єдиного вікна», як повноцінний логістичний центр, адже тут знаходяться усі необхідні служби, а тому суб’єкту господарювання не потрібно нікуди їздити. Це приклад того, до чого ми маємо рухатися в майбутньому, як повинні виглядати митні термінали та надаватися митні послуги», – підкреслив Роман Насіров.

За словами Голови ДФС, новий термінал сприятиме створенню нових робочих місць, сприятливих умов для роботи бізнесу та залученню додаткових інвестицій  в нашу країну, зокрема, в Київську область.

У Києві викрито підприємство, яке не сплатило 20,6 млн. грн. податків

Співробітниками податкової міліції міста Києва зареєстровано кримінальне провадження за ч.3 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами  підприємства, що здійснює діяльність на ринку пально-мастильних матеріалів.

Як з’ясувалося, посадовці протягом 2014 року здійснювали операції з фіктивними підприємствами. Внаслідок таких дій підприємство  ухилилося від сплати податків на суму 20,6 млн. гривень.

Досудове розслідування триває.

Податковою міліцією викрито махінації у сфері перевезень залізничним транспортом

Працівниками податкової міліції зареєстровано кримінальне провадження за ч.3 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами підприємства, що здійснює діяльність у сфері перевезень залізничним транспортом.

Впродовж тривалого періоду порушники оформлювали операції з придбання пально-мастильних матеріалів, обладнання для локомотивів, будівельних матеріалів, витратних матеріалів для ремонту потягів та засобів гігієни у фіктивних підприємств. Внаслідок таких махінацій до бюджету не сплачено 19,6 млн. грн. податків.

Слідство триває.

Податковою міліцією ліквідовано міжрегіональний «конвертаційний центр»

Податковою міліцією спільно з обласною прокуратурою та ГУ СБУ у Донецькій області припинено діяльність потужного міжрегіонального «конвертаційного центру», який використовував фіктивні підприємства, зареєстровані у Донецькій, Дніпропетровській областях та у місті Києві.

Загальний обсяг проконвертованих коштів склав 1 млрд. гривень.

У Маріуполі та Дніпропетровську одночасно проведено 11 обшуків в офісних приміщеннях «конвертаційного центру», місцях проживання фігурантів. У ході обшуків виявлено та вилучено бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку, 154 печатки підприємств, а також гербові печатки державних податкових інспекцій, печатку банківської установи.

На розрахункових рахунках підприємств, задіяних у роботі «конвертаційного центру», вже заблоковано понад 1 млн. грн. грошових коштів. При цьому кошти на рахунки продовжують надходити.

Наразі вирішується питання про додаткову реєстрацію кримінальних проваджень за ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем), ст. 205 (фіктивне підприємництво), ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) та ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України відносно організаторів та учасників злочинної діяльності, а також розкрадачів державних коштів.

Злочинцям загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом.

За 8 діб в ЄРПН зареєстровано вже більше 4 млн. податкових накладних

За 8 діб роботи системи електронного адміністрування ПДВ (CEA) в звичайному режимі в ЄРПН зареєстровано 4,2 млн. податкових накладних та розрахунків коригування на суму ПДВ майже 14 млрд., грн. Також зареєстровано 18,5 тис. митних декларацій на суму ПДВ 3,2 млрд. грн. та здійснено 40 тис. операцій поповнення електронних рахунків на суму більше 2 млрд. грн.

Про те як CEA запрацювала в звичайному режимі та про її відмінності від тестового розповіли Голова ДФС Роман Насіров та директор департаменту методології з питань оподаткування Неля Привалова під час прес-брифінгу, який відбувся 9 липня в Українському кризовому медіа-центрі.

Днями, з 1 липня, відповідно до законодавства, реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі стартувала в звичайному режимі. До цього, а саме з 1 лютого, вона працювала у тестовому.

Є декілька основних відмінностей у функціонуванні системи до і після. Відтепер всі податкові накладні та розрахунки коригування реєструються в ЄРПН, потім, передбачено застосування штрафу за порушення граничних термінів.

Важливим фактом при цьому є те, що перехід системи електронного адміністрування ПДВ у звичайний режим не передбачає відволікання обігових коштів суб’єктів господарювання.

За словами Голови ДФС Романа Насірова, для уникнення відволікання обігових коштів Податковим кодексом передбачено збільшення суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі. По-перше, на так звану суму «овердрафту» – середньомісячний розмір податку, задекларований та погашений платниками до бюджету протягом попередніх 12 місяців. Збільшення реєстраційної суми за рахунок такого показника вже відбулося автоматично 1 липня цього року на суму 7,8 млрд. грн. по майже 161 тис. платнику податків.

По-друге, протягом тестового періоду платниками збільшено реєстраційну суму за рахунок від’ємного значення, яке було сформовано ними до 1 лютого цього року. Таке збільшення відбувалося як протягом тестового періоду, так і може бути здійснене в подальшому за наявності у платника такого від’ємного значення, що не було використано на збільшення реєстраційної суми.

По-третє, на суму надміру зарахованих платником до бюджету коштів, сформованих станом на 1 липня 2015 року.

Збільшення реєстраційної суми за рахунок такого показника вже відбулося автоматично 8 липня на суму 2,5 млрд. грн. по 147 тис. платників.

«Система електронного адміністрування ПДВ працює в штатному режимі, безперебійно та допомагає функціонувати державі та сумлінним платникам податків», – резюмував Роман Насіров.

У Києві викрито факт ухилення від сплати податків на суму 131 млн. гривень

Співробітниками податкової міліції міста Києва зареєстровано кримінальне провадження за ч.3 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами підприємства, що здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі.

Встановлено, що протягом 2014-2015 років дані особи документально оформили неіснуючі операції з фіктивними підприємствами щодо купівлі-продажу товарів народного споживання. Ці дії призвели до ухилення від сплати податків на суму 131 млн. гривень.

Слідчі дії тривають.

З початку 2015 року митницями ДФС порушено майже 8,7 тис. справ про порушення митних правил

Протягом січня – червня 2015 року митницями Державної фіскальної служби порушено 8 685 справ про порушення митних правил на суму понад 637,92 млн. грн. З них, в 4 229 справах тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму понад 265,88 млн. грн.

Також у 1 півріччі поточного року митниками розглянуто 2 947 справ про порушення митних правил. За результатами їх розгляду порушники оштрафовані на суму майже 76 млн. грн., з яких перераховано до державного бюджету 8,37 млн. грн.

За вартістю серед вилученого майна більшість складають промислові товари – понад 145,63 млн. грн., друге місце посіли валютні кошти – їх вилучено на суму понад 64,92 млн. грн. Вартість конфіскованих продовольчих товарів та транспортних засобів склала – понад 35,16 та 20,14 млн. грн. відповідно.

Крім того протягом січня - червня 2015 року на розгляд до суду митницями передано 4 660 справ про порушення митних правил на суму понад 596,2 млн. грн. За результатами розгляду цих справ судом прийнято рішення про конфіскацію предметів правопорушень на суму понад 229,92 млн. грн. та накладено штрафів на суму понад 161,3 млн. грн.

Роман Насіров: Сьогодні в країні є єдина позиція щодо боротьби з контрабандою

Органи влади мають сьогодні реальну можливість працювати як єдина команда для подолання контрабанди та корупції. Про це заявив Голова ДФС Роман Насіров під час розширеної наради Президента Петра Порошенка з головами ОДА, яка відбулася 8 липня в м. Одеса.

«Я дуже радий, що сьогодні у нас є єдина позиція щодо боротьби з контрабандою та корупцією. Про це свідчать напрями роботи керівництва Одеської області, Служби безпеки України, Прокуратури, МВД та ДФС. Ми можемо працювати як єдина команда і побороти це критичне явище», – наголосив Роман Насіров.

За його словами, ДФС проводить активну роботу щодо боротьби з корупцією в своїх підрозділах. Так, зокрема, за останні два місяці було упереджено більше 10 млрд. грн. «схемного» податкового кредиту на стадії реєстрації податкових накладних. Під кримінальним провадженням перебуває 1,7 млрд. грн. виявленого легалізованого доходу, сума ПДВ за кримінальними провадженнями складає 2,8 млрд. грн.

 З незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму  600 млн. грн. З вигодонабувачів конвертаційних центрів цього року  стягнуто більше 300 млн. грн. По податковому компромісу в рамках кримінальних проваджень було сплачено майже 400 млн. грн., а по закінчених кримінальних провадженнях відшкодовано більше 400 млн. грн.

Роман Насіров також відзначив роботу служби щодо створення спільного контролю та спільних пунктів пропуску на західному кордоні. За його словами, реалістичний строк побудови на західному кордоні спільних пунктів пропуску – два роки, але, враховуючи допомогу, яку може отримати ДФС у цьому напрямі, ця робота буде значно прискорена.

Крім того, Голова ДФС схвально оцінив запровадження експерименту щодо фінансування інфраструктурних проектів.

«Нами було розроблено пропозиції до законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу, який передбачає проведення на Одещині експерименту щодо фінансування інфраструктурних проектів. Я підтримую цю ініціативу і ми спільно працюватимемо з губернатором Одеської області над збільшенням показників по митних надходженнях для того, щоб спрямувати ці кошти на конкретні проекти та побачити від них результати», – підкреслив Роман Насіров. 

Податковою міліцією викрито ухилення від сплати податків на 247,5 мільйонів гривень

Податковою міліцією Центрального офісу зареєстровано кримінальне провадження за ч.3 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків одним з підприємств. Зазначене підприємство здійснює діяльність з обслуговування наземного залізничного транспорту.

Встановлено, що протягом 2011 – 2014 років  підприємство документально, без фактичного проведення, оформило операції з придбання за державні кошти устаткування та запчастин до залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу. Ці дії призвели до ухилення від сплати податків на суму 247,5 млн. гривень.

Досудове розслідування триває.

Податковою міліцією викрито факти ухилення від оподаткування майже на 34 млн. гривень

Податковою міліцією Центрального офісу зареєстровано кримінальне провадження за ч.3 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків підприємством, що здійснює торгівлю пально-мастильними матеріалами.

Протягом 2015 року підприємство оформило операції з придбання легких і важких дистилятів, бензину і дизельного палива виробництва Румунії. Однак, як з’ясувалося,  зазначені операції фактично були лише на «папері», жодні закупівлі не здійснювалися.

Такі дії призвели до ухилення від сплати ПДВ та податку на прибуток на суму 27 млн. 462 тис. гривень.

Подібний факт ухилення від сплати податків за рахунок фіктивних операцій також викрито податковою міліцією у Києві.

Підприємство, яке здійснює торгівлю спецзасобами, устаткуванням та засобами екіпіровки, протягом 2012 – 2015 років документально оформило фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами з ознаками фіктивності. Звісно, жодних операцій фактично не проводилося.

 Завдяки таким махінаціям порушники ухилилися від сплати ПДВ на суму 6,2 млн. гривень.

За вказаним фактом податковою міліцією м. Києва зареєстровано кримінальне провадження за ч.3 ст.212 КК України.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

Запорізькі платники поповнили бюджети на 3 мільярди 77 мільйонів гривень

Така сума надійшла до бюджетів усіх рівнів за перше півріччя 2015 року (без показників Спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжі). Рівень сплати до аналогічного періоду минулого року збільшено на 884 мільйони гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій  Кавилін.

  • Із загальної суми 1 мільярд 387 мільйонів гривень – надходження до державного бюджету, що на 468 мільйонів гривень або на 51 відсоток перевищує сплату за аналогічний період минулого року. Індикативний показник надходжень до державного бюджету виконано на 108 відсотків, - зазначив очільник фіскальної служби області.

Першість у сплаті до держбюджету традиційно тримає податок на додану вартість –  471,5 мільйона гривень, що на 101,3 мільйона гривень, або 27,4 відсотки. більше ніж за аналогічний період минулого року.

На другому місці надходження від податку на доходи фізичних осіб – майже 330 мільйонів гривень, у тому числі платники перерахували 39 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів, а також на допомогу українській армії сплачено понад 119 мільйонів гривень військового збору.

Третім у рейтингу піврічних надходжень до державної скарбниці є  податок на прибуток ­ – 304 мільйони гривень. Це на 109 мільйонів гривень більше, ніж за перше півріччя 2014 року.

Крім того, державний бюджет поповнився на понад 68 мільйонів гривень  рентної плати за користування надрами та на 48,6 мільйона гривень рентної плати за спеціальне використання води. 

До місцевих бюджетів з початку року надійшло 1 мільярд 689 мільйонів гривень, що на 416,2 мільйона гривень або на 32,7 відсотка більше, ніж торік.

Запорізький підприємець, що не дотримувався митних правил, заплатить штраф 165 тис. грн. та залишиться без автомобіля

Запорізький приватний підприємець ввіз на митну територію України транспортний засіб марки DAF. Відповідно до документів, які він подав митним органам України вартість автомобіля склала 5,5 тис. Євро. 

Запорізькою митники провели митну перевірку, у ході якої були отримані матеріали від митних органів Королівства Нідерланди, відповідно до яких було встановлено, що фактично вартість транспортного засобу складала 7 тис. Євро. Митним органам України були надані документи, що містили неправдиві відомості про вартість товару, що в свою чергу призвело до ухилення від сплати обов’язкових митних платежів на суму 4 тис. грн.

Запорізькою митницею ДФС у відношенні підприємця заведено дві справи про порушення митних правил, одну – за ч.2 ст. 483 Митного кодексу України за фактом переміщення через митний кордон України транспортного засобу з приховуванням від митного контролю, шляхом подання документів, які містили неправдиві відомості про його вартість та другу – за ст. 485 Митного кодексу України за фактом вчинення дій, що призвели до зменшення розміру сплати обов’язкових митних платежів.

Санкція ч.2 ст. 483 Митного кодексу України передбачає конфіскацію в дохід держави предмету правопорушення (автомобіля DAF) та накладення на правопорушника штрафу у розмірі 200% його вартості, та ст. 485 Митного кодексу України передбачає накладення на правопорушника штрафу у розмірі 300% несплаченої суми митних платежів. 

Митники Запоріжжя та Королівства Нідерландів виявили митні правопорушення на суму понад 100 тис. грн.

У липні поточного року Запорізькою митницею ДФС на підставі відповіді митних органів Королівства Нідерланди заведено 3 справи про порушення митних правил на суму понад 100 тис. грн. Так, у митників виникли підозри, про те що транспортні засоби, які ввозились в Україну з країн Європейського союзу, переміщувались за підробленими документами та в подальшому розмитнювалися за заниженою вартістю. Підозра стосувалась переміщення транспортних засобів, а саме тягачів та причепів. З метою перевірки достовірності наданих документів Запорізькою митницею через Державну фіскальну службу було направлено запит до митних органів Польщі та Нідерландів.

За результатами отриманих відповідей від Королівства Нідерланди у відношенні мешканця міста, який безпосередньо ввозив в Україну транспортні засоби було порушено 3 справи про порушення митних правил за ознаками ст. 483 та ст. 485 Митного кодексу України.

Також, запорізькими  митниками було встановлено, що громадяни України в країнах Європейського союзу придбають транспортні засоби за однією ціною, а при ввезені в Україну підробляють документи, тим самим занижуючи вартість товарів, внаслідок чого держава втрачає кошти від подальшого митного оформлення.

Всього протягом поточного року за результатами відповідей митних органів Туреччини, Нідерландів порушено 5 справ вартістю предметів правопорушення близько 9 млн. грн. 

Понад 10 млн. гривень  до бюджетів  -  результат роботи запорізьких   оперативних  підрозділів

Таким є підсумок роботи за перше півріччя запорізьких оперативників Головного управління ДФС у Запорізькій області. З початку року за матеріалами співробітників оперативних підрозділів розпочато 65 досудових розслідування, з яких 56 - відносяться до категорії тяжких. За ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах за матеріалами співробітників оперативних підрозділів в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 33 досудових розслідувань.

Цього року запорізькі оперативники  ліквідували діяльність "центру конвертації", загальний обіг проконвертованих коштів якого склав 230 млн. грн., а вірогідні втрати бюджету - понад 50 млн. гривен.

У результаті проведених заходів, спрямованих на боротьбу з розкраданням бюджетних коштів і їх легалізацією, розкрито 14 злочинів, в т.ч. 2 - по ст. 209 Карного кодексу України "Легалізація (відмивання) прибутків, отриманих злочинним шляхом".

За минулий тиждень до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про скоєння 2 кримінальних правопорушень за фактами створення та використання "фіктивних" суб’єктів господарювання для прикриття незаконної діяльності (ст.205 Кримінального кодексу України "Фіктивне підприємництво"). Метою незаконної діяльності було безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток іншим суб’єктам господарської діяльності.

Із  незаконного обігу запорізькі оперативники вилучили підакцизних товарів на 20,5 млн. грн.

З початку поточного року оперативники області припинили діяльність 2 "підпільних" цехів з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв, перекритий канал постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв із зони проведення АТО. У рамках карних і адміністративних досудових розслідувань із незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму 20,5 млн. гривен.

 Співробітниками податкової міліції Запорізької області у рамках операцій "Рубіж" і "Нефтепродукт-2015" встановлений факт незаконного виробництва і збуту паливно-мастильних матеріалів одним з підприємств-імпортерів.

Встановлено, що це підприємство імпортувало на митну територію України нафтопродукти під виглядом товарів, які не відносяться до підакцизної групи. У результаті, постачання нафтопродуктів здійснювалося без сплати акцизного податку.

Під час обшуку промислового майданчика підприємства були виявлені і вилучені металеві місткості, заповнені нафтопродуктами у кількості 574 тонн на загальну суму 11,5 млн. гривен.

Згідно з виведенням Спеціалізованої лабораторії вилучені нафтопродукти не відповідають державним стандартам. Наразі, досудове розслідування триває.

Запорізькі органи ДФС відстояли  у судах майже мільярд гривень

Станом на 1 липня поточного року на розгляді в судах всіх інстанцій знаходилось майже 4 тисячі справ, де однією зі сторін виступали органи ДФС на загальну суму майже 5 мільярдів гривень.

З розглянутих справ: на користь органів ДФС було вирішено понад тисячу судових справ на суму 993 мільйона гривень та на користь платників – 107 справ на суму понад сто мільйонів гривень.

За згаданий період, більше 2 тисяч платників позивалися до органів ДФС на суму 3,6 мільярда гривень. На сьогоднішній день, розглянуто 223 справи. З них, у поточному році майже 140 справ вирішено на користь держави. І 83 справи на користь платників податків.

Ще майже 1,7 тисяч справ про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень на суму понад 3 мільйони гривень. Зі справ, які були розглянуті, понад сто рішень на користь держави та 67 справ на користь платників.

Податківці Запорізької області розглянули понад 300 скарг від платників податків

За останні півроку від платників податків надійшло більше 300 скарг щодо оскарження майже 430 податкових повідомлень–рішень, вимог про сплату боргу (недоїмки) зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування та рішень про застосування штрафних санкцій з цього збору.

Станом на 1 липня на рівні ГУ ДФС області розглянуто понад 320 скарг на майже 450 рішень (вимог) на загальну суму 132 мільйона гривень. 

При розгляді скарг ще на первинному рівні з початку року скасовано повністю або частково 60 податкових повідомлень–рішень на загальну суму понад 8 мільйонів гривень.

На рівні ДФС України за результатами розгляду скарг з початку 2015 року скасовано 3 рішення (вимог) на загальну суму 337,5 тисяч гривень.

Запорізькі податківці виграли за своїми позовами у судах понад 900 мільйонів гривень

Станом на 1 липня за позовами органів ДФС до платників податків судами було розглянуто майже 2 тисячі справ на суму більшу за один мільярд гривень. На користь держави у цьому році винесено майже 700 судових рішень на суму понад 900 мільйонів гривень. На користь платників податків вирішено 24 справи більше, ніж на 4 мільйони гривень.

З них: понад тисячу справ про стягнення заборгованості на суму більшу, ніж один мільярд гривень. Так, на користь держави вирішено майже півтисячі судових справ на суму понад 900 мільйонів гривень та 18 справ на суму 4 мільйона гривень на користь платників податків.

Роз’яснення податкового законодавства 

Про порядок обліку неприбуткових організацій та установ

Законом №71-VIII, зокрема, змінено порядок обліку неприбуткових організацій та установ. Згідно зі ст.133 розділу III «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у новій редакції бюджетні установи, громадські об'єднання, політичні партії, релігійні, благодійні організації, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків, житлово-будівельні кооперативи, пенсійні фонди, не є платниками податку на прибуток після внесення таких установ та організацій до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

При цьому такі установи та організації вносяться до Реєстру неприбуткових організацій та установ (далі - Реєстр) контролюючими органами в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

На сьогодні Державною фіскальною службою України розроблено проект наказу «Про затвердження Положення про реєстр неприбуткових організацій та установ» (далі - проект наказу) та здійснюються заходи щодо державної реєстрації вказаного нормативного документа.

Проектом наказу передбачено проведення Державною фіскальною службою України  інвентаризації організацій та установ, які були внесені до  Реєстру станом на 1 січня 2015 року для з'ясування відповідності неприбуткових організацій та установ, які перебувають в Реєстрі, вимогам п.п.133.1.1 п.133.1 ст.133 Кодексу. У разі встановлення невідповідностей організацій або установ вимогам вказаного підпункту територіальним органам ДФС доручається забезпечити прийняття рішень про виключення їх з Реєстру та скасування ознаки неприбутковості з 01.01.2015, надсилання такого рішення відповідній організації або установі у порядку, визначеному Положенням.

Водночас проектом наказу передбачено, що при розгляді документів, наданих для реєстрації неприбуткової установи та організації з 01.01.2015, органи ДФС можуть проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах на предмет відповідності законодавчим актам, що регулюють діяльність відповідної неприбуткової організації або установи, зокрема у частині мети діяльності, цілей, майна та використання коштів, які є у розпорядженні неприбуткових організацій або установ. При цьому метою діяльності неприбуткових організацій та установ не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій або установ.

З дня державної реєстрації Положення про реєстр неприбуткових організацій та установ будуть прийматись  рішення про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні організації або установи до/з Реєстру або присвоєння організації та установі іншої ознаки неприбутковості.»

Законодавчо визначена норма щодо віднесення пива до алкогольних напоїв почала діяти з 1 липня 2015 року (згідно з абзацами четвертим - шостим підпункту 10 пункту 2 розділу II Закону України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі – Закон № 71).Щодо ліцензування діяльності з виробництва, імпорту, експорту, оптової та/чи роздрібної торгівлі пивом

Поняття «алкогольні напої» визначене у підпункті 14.1.5 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та в абзаці сьомому статті 1 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі – Закон № 481), згідно з яким алкогольні напої – це продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Отже, пиво відноситься до алкогольних напоїв, а відповідно до частини дванадцятої статті 15 Закону № 481 роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

Чинним законодавством не передбачено отримання окремої ліцензії на виробництво, імпорт, експорт, оптову або роздрібну торгівлю пивом у разі наявності у суб’єкта господарювання ліцензії на виробництво, імпорт, експорт, оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

Таким чином, з 1 липня 2015 року ліцензуванню підлягає діяльність з виробництва, імпорту, експорту, оптової та/чи роздрібної торгівлі пивом на загальних підставах, передбачених для алкогольних напоїв.

Щодо прийняття і обробки ДФС України повідомлень банків про відкриття/закриття рахунків

Згідно із статтею 69 Податкового кодексу України банки зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків – юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка. При цьому встановлено, що датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків є дата отримання банком повідомлення контролюючого органу про взяття рахунка на облік у контролюючих органах, або дата, визначена як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою.

Обмін інформацією щодо відкриття/закриття рахунків платників податків в електронному вигляді між ДФС України та фінансовими установами здійснюється шляхом обміну електронними документами. Електронні повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків банками надсилаються на адресу Інформаційного порталу Державної фіскальної служби України.

На кожне отримане повідомлення банку ДФС України формує і направляє банку першу квитанцію, яка є підтвердженням передачі відповідного файлу повідомлень до ДФС України засобами телекомунікаційного зв'язку.

Друга квитанція засвідчує факт та час проходження файлом повідомлень форматно-логічного контролю, а також містить відомості щодо приймання інформації файлу повідомлень до оброблення або її відхилення.

Датою та часом надання фінансовою установою повідомлення в електронному вигляді до ДФС України є дата та час, зафіксовані у другій квитанції про прийняття до оброблення файлу повідомлень, за умови відсутності помилки при прийнятті цього повідомлення.

На повідомлення про відкриття рахунку формується файл-відповідь, який містить відомості щодо взяття на облік / відмову у взятті на облік у контролюючих органах рахунку платника податків.

Інформаційний портал Державної фіскальної служби України працює цілодобово. Перша квитанція формуються автоматично у момент надходження повідомлень від фінансових установ. Час формування других квитанцій та файлів - відповідей із інформацією щодо взяття на облік / відмову у взятті на облік у контролюючих органах рахунків платників податків становить від кількох хвилин і, як правило, не більше 30 хвилин.

Терміни подання повідомлення за ф. № 20-ОПП про об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням

Відповідно до пункту 8.4 розділу VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, в редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1127 «Про внесення змін до Порядку обліку платників податків і зборів» (далі – Порядок), повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (додаток 11 Порядку) подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

У разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України повідомлення за формою № 20-ОПП подається юридичною особою протягом 10 робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу до контролюючого органу за основним місцем обліку юридичної особи.

Рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центрального контролюючого органу (http: //sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/127294.html) та розміщується на інформаційних стендах у контролюючих органах (п. 8.7 розд. VIII Порядку).

Чи нестиме відповідальність роздрібний торговець за реалізацію алкогольних напоїв іншому торговцю — власнику ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем

Державна фіскальна служба України в підкатегорії 115.03 «ЗІР» роз’яснила таке: у разі якщо суб’єкт господарювання, котрий має ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, реалізував алкогольні напої іншому суб’єкту господарювання, у якого наявна ліцензія на право роздрібної торгівлі, і при цьому оформив документи як при відвантаженні алкогольних напоїв для подальшої реалізації (оформлено видаткові накладні, податкові накладні, а також товарно-транспортні накладні встановленого зразка № 1-ТН/алкогольні напої), то до такого суб’єкта господарювання мають бути застосовані штрафні санкції як за здійснення оптової торгівлі алкогольними напоями без наявності відповідної ліцензії — 200% вартості отриманої партії товару, але не менш ніж 17000 грн. Водночас не буде порушенням, якщо в згаданій ситуації придбані алкогольні напої використовуватимуться суб’єктом господарювання — покупцем особисто й не підлягатимуть реалізації надалі.

Про земельний податок для власників гаражних кооперативів

ДФС у листі від 21.04.2015 р. № 3709/В/99-99-17-04-02-14 роз’яснила деякі нюанси застосування пільг із плати за земельну ділянку, на якій стоїть гараж. Так, на думку податківців, якщо фізособа має у власності земельну ділянку, яка надана для будівництва індивідуального гаража, і ця ділянка посвідчується свідоцтвом про право власності на земельну ділянку, то лише в цьому випадку вказана особа має пільги із земельного податку відповідно до ст. 281 ПКУ.

Проте передбачена ст. 281 ПКУ для власників земельних ділянок або землекористувачів-фізосіб пільга не поширюється на гаражно-будівельний кооператив — юрособу, навіть якщо власники гаражів належать до пільгової категорії та звільняються від земельного податку. Таким чином, ГБК має сплачувати податок за земельну ділянку на загальних підставах, а власники гаражів компенсують власнику земельної ділянки (ГБК) сплату земельного податку.

Про плату за землю фізособою-підприємцем, яка має тимчасову споруду

ДФС у листі від 22.04.2015 р. № 1842/99-99-17-04-02-18 розглянула питання щодо плати за землю фізособою-підприємцем, яка має тимчасову споруду (кіоск, палатку тощо).

Відповідно до наказу Мінрегіонбуду «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» від 21.10.2011 р. № 244 (далі — Порядок), підставою для розміщення тимчасової споруди (ТС) є Паспорт прив'язки тимчасової споруди.

Для оформлення такого Паспорта прив'язки замовник звертається до органу з питань містобудування й архітектури із заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС, до якої поряд з іншими документами надає схему розміщення ТС, що затверджена додатком 1 Порядку (п. 2.6 Порядку). Додаток 1 Порядку містить форму схеми розміщення ТС із указівкою площі земельної ділянки згідно з документами на землекористування. Тобто, перш ніж оформлювати паспорт прив'язки, суб'єкт господарювання має отримати документи на землекористування, і лише після їх отримання він може звертатися за оформленням паспорта прив'язки.

Документи, що подаються для отримання паспорта прив'язки, мають містити дані щодо розміру земельних ділянок, які вносяться на підставі отриманих суб'єктом господарювання документів на право користування земельною ділянкою.

Відповідно до п. 2.27 Порядку, унесення таких даних без наявних документів на право землекористування тягне за собою анулювання паспорта прив'язки.

Тому, на думку податківців, якщо фізособа-підприємець має Паспорт прив'язки тимчасової споруди, то вона повинна мати й правовстановлюючі документи на земельну ділянку (свідоцтво про право власності або користування чи договір оренди земельної ділянки), за якими розраховується плата за землю.

Чи можлива уступка права вимоги кредитором-нерезидентом іншому нерезиденту у сфері ЗЕД

Відносини у зовнішньоекономічній сфері регулюються як спеціальним законодавством, до якого зокрема відноситься Закон України від 23 вересня 1994 року №185/94 „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” із змінами та доповненнями (далі – Закон), так і загальним законодавством, зокрема, Цивільним Кодексом України (далі – Кодекс).

Так, відповідно до ст. 512-516 Кодексу кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Правочин щодо заміни кредитора у зобов’язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

При цьому, у разі укладення договору відступлення права вимоги між двома нерезидентами за кордоном до нерезидента, за умови відсутності іншої домовленості сторін у самому договорі, не може застосовуватися матеріальне право України.

Відповідне питання – відповідь розміщено у категорії 114 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс»  офіційного веб-порталу ДФС України.

Про відповідальність за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних

Порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), встановлених статтею 201 Податкового кодексу України, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі:

10 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;

20 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

30 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

40 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів.

Перелічені штрафні (фінансові) санкції встановлено пунктом 120 прим.1.1 статті 120 прим.1 Податкового кодексу України.

Крім того, пунктом 120 прим.1.2 ст. 120 прим.1 Податкового кодексу України визначено, що відсутність з вини платника реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 180 календарних днів з дати їх складання тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податковій накладній/розрахунку коригування.

Відповідно до п. 35 підр. 2 р. ХХ Податкового кодексу України норми абзацу другого п. 120 прим.1.1 ст. 120 прим.1 цього Кодексу не застосовуються при порушенні термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування, складених в період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року.

Нагадуємо платникам податку про завершення перехідного періоду, з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року, протягом якого реєстрація податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН здійснювалась без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною п. 200 прим.1.3 ст. 200 прим.1 Податкового кодексу України.

З 11 липня торгівля алкогольними напоями за новими цінами

Головне управління ДФС у Запорізькій  області повідомляє, що згідно з  Постановою  Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957» від 17.06.2015 р. № 426, до 31 серпня 2015 року, а також з 1 вересня 2015 року, підвищується розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

Зокрема, з 11 липня 2015 року до 31 серпня 2015 року мінімальна роздрібна ціна на пляшка горілки ємкістю 0,5 литра з 40-відсоткового спирту зросте до 49,90 гривень, а з 1 вересня - до 54,90 гривень.

Звертаємо увагу на посилену відповідальність за порушення законодавства в сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Зокрема, Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» у випадку оптової   або   роздрібної  торгівлі  коньяком,  алкогольними напоями, горілкою, лікеро-горілчаними виробами та вином за цінами, нижчими  за  встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни  на  такі  напої,  передбачено фінансову санкцію у вигляді штрафу -  100  відсотків вартості отриманої партії товару,  розрахованої виходячи з мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, але не менше 10000 гривень.

Продаж пива здійснюється за наявності ліцензії

З 1 липня 2015 року пиво прирівнюється до алкогольних напоїв, а роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

Якщо у суб'єкта господарювання є ліцензія на продаж алкогольних напоїв, то окрема ліцензія на роздрібну торгівлю пивом не потрібна.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі.

Норма щодо віднесення пива до алкогольних напоїв встановлена пп. 10 п. 2 розділу II Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи"  від 28.12 2014 року N 71-VIII

Підприємства сфери послуг повинні застосовувати РРО

З 1 січня 2015 року підприємствам, які здійснюють діяльність у сфері послуг за готівкові кошти необхідно проводити оплату за надані послуги через реєстратори розрахункових операцій  (РРО).

Такі РРО повинні забезпечувати надання електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків.

Разом з тим, до 1 липня 2015 року для підприємств сфери послуг передбачено перехідний період.

Так, тимчасово до 1 липня 2015 року такі суб'єкти господарювання звільняються від санкцій у разі проведення розрахунків у касах з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів.

Отже з 1 липня поточного року у разі здійснення підприємствами сфери послуг готівкових розрахунків без застосування касової техніки будуть застосовуватись фінансові санкції.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю виключно за безготівковим розрахунком через банківські установи, що підтверджено відповідними виписками з банківських рахунків РРО не застосовують.

Вимога щодо застосування РРО в сфері послуг передбачена Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.14 №71-VIII.

Особливості сплати громадянами  податку на нерухоме майно у 2015 році

У 2015 році фізичним особам - платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, податок нараховуватиметься фіскальними органами за місцем їх податкової адреси (місцем реєстрації) за 2014 рік у такому порядку:

  • у період з 1 січня по 31 березня 2014 року - із житлової площі;
  • з 1 квітня по 31 грудня 2014 року - із загальної площі об'єктів житлової нерухомості.

До 1 липня 2015 року фізичній особі буде надіслано податкове повідомлення-рішення про сплату податку, яку необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Наприклад: у фізичної особи у власності перебуває квартира, житлова площа якої 123 кв. м, а загальна 220 кв. м, пільга зі сплати податку (120 кв. м), ставку податку встановлено у розмірі 1 відс. мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2014 (12,18 гривень).

За 2014 рік сума податку складає:

I квартал - (123 кв. м - 120 кв. м) х 12,18 грн. / 12 міс. х 3 міс. = 9,14 гривень.

II - IV квартали - (220 кв. м - 120 кв. м) х 12,18 грн. / 12 міс. х 9 міс. = 913,5 гривень.

За 2014 рік сума податку складає 922,64 грн. (9,14 грн. + 913,5 гривень).

Порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначено статтею 266 Податкового кодексу України.

Порядок сплати фізичними особами транспортного податку

З 1 січня 2015 року запроваджено нове оподаткування легкових автомобілів транспортним податком.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

Тобто податок справлятиметься з автомобілів, які використовувались не більше 5 років та мають великий об’єм двигуна – більше 3 тис.  куб см.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль.

Для фізичних осіб податкове повідомлення-рішення про сплату податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються за місцем його реєстрації до 1 липня року звітного року.

Транспортний податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Порядок сплати транспортного податку визначено статтею 267 Податкового Кодексу України.

Коли реєстраційну суму збільшать на суму переплат?

8 липня 2015 року реєстраційну суму збільшено на суму переплат по ПДВ коштами станом на 1 липня 2015 року. Таке збільшення здійснено одноразово. Особливості врахування такої суми переплат у зменшення податкових зобов’язань по податковій декларації за червень 2015 року викладено в листі ДФС від 22.06.2015 № 22408/7/99-99-19-03-01-17, який розміщено на сайті ДФС у розділі «Електронне адміністрування ПДВ». 

Коли змінюються показники, що відображені у витягу з системи електронного адміністрування ПДВ?

Показники, які відображаються у витягу з системи електронного адміністрування ПДВ, є складовими формули, що перераховані у Податковому кодексі України та постанові КМУ від 16.10.2014 № 569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість». За такими складовими формула розраховує реєстраційну суму.

Такі показники змінюються по мірі надходження до системи електронного адміністрування ПДВ інформації про зареєстровані податкові накладні, розрахунки коригування до них, митні декларації та аркуші коригування до них, зараховані на електронний рахунок кошти, подану податкову звітність.

Чому у реєстраційній сумі не враховується сума ПДВ по розрахунках коригування, складених після 01.02.2015?

Згідно з Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість (постанова КМУ від 16.10.2014 № 569), реєстраційна сума обраховується на підставі показників, сформованих після 01.02.2015, зокрема на підставі зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних, складених після 01.02.2015, та розрахунків коригування до таких накладних, зареєстрованих у ЄРПН.

Таким чином, суми ПДВ за розрахунками коригування до податкових накладних:

  • складених після 01.02.2015 - беруть участь у розрахунку реєстраційної суми;
  • складених до 01.02.2015 - при обрахунку реєстраційної суми не враховуються. 

За які періоди розраховується перший ”овердрафт”?

     1 липня 2015 року при розрахунку ”овердрафту” враховано суми ПДВ, нараховані по деклараціях за звітні періоди червень 2014 року - травень 2015 року включно, які подані до 30.06.2015 року, а також по уточнених розрахунках, термін нарахування по яких припадає на період з 01.07.2014 по 30.06.2015. При розрахунку ”овердрафту” станом на 01.10.2015 року будуть враховуватись нараховані до сплати суми податку протягом попередніх 12 місяців (декларації за звітні періоди вересень 2014 року - серпень 2015 року включно та уточнюючі розрахунки термін нарахування по яких припадає на період з 01.10.2014 по 30.09.2015).

     Приклад: якщо платником податку за період 01.07.2014 по 30.06.2015 задекларовано у рядку 25.1 податкової декларації до сплати до бюджету суму у розмірі 120 тис.грн., і з такої суми 80 тис.грн. сплачено до бюджету коштами, а 40 тис.грн. погашено за рахунок переплат, сума ”овердрафту” складатиме 10 тис.грн. (120/12).

Які суми враховуються при розрахунку „овердрафту”? Коли реєстраційну суму збільшать на суму такого „овердрафту”?

При розрахунку ”овердрафту” враховуються нараховані платником до сплати суми ПДВ, що відображені ним у податковій декларації з ПДВ (р.25.1) та уточнюючих розрахунках, та які погашені за рахунок сплати таких сум до бюджету, або за рахунок переплат (за даними Інтегрованої картки платника податку).

     1 липня 2015 року реєстраційну суму збільшено на суму ”овердрафту”.

Як часто буде змінюватись сума „овердрафту”?ВідповідьКоротка та повна відповіді ідентичні

     Сума ”овердрафту” 1-го числа кожного кварталу підлягає автоматичному перерахунку (для прикладу, 1 жовтня від реєстраційної суми віднімається сума ”овердрафту”, розрахована на 1 липня 2015 року, та додається сума ”овердрафту”, розрахована на 1 жовтня 2015 року).

Як збільшити реєстраційну суму?

     Для збільшення реєстраційної суми платнику ПДВ необхідно:

     або отримати від своїх постачальників зареєстровані в ЄРПН податкові накладні;

     або сплатити ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України в режимі імпорту;

.     або поповнити свій електронний рахунок, відкритий платнику в Казначействі, шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунка на такий електронний рахунок.

Чому формула розрахунку реєстраційної суми не враховує від’ємного значення ПДВ, задекларованого у податковій декларації з ПДВ за січень 2015 року, яке було зараховане у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ по податковій декларації з ПДВ за лютий 2015 року?

     Якщо непогашений залишок ПДВ по декларації з ПДВ за січень 2015 року (р.20.2 та р.24) був врахований платником у зменшення податкових зобов’язань за лютий 2015 року (рядок 18 декларації), то сума такого залишку вважається погашеною.

     Така сума не переноситься до додатку 2 декларації за лютий 2015 року та за рахунок такої суми не збільшується реєстраційна сума, оскільки в такому випадку відбудеться подвійне врахування вказаної суми від’ємного значення у складі податкового кредиту за лютий 2015 року та березень 2015 року.

Як зареєструвати в ЄРПН податкову накладну, якщо за даними Системи електронного адміністрування ПДВ сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні, має від’ємне значення?

     З 1 липня 2015 року для реєстрації в ЄРПН податкових накладних необхідно, щоб реєстраційна сума дорівнювала або перевищувала суму ПДВ, вказану в таких податкових накладних.

     Це правило застосовується при реєстрації в ЄРПН податкових накладних, складених як до 01.07.2015, так і після цієї дати.

     Таким чином, у разі, якщо реєстраційна сума має від’ємне значення, щоб зареєструвати податкову накладну з 01.07.2015 платнику податку потрібно збільшити свою реєстраційну суму.

Як збільшити реєстраційну суму?

     Для збільшення реєстраційної суми платнику ПДВ необхідно:

     або отримати від своїх постачальників зареєстровані в ЄРПН податкові накладні;

     або сплатити ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України в режимі імпорту;

.     або поповнити свій електронний рахунок, відкритий платнику в Казначействі, шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунка на такий електронний рахунок.

За рахунок яких показників ДФС України автоматично збільшує реєстраційну суму?

     Для уникнення відволікання обігових коштів платників податку у липні 2015 року реєстраційну суму автоматично збільшено на суму середньомісячного розміру податку, задекларованого та погашеного платником до бюджету протягом попередніх 12 місяців (так званий „овердрафт”), та на суму переплат, що утворились у платника станом на 1 липня 2015 року за рахунок зайво сплачених коштів до бюджету.

Чи потрібно перераховувати кошти на рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ, якщо у витягу з системи електронного адміністрування ПДВ станом на 01.07.2015 сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних має від’ємне значення?

     Якщо сума, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, є меншою, ніж сума податку в податковій накладній, яку платник податку повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних, такий платник перераховує необхідну суму коштів з поточного рахунка на електронний рахунок.

Як визначається база оподаткування та податковий кредит при імпорті товарів, основних фондів?

     Базою оподаткування для товарів, основних фондів, що ввозяться на митну територію України, є договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни таких товарів, основних фондів.
     Сума податку, яку платник має право включити до податкового кредиту, для операцій із ввезення товарів, основних фондів на митну територію України визначається виходячи з їх митної вартості.

Чи має право фізична особа - підприємець - платник ПДВ, що здійснює придбання, спорудження, будівництво нерухомого або рухомого майна, на формування податкового кредиту з ПДВ?

     Враховуючи те, що суб’єкт підприємницької діяльності - фізична особа - підприємець не може бути власником нерухомого або рухомого майна, а придбання, спорудження, будівництво такого майна суб’єктом підприємницької діяльності - фізичною особою - підприємцем, який зареєстрований платником ПДВ, може здійснюватись ним виключно як фізичною особою, то право на податковий кредит за операцією з придбання, спорудження, будівництва зазначеного майна не виникає.

Чи здійснюється коригування фінансового результату на суму поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку до 01.01.2015 від осіб, які не є платниками податку на прибуток або мають пільги з цього податку, у разі її повернення?

     Починаючи з 01.01.2015 проводиться зменшення фінансового результату на суму поверненої поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку до 01.01.2015 від осіб, які не є платниками податку на прибуток або мають пільги з цього податку, та включеної до складу доходу при визначенні об’єкту оподаткування на прибуток до цієї дати.

Чи потрібно суб’єкту господарювання для здійснення роздрібної торгівлі виключно винами столовими придбавати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями?

     Роздрібна торгівля виключно столовими винами може здійснюватись суб’єктами господарювання без наявності ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Разом з цим, при здійсненні господарської діяльності необхідно враховувати обмеження щодо продажу та споживання столових вин.

Чи застосовується понижуючий коефіцієнт до додаткової бази нарахування ЄВ із розрахунку розміру мінімальної заробітної плати?

     При умові, якщо хоча б по одній застрахованій особі здійснюється донарахування сум єдиного внеску до розміру мінімальної заробітної плати, понижуючий коефіцієнт страхувальником не застосовується взагалі.

Скільки коштує ліцензія на пиво для міста та сільської місцевості?

 Ліцензія на пиво видається на кожне місце торгівлі без обмеження торгівельної площі, де наявний контрольно-касовий апарат. Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю пивом в місті складає 8 тисяч гривень на рік. В селах ця сума значно менша – лише 500 гривень. Така сума зараховується на кожен касовий апарат, вказаний в ліцензії. При цьому плата за ліцензії здійснюється щокварталу рівними частинами.

Який період дії ліцензії і де її можна отримати, якщо, наприклад, торгова точка знаходиться в Оріхові або в Жовтневому районі Запоріжжя?

Ліцензія видається Головним управлінням ДФС у Запорізькій області строком на рік. Відповідно до закону, вона підлягає обов'язковій реєстрації в податкових інспекціях за місцем знаходження торгової точки, а в сільській місцевості - і в органах місцевого самоврядування. Подати документи на отримання ліцензії можна як в Головному управлінні ДФС, воно знаходиться у м. Запоріжжя, пр. Ленина 174А, а також у Центрах обслуговування платників за місцем знаходження об’єкта торгівлі. Як правило, ліцензії видаються не пізніше 10 календарних днів з дня подання документів.

Якщо у підприємця декілька точок і вони знаходяться в різних населених пунктах, він може отримати єдину ліцензію чи, все ж, необхідно подавати декілька пакетів документів?

Якщо у підприємця відкрито декілька точок з продажем алкогольних напоїв, то отримувати ліцензію необхідно на кожну з них. Вона видається за заявою суб’єкта. У ній вказується на який саме вид діяльності отримується. Це може бути алкоголь, тютюн, пиво, сидр. Крім цього, обов’язково вказується адреса місця торгівлі, обладнаного касовим апаратом. Тому в такій ситуації обов’язково треба заповнювати необхідну кількість пакетів документів.

Якщо підприємець станом на 1 липня ще не встиг придбати ліцензію на пиво, чи може він здійснювати торгівлю і що йому за це загрожує?

 Ні,  не може. Саме з цієї дати, визначеною законодавством, торгівля пивом без придбання ліцензії прирівнюється до безліцензійної діяльності. Відповідно до законодавства в такому разі роздрібна торгівля обкладається фінансовим штрафом, який відповідає 200% вартості отриманої партії товарів, але не менше, ніж 17 тисяч гривень та адміністративним штрафом з вилученням безліцензійного товару.

Якщо підприємець торгує виключно пивом в кіоску, йому видадуть ліцензію? Наприклад, для кіоску з розливним пивом так само вона необхідна?

- Так, ліцензія на роздрібну торгівлю пивом видається на певне місце реалізації товару, в тому числі і на розлив в одному з таких приміщень без обмеження площі.

Але є ряд місць, де продаж алкогольних напоїв забороняється. В першу чергу, це – приміщення на територіях учбових і медичних закладів; в спеціалізованих торгових приміщеннях, які здійснюють торгівлю дитячими і спортивними товарами; в закритих спортивних спорудах; з торгових автоматів і "з рук"; і, звичайно, особам, які не досягли 18 років.

А щодо продажу пива на розлив – то дозволяється тільки тим суб'єктам господарювання, що мають статус громадського харчування.

Якщо у власника магазину або кафе вже є ліцензія на торгівлю алкогольною продукцією, чи треба йому купувати ліцензію ще й на пиво?

Ні. Чинним законодавством не передбачено отримання окремої ліцензії на торгівлю саме пивом, якщо у підприємця вже є ліцензія на торгівлю алкоголем.

Чи встановлюються мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на пиво?

Ні. Згідно з  Постановою  КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957» від 17.06.2015 р. № 426, яка набирає чинності 11 липня 2015 року, підвищується розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв. Ця постанова не регулює ціну на пиво.

Яка кількість найманих працівників  може  перебувати  у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою?

Згідно з положеннями Податкового кодексу України суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

-  перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

-  друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень. Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

-  третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень.

При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

В яких  випадках для платників єдиного податку фізичних  осіб  - підприємців встановлюється  ставка єдиного податку  у розмірі 15 відсотків?

Згідно з положеннями Податкового кодексу України ставка єдиного податку  у розмірі 15 відсотків встановлюється:  

-  до суми перевищення обсягу доходу, визначеного  Податковим кодексом України для відповідної  групи  фізичних осіб – підприємців платників  єдиного податку;

-  до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

-  до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж  встановлений для платників єдиного податку;

- до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

-  до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу відповідно.

Як сплачується єдиний податок фізичною  особою – підприємцем у разі здійснення   декількох видів діяльності?

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений  для відповідної групи таких платників єдиного податку.

Чи можливо  фізичній  особі – підприємцю  залишитися  платником єдиного податку у разі  перевищення  обсягу доходу, визначеного для відповідної групи?

Платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

Також  платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків. Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов'язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом.

В якому разі  фізична особа – підприємець  платник єдиного податку 3 групи  може застосовувати ставку 2 відсотки?

Ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 2 відсотки, може бути обрана:

-  суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість,  у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

-  платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 4 відсотки, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому Податковим кодексом.

-  суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість  і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

У разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість,  платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 4 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

Який порядок  переходу на спрощену систему фізичною особою – підприємцем?

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву.

Заява подається за вибором платника податків  в один з таких способів:

-  особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

-  надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

-  засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

-  державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця з урахуванням вимог пункту 291.5 статті 291  Кодексу. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючого органу одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Який термін  подання заяви про перехід на спрощену систему  оподаткування  підприємцем загальної системи оподаткування?

Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм цього Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291  Кодексу.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

При цьому якщо суб'єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи - підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

В який термін надається заява  про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування?

Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів  з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву.

В яких випадках підприємці – платники єдиного податку  зобов’язані  відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування?

Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів  у таких випадках та в строки:

- у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

- у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291  Кодексу, платниками єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

- у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

-  у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж  визначені для платників  єдиного податку  - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

-  у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

-  у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;

-  у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

-  у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів;

-  у разі здійснення платниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена для відповідної групи, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність.
Новости Бердянска
сегодня, 17 марта, воскресенье
вчера, 16 марта, суббота
15 марта, пятница

Все новости Бердянска