Информация от Налоговой инспекции Бердянска

28.11.2012 · 11:24 · Просмотров - 1400

Подборка материалов из Бердянской ОГНИ за неделю по 28 ноября.

Шановні платники податків – юридичні особи!

Державна податкова служба у Запорізькій області оголошує конкурс щодо включення суб'єктів господарювання (юридичні особи, незалежно від форми власності) до Єдиного реєстру суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, по Запорізькій області, на 2013 рік.

Для участі в конкурсі суб'єкти господарювання подають такі документи:

  • 1) заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет;
  • 2) копію установчого документа, засвідчену суб'єктом господарювання;
  • 3) копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності (за наявності);
  • 4) довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень у тому регіоні, де подається заява;
  • 5) копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори);
  • 6) баланс або фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний період, що передує даті подачі документів.

Заяви з відповідною інформацією та пропозиціями, а також переліком документів приймаються на адресу Бердянської ОДПІ.

Перше засідання конкурсної комісії по формуванню Єдиного реєстру суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, по Запорізькій області на 2013 рік, відбудеться 18 грудня 2012 року у приміщенні ДПС у Запорізькій області.

За додатковою інформацією з питань проведення конкурсу звертатися за телефонами ДПС у Запорізькій області: (061) 219-05-86, факс: 219-05-68; Бердянської ОДПІ (06153) 3-86-56 або за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 166.

Терміново! Не забудьте до кінця року змінити КВЕДи!

Бердянська ОДПІ нагадує, що усім суб’єктам господарювання до кінця 2012 року необхідно звернутися до державного реєстратора для заміни КВЕД:2005 на КВЕД:2010.

Також, нові КВЕДи юридичні особи зазначають у заяві ф. 1-ОПП, підприємці - у заяві ф. 5-ОПП, які надають до каб.228 Бердянської ОДПІ.

Звертаємо увагу, що сільгоспвиробники при заміні КВЕДів повинні обов’язково обміняти Свідоцтво платника податку на додану вартість.

Платіжний термінал до кожної крамниці

З 20 листопада набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків» №5284 від 18.09.2012 року. Новий Закон стимулюватиме українців переходити на розрахунки не готівкою, а за допомогою банківської картки.

Зокрема, зміни торкнулися захисту прав громадян. Згідно змін до Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час та на вільне використання електронних платіжних засобів. У свою чергу продавець зобов'язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати.

Забороняється обмежувати у будь-який спосіб споживача щодо використання ним електронних платіжних засобів, якщо відповідно до законодавства продавець (виконавець) зобов'язаний приймати їх до сплати.

У разі обмеження або відмови в реалізації прав споживачів застосовується штрафна санкція у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8,5 тис. грн.).

Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо здійснення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів здійснює Державна податкова служба України.

Нагадаємо, що згідно Постанови КМУ №878 від 29.09.2010 року суб'єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг і використовують реєстратори розрахункових операцій, повинні здійснити перехід на обов'язкове приймання спеціальних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги).

Кількість платіжних терміналів повинна становити не менше ніж 50 відсотків кількості реєстраторів розрахункових операцій, а у разі наявності одного реєстратора розрахункових операцій суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити приймання спеціальних платіжних засобів.

Нові правила оподаткування операцій з продажу автомобілів

Прийнятий Закон України від 02.10.2012 року №5413-VI, яким внесені зміни до Податкового кодексу України стосовно оподаткування при відчуженні транспортних засобів.

Зокрема, встановлено, що дохід від продажу та успадкування транспортних засобів визначається виходячи з ціни, що вказана в договорі купівлі-продажу, але не нижче середньоринкової або оціночної вартості такого засобу (тобто платнику надано право самостійно обрати спосіб визначення вартості майна).

Середньо ринкова вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів встановлюється Міністерством економіки щоквартально для кожної марки та моделі з урахуванням року випуску та пробігу. Законом також передбачено звільнення від оподаткування доходу від продажу протягом звітного року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда (на теперішній час при оподаткуванні такого доходу застосовується ставка 1%).

Нотаріусу дозволено посвідчувати договір про відчуження транспортного засобу лише за умови наявності документу про сплату продавцем податку на доходи фізичних осіб.

Ці зміни наберуть чинності з 1 січня 2013 року.

До уваги банків та фінансових установ! Порядок подання органам податкової служби повідомлення про відкриття/закриття рахунків суб’єктів господарювання

У разі відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансових установах національний банк України, банки та інші фінансові установи (далі - фінансові установи) подають відомості про це протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття таких рахунків (включаючи день відкриття/закриття). Інформація подається в електронному вигляді з використанням засобів електронного цифрового підпису з посиленими сертифікатами відкритих ключів засобами електронної пошти мережі Інтернет (далі - засоби телекомунікаційного зв’язку) на єдину адресу zvit@sts.gov.ua до «Інформаційного порталу органів ДПС України».

Це передбачено п.2.1 р. ІІ Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2012 № 426 (далі - Порядок).

У разі неможливості подання з технічних причин повідомлення в електронному вигляді таке повідомлення може бути надано або надіслано поштою з повідомленням про вручення в паперовому вигляді протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунка (включаючи день відкриття/закриття) до органу ДПС, у якому платник податків обліковується як платник податків і зборів. У такому випадку повідомлення надається або надсилається разом із супровідним листом, в якому зазначається причина неможливості подання повідомлення в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку.

Датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків у фінансовій установі є дата однієї з подій, що настала першою:

- отримання фінансовою установою повідомлення-відповіді з відміткою про взяття рахунка на облік в органі ДПС;

або

- реєстрація отримання фінансовою установою корінця повідомлення з відміткою про взяття рахунка на облік в органі ДПС.

Застосування факсиміле при складанні первинних документів, документів бухгалтерської та податкової звітності

Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.

Використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства.

Однак нормами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» застосування факсиміле для підпису первинних документів не передбачено.

Запитання 1: Чи мають право платники податків при складенні податкової звітності використовувати факсиміле?

Відповідь. Ні, не мають.

Положеннями Податкового Кодексу не передбачено права платників податків застосовувати факсиміле при підписанні податкових декларацій та/або розрахунків, а отже податкова звітність, складена з порушенням норм статті 48 Кодексу, не вважається податковою декларацією, крім випадків, встановлених пунктом 46.4 статті 46 цього Кодексу.

Запитання 2: Чи мають право платники податків при оформленні податкової накладної використовувати факсимільне відтворення підпису?

Відповідь. Ні, не мають.

Платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну.

Відповідно до абзацу восьмого пункту першого цього Порядку податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж вказаною у цьому пункті.

Узагальнююча податкова консультація з питань застосування факсиміле при складанні первинних документів, документів бухгалтерської та податкової звітності (Наказ ДПСУ від 22.11.2012 №1047/479).

Залучайтеся до нового сервісу від податкової – Центру сертифікації електронних ключів

Платники податків мають можливість безкоштовно отримати електронний ключ, за допомогою якого вони мають можливість використовувати всі переваги систем електронного звітування та повністю уникати прямих контактів з працівниками ДПСУ.

На теперішній час послуги з питань підготовки необхідних документів для отримання ЕЦП та зразки їх заповнення надаються в Центрі обслуговування платників податків Бердянської ОДПІ, операційне вікно № 1. Формування посиленого сертифікату здійснюється за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубаря, 4-а, за попереднім записом по телефону 0(2) 219-06-27.

Бердянські суб’єкти господарювання незабаром матимуть можливість скористатися послугами нового сервісу безпосередньо в Бердянській ОДПІ. Наприкінці грудня планується відкриття Сектору у м. Бердянськ.

«Пульс податкової» - Ваш захист!

Гаряча телефонна лінія «Пульс податкової» працює цілодобово: з 8-30 до 19-30 інформацію про протиправні та корупційні дії податківців прийматимуть оператори, у неробочий час – інтерактивний автовідповідач.

Номер «Пульсу податкової»: (044) 284-00-07.

Не погоджуйтесь на отримання зарплати в «конверті»!

По всіх фактах порушень з боку роботодавців щодо оформлення та виплати заробітної плати телефонуйте до Бердянської податкової інспекції за телефоном 3-84-07.

Оподаткування дитячих святкових подарунків

ДПС України повідомила, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 цього Кодексу) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.

Водночас встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, тобто в 2012 році - 536,50 грн., за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Вищевказані доходи, отримані платниками податку, відображаються податковим агентом у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку; і сум утриманого з них податку за формою N 1ДФ за ознакою "160" відображається вартість новорічних подарунків, яка надана у розмірі, що не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, та за ознакою "126" - у разі перевищення такої суми.

Лист ДПСУ від 08.10.2012 року №2972/0/51-12/17-1115.

Платники податків запитували на семінарі

Чи може тимчасова вантажна митна декларація бути підтвердним документом для врахування витрат на придбання товарів (робіт, послуг) при обчисленні податку на прибуток підприємств?

Ні, тимчасова вантажна митна декларація не може бути підтвердним документом.

При оформленні тимчасової вантажної митної декларації у платника податку виникає зобов’язання з подання у строк не більше ніж через 45 днів з дати оформлення тимчасової вантажної митної декларації митної додаткової декларації, яка містить точні відомості про товари, що подавалися б у разі декларування цих товарів за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку.

Витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Податкового кодексу (п. 138.2 ст. 138 Кодексу).

Зокрема, п. 44.1 ст. 44 цього Кодексу визначено, що для цілей оподаткування платники податку зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Отже, при обчисленні податку на прибуток підприємств витрати на придбання товарів, що ввозяться на митну територію України, формуються виключно на підставі вантажних митних декларацій, заповнених у звичайному порядку.

Підприємству повернули раніше проданий товар. Чи потрібно зменшити витрати на суму собівартості таких товарів та як відобразити таку операцію у декларації?

Платник податку — продавець у разі повернення йому раніше проданого товару зобов’язаний у звітному періоді, в якому відбулося таке повернення, одночасно з перерахунком (зменшенням) доходів зменшити суму витрат цього звітного періоду на собівартість таких товарів. У декларації зменшення доходів відображається у рядку 03.26 додатка ІД «Інші доходи», а зменшення витрат на собівартість раніше проданих товарів — у рядку 05.1 декларації.

Підприємство через відсутність сировини змушене час від часу простоювати. До якої групи витрат включаються виплати заробітної плати працівникам, зайнятим у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), за час вимушеного простою підприємства?

Згідно зі ст. 34 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. (далі — КЗпП) простій — це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) (ст. 113 КЗпП).

Відповідно до п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов’язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, до яких, зокрема, належать прямі витрати на оплату праці.

До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат (пп. 138.8.2 п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу).

Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, крім нерозподілених постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг (п. 138.4 ст. 138 цього Кодексу).

При обчисленні об’єкта оподаткування враховуються інші витрати господарської діяльності, щодо яких розділом ІІІ Податкового кодексу прямо не встановлено обмежень з віднесення до складу витрат (пп. 138.12.2 п. 138.12 ст. 138 Кодексу). Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені (п. 138.5 ст. 138 Податкового кодексу).

Отже, заробітна плата працівників, виплачена за час вимушеного простою підприємства, не може бути безпосередньо віднесена до конкретного об’єкта витрат і відповідно не включається до складу прямих витрат на оплату праці, що формують собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Такі виплати враховуються у складі інших витрат у звітному податковому періоді, в якому вони були здійснені (пп. 138.12.2 п. 138.12 та п. 138.5 ст. 138 Податкового кодексу).
Новости Бердянска
сегодня, 10 марта, воскресенье
вчера, 9 марта, суббота
8 марта, пятница
7 марта, четверг

Все новости Бердянска

Ближайшие события
Бесплатный пробный урок в центре «Smartum»
Знижка 20% на жіночий асортимент
Знижка 20% на жіночий асортимент

 07 - 10 Марта

 Спортландия (Азовский проспект, 14)

Sex временно доступен
Sex временно доступен

 12 Марта

 19:00

 ГДК (пл. 1-го Бердянського Совета, 3)

от 100 до 290 UAH

Подробная афиша