Информация от Бердянской налоговой инспекции на 23 февраля

23.02.2016 · 11:25 · Просмотров - 881

Подборка материалов от Бердянской ОГНИ за неделю на 23 февраля

Бердянська ОДПІ повідомляє 

Юридичним особам  - платника податку на прибуток підприємств та неприбутковим організаціям!

Термін подання декларації про прибуток підприємств (для платників із річним податковим періодом)  та Звіту про використання коштів неприбуткових організацій за  2015 рік  -  29 лютого   2016 року. Термін сплати податку на прибуток підприємств  за 2015 рік -  10 березня 2016 року.

Нагадуємо! Платники податку на прибуток подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Роз’яснення законодавства

Про відмову від застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України повідомляє, що листом від  11.02.2016 № 4698/7/99-99-19-03-02-17 «Про відмову від застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ» (далі – лист) надано роз’яснення щодо можливості  відмови сільськогосподарського підприємства за добровільним рішенням від застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, визначеного статтею 209 Податкового кодексу України, і переходу на загальну систему оподаткування ПДВ та перенесення сум ПДВ, сплачених при придбанні товарів, які не були використані при виробництві сільськогосподарської продукції із податкової декларації з ПДВ із позначками «0121» - «0123» до податкової декларації з ПДВ із позначкою «0110».

З листом можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДФС (http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/66418.html).

Щодо змін в адмініструванні акцизного податку

Державна фіскальна служба України надала методичні рекомендації щодо деяких змін в адмініструванні акцизного податку, що стосується платників акцизного податку – реалізаторів пального, пов’язані із прийняттям Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році».

Більш детальне роз’яснення щодо змін в адмініструванні акцизного податку  надано у листі ДФС України від 03.02.2016 № 3495/7/99-99-19-03-03-17 «Щодо змін в адмініструванні акцизного податку» та розміщено на веб-порталі ДФС (http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/66334.html).

Деклараційна кампанія доходів громадян – 2016

Особливості кампанії декларування у 2016 році

Щодо визначення податкових зобов’язань з військового збору

Кампанія декларування у 2016 році має свої відмінності від попередніх років. У зв’язку з набранням чинності з 01.01.2015 норми Закону України від  28 грудня 2014 року № 71 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» щодо поширення на фізичних осіб порядку оподаткування доходів військовим збором, за результатами 2015 року фізичні особи визначають податкові зобов’язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і з військового збору.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)  підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб загальний річний оподатковуваний дохід, який включає доходи як з джерел їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Відповідно до п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ. Ставка збору – 1,5 відс. об'єкта оподаткування. При цьому нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ. Підпунктом 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 ПКУ передбачено, що платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Отже, за результатами звітного податкового року платник податку – фізична особа повинен подати декларацію та визначити податкові зобов’язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і з військового збору.  З цією метою з 01 січня 2016 року введено в дію нову декларацію, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 за № 859.

Сума військового збору, що підлягає сплаті платником податків самостійно до бюджету за результатами звітного року вказується у рядку 24.1 розділу IV нової декларації, а сума податку на доходи фізичних осіб – у рядку 23.1 розділу IV нової декларації.

Строки подання декларації

Нова декларація передбачає визначення категорії, до якої відноситься платник податків (рядок 8 розділу І декларації): громадянин; особа, яка проводить незалежну професійну діяльність;  підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Нагадуємо, що податковим законодавством установлені такі строки для подання декларації:

громадянин та особа, яка проводить незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за звітним;

підприємець – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року).

Окремі особливості заповнення декларації

Окрім цього, кількість додатків до нової декларації зменшено з семи до чотирьох. Додатки заповнюються лише при отриманні доходів, які передбачають особливий розрахунок оподатковуваного доходу:

при отриманні доходів від двох та більше податкових агентів, згідно з п.п. "є" п. 176.1 ст. 176 розділу IV ПКУ (додаток Ф1);

по операціях з інвестиційними активами (додаток Ф2);

при отриманні іноземних доходів (додаток Ф3);

з доходів, отриманих самозайнятою особою (фізичною особою – підприємцем та особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність) (додаток Ф4).

Сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку, розраховується безпосередньо в розділі ІІІ нової декларації без заповнення додатка.  При цьому не потребує зазначення реквізитів документів, які підтверджують понесені витрати, а вказуються лише категорії понесених витрат та загальна сума фактично здійснених протягом звітного податкового року витрат (рядок 13 та 14 розділу ІІІ декларації).

Акцентуємо увагу, що норма п.п. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 ПКУ щодо права на податкову знижку за витратами, понесеними для компенсації вартості платних послуг з лікування, відповідно до п. 1 р. XIX Прикінцевих положень ПКУ набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування. На сьогодні такий закон не прийнято, а, отже, платники податків не мають можливості на отримання знижки згідно з п.п. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 ПКУ. Відповідно за 2015 рік категорія витрат за номером «4» платниками податків не заповнюється.

Слід зазначити, що з 01.01.2016 платник податку має право на повернення податку на доходи фізичних осіб при від’ємній різниці за результатами перерахунку податку відповідно до п.п. "є" п. 176.1 ст. 176 ПКУ. Додаток Ф1 до  нової декларації доповнено рядком, в якому відображається сума податку, що підлягає поверненню з бюджету за результатами такого перерахунку.

У додатку Ф2 до нової декларації здійснюється розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору  з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами. У рядку 4.1додатка Ф2 до нової декларації відображається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток), з якого розраховується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно за результатами декларування,  відображається в рядках 5.2 та 5, а сума військового збору – рядках 6.2 та 6 додатка Ф2 до нової декларації.

При отриманні протягом звітного податкового року доходів з джерел за межами України заповнюється додаток Ф3 нової декларації. У графі 8 додатка Ф3 до нової декларації відображається сума податку на доходи фізичних осіб, нарахованого за ставками, визначеними в  п. 167.1 ст. 167 ПКУ, без врахування сум податків, сплачених за кордоном, що зараховуються в Україні. Зменшення річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, здійснюється в декларації шляхом відображення такої суми у рядку 22 нової декларації.  Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно за результатами декларування,  відображається в рядках 6.2 та 6 додатка Ф3 до нової декларації.

Розрахунок оподатковуваного доходу від провадження підприємницької діяльності та провадження незалежної професійної діяльності здійснюється окремо за доходами в додатку Ф4 до нової декларації.

Розділ І додатка Ф4 до нової декларації заповнюється фізичними особами – підприємцями, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, за результатами звітного податкового року та підприємцями, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування.

Слід зазначити, що фізичні особи - підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений п.п. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Кодексу, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.  

Розділ ІІ додатка Ф 4 до нової декларації заповнюється особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

У додатку Ф4 до нової декларації передбачено визначення податкових зобов’язань окремо для  податку на доходи фізичних осіб та військового збору. У разі, якщо за результатами остаточного розрахунку податку на доходи фізичних осіб за результатами звітного податкового року фізична особа – підприємець має надміру сплачені податки (від’ємне значення), така сума податку включається до рядка 5.2 додатка Ф4 та рядка 21 розділу IV нової форми декларації.

Про застосування ставок податку на доходи фізичних осіб

Слід враховувати, що до доходів, отриманих у 2015 року, застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб:

15 відсотків бази оподаткування –  щодо доходів (крім випадків, визначених у п.п. 167.2 - 167.6 ст. 167 ПКУ), які не перевищують десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року;

20 відсотків, – якщо база оподаткування в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, – до суми такого перевищення. Самозайняті особи застосовують ставку 20 відсотків до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати;

подвійна ставка податку (30 відсотків) – до доходів, нарахованих як виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею, грошові виграші у спортивних змаганнях) на користь резидентів або нерезидентів;

20 відсотків – для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у п.п. 167.5.2   п. 167.5          ст. 167 ПКУ). Перелік пасивних доходів визначено п.п. 167.5.3 п.167.5 ст. 167 ПКУ, до яких, зокрема, відноситься інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;

5 та 0 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених   розділом IV ПКУ, зокрема при операціях з успадкування (дарування) та операціях з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна. 

При декларуванні доходів за результатами 2015 року платникам податків слід враховувати, що розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, становить 1218 гривень.

Чи необхідно подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи ФО, яка у звітному календарному році отримала дохід від продажу нерухомого майна, яке перебувало у власності платника податку понад три роки?

У разі якщо у звітному календарному році фізична особа отримала дохід від продажу не частіше одного разу нерухомого майна, визначеного п. 172.1 ст. 172 ПКУ, яке перебувало у власності платника податку понад три роки, така особа зобов’язана подати річну податкову декларацію.

Які відомості повинна містити довідка про доходи ФО, яка надається податковим агентом, з метою заповнення податкової арації про майновий стан і доходи для реалізації права на застосування податкової знижки?

     Враховуючи те, що затвердженої форми довідки про доходи, яку повинні надавати податкові агенти на вимогу платника податків, нормами чинного законодавства не передбачено, то довідка надається у довільній формі, в якій, крім загальної інформації про фізичну особу (ПІБ, реєстраційний номер облікової картки, період роботи), зазначається обов’язково наступна інформація:

     сума нарахованого оподатковуваного доходу (помісячно та загальною сумою);

     розмір та сума податкової соціальної пільги;

     сума нарахованого та утриманого єдиного соціального внеску;

     сума нарахованого та утриманого податку на доходи фізичних осіб.

За якою податковою адресою повинна подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи та сплачувати ПДФО ФО, якщо вона зареєстрована (прописана) в одному місці, а дохід отримує в іншому?

     Платник податків, який відповідно до норм чинного законодавства зобов’язаний (має право) надати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, але на той час проживає не за місцем реєстрації (прописки), а в іншому місці, то він має подати декларацію до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними).

Чи необхідно подавати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи ФО, яка отримала доходи від операцій продажу (обмін) майна, дарування протягом звітного року та при нотаріального посвідчення договорів був сплачений ПДФО?

     Відповідно до п. 179.2 ст. 179 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок.

Чи відображаються ФО доходи, отримані у вигляді спадщини (подарунку), що оподатковуються за нульовою ставкою в річній податковій декларації про майновий стан і доходи?

     Фізичні особи – платники податку, що одержали дохід у вигляді спадщини (подарунку), який згідно із Кодексом оподатковується за нульовою ставкою податку, не зобов’язані включати вартість (суму) такої спадщини (подарунку) до складу загального річного оподатковуваного доходу та подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, але за умови відсутності інших підстав для подання декларації.

Чи необхідно державному службовцю або особі, яка претендує на зайняття посади державного службовця подавати Податкову декларацію про майновий стан і доходи ?

     Згідно із ст.13 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII «Про державну службу» із змінами та доповненнями особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, подає за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

     Державний службовець зобов’язаний подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

     декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру подається за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Який термін подання річної декларації та термін сплати ПДФО ФОП ЄП, який отримав доходи як ФО?

     Відповідно до п.177.6 ст.177 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями у разі якщо фізична особа - підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку - фізичних осіб.

     Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених р. IV ПКУ (пп.49.18.4 п.49.18 ст.49 ПКУ).

     Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації (п. 179.7 ст. 179 ПКУ).

Чи потрібно подавати декларацію про майновий стан і доходи спадкоємцям (обдарованим) - резидентам, які сплатили ПДФО до нотаріального оформлення об’єктів спадщини (подарунку)?

     Фізичні особи – платники податку, які одержали дохід лише у вигляді об’єктів спадщини (подарунку) та сплатили податок на доходи з фізичних осіб до їх нотаріального оформлення, не зобов’язані включати вартість (суму) такої спадщини (подарунку) до складу загального річного оподатковуваного доходу та подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Чи включається до річної податкової декларації про майновий стан і доходи з метою оподаткування ПДФО сума поворотної фінансової допомоги, що надається ФО ЮО - нерезидентом на термін більше одного року?

Сума коштів, надана юридичною особою - нерезидентом фізичній особі за договором позики, яку фізична особа (позичальник) повинна повернути позикодавцеві у визначений договором термін, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб і не відображається у річній податковій декларації про майновий стан і доходи.

     Якщо сума поворотної фінансової допомоги не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи та відображається у річній податковій декларації про майновий стан і доходи.

Чи необхідно з 01.01.2013 подавати річну декларацію про майновий стан і доходи ФО, яка у звітному році отримала дохід від продажу рухомого майна у вигляді легкового автомобіля (мотоцикла, мопеда) іншій ФО не частіше одного разу на рік?

     Якщо фізичною особою, починаючи з 01 січня 2013 року, реалізовано один з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, за умови нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, то така фізична особа повинна подати податкову декларацію за відповідний звітний рік - до 1 травня року, що настає за звітним.

Чи потрібно ФО подавати декларацію про майновий стан і доходи, якщо протягом року було отримано доходи у вигляді процентів по депозиту від двох та більше податкових агентів?

     Якщо фізична особа протягом звітного податкового року отримувала лише доходи у вигляді процентів по на вкладний (депозитний) рахунок, які нараховувалися податковими агентами, незалежно від їх кількості, то у такої особи не виникає обов’язку щодо подання податкової декларації оскільки вказані доходи оподатковуються податковими агентами під час їх нарахування.

У яких випадках ФО звільняється від обов’язкового подання податкової декларації про майновий стан і доходи?

     Згідно з п. 179.4 ст. 179 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями (далі – ПКУ) платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) в таких випадках:

     а) незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які:

     є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;

     перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
     перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

     перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;

     б) в інших випадках, визначених розд. IV ПКУ.

     Відповідно до п. 179.2 ст. 179 ПКУ обов’язок платника податку щодо подання Декларації вважається виконаним і Декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

     від податкових агентів, які згідно з розд. IV ПКУ не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

     виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розд. IV ПКУ;

     від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до розд. IV ПКУ;

     у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до розд. IV ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ;

     зазначені у п. 167.2 ст. 167 ПКУ, крім випадків, коли Декларування таких доходів прямо передбачено відповідними нормами розд. IV ПКУ.

Начало формы

Конец формы

Яку заробітну плату (нараховану чи виплачену) потрібно зазначати ФО в розд. ІІ податкової декларації про майновий стан і доходи, якщо протягом звітного року нарахована податковим агентом заробітна плата виплачена не в повному обсязі?

     При заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи у розд. II «Доходи, отримані протягом звітного (податкового) року» фізична особа зазначає суму нарахованої заробітної плати згідно відомостей, отриманих від податкового агента.

Чи передбачена відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи ФО?

     Відповідно до ст. 164 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-Х неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

     Дії, передбачені ч. першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

     Ця відповідальність не розповсюджується на випадки добровільного подання декларації (в т.ч. при реалізації права на податкову знижку).

     Згідно з п. 5 підр. 1 Розділу ХХ Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями, якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пп.169.1.1 п.169.1 ст.169 р.IV ПКУ для відповідного року.

Чи може територіальний контролюючий орган нарахувати податкові зобов’язання по ПДФО якщо ФО не подано річну декларацію про майновий стан та доходи, а податковий агент подав розрахунок за ф. 1ДФ та зазначив суму нарахованого (сплаченого) доходу?

     У разі неподання платником податків в установлений термін податкової декларації про майновий стан і доходи (якщо таке подання є обов’язковим), контролюючий орган на підставі наявної податкової інформації за результатами документальної позапланової перевірки має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податку.

     При цьому, у відповідності до п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу України до платника податків застосовується фінансова відповідальність (штраф у розмірі 25 відс. або 50 відс. суми донарахованого податкового зобов’язання) та до ст.164 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – адміністративна відповідальність.

Прес-служба ДФС повідомляє

ДФС оголошує конкурс на кращий дизайн форменого одягу для працівників служби

Державна фіскальна служба України запрошує творчих, небайдужих громадян долучитися до процесу оновлення дизайну форменого одягу для посадових осіб служби.

Наряду з кардинальними змінами, які на сьогодні відбуваються у структурі  ДФС, зміна зовнішнього вигляду її працівників стане одним з психологічних елементів оновлення служби.

Єдиний дизайн формуватиме у працівників фіскальної служби почуття корпоративної єдності, а у суспільства – позитивне сприйняття служби вцілому.

Взяти участь у конкурсі можуть громадяни України, які мають своє бачення зовнішнього вигляду працівників ДФС та готові його модернізувати.  

Авторам робіт потрібно звернути увагу, що моделі не повинні мати подібностей з форменим одягом інших органів виконавчої влади.

Ескізи своїх робіт учасники можуть направляти до 15 березня 2016 року за електронної адресою forma@sfs.gov.ua

Розробники найбільш вдалих ескізів будуть запрошені для практичного відпрацювання проекту з працівниками ДФС.

Детальніше про умови конкурсу та вимоги до ескізів моделей можна ознайомитися за посиланням sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/robota-z-personalom/formeniy-odyag/

Київські податківці викрили конвертаційний центр з обігом більше 1 млрд. грн., організатори якого планували махінацію на ринку нерухомості

Співробітники податкової міліції м. Києва викрили крупний міжрегіональний конвертацій ний центр з обігом більше 1 млрд. грн..

Встановлено, що зловмисники, які діяли на території Київської, Дніпропетровської, Закарпатської областей та в м. Києві надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з переведення безготівкових коштів у готівку та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ.

До реалізації незаконних схем залучались як підприємства-імпортери високоліквідної продукції, за допомогою яких формувався податковий кредит з ПДВ, так і виконавці, і замовники підрядних робіт, у т.ч. за державні кошти, які переводили у готівку і привласнювали заощаджені гроші. Протягом 2015 зловмисники надали незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань та сприяли ухиленню від сплати податків понад 200 платникам податків, у тому числі підприємствам-переможцям державних закупівель.

Загальний обсяг проконвертованих коштів перевищує мільярд гривень, втрати бюджету становлять понад 200 мільйонів гривень.

Крім того, співробітники податкової міліції попередили масштабну аферу на ринку нерухомості.

У ході документування злочинної діяльності організаторів «конвертаційного центру» було встановлено, що вони планували провести потужну рекламну кампанію з будівництва нових житлових комплексів, хоча насправді будівництво повинно було початися і закінчитися на початковому етапі. Зловмисники мали намір створити імітацію будівництва з метою залучення грошей від пересічних громадян, а отримані кошти планувалося присвоїти і використати для власних потреб. Для зазначених цілей ними вже була отримана документація на земельні ділянки.

В результаті проведених в тіньових офісах і за місцем проживання зловмисників 15 обшуків було виявлено та вилучено майже 380 тисяч доларів США, 134,5 тисячі гривень, 15 печаток і штампів, у тому числі іноземних, комп'ютерну техніку, тіньову бухгалтерську документацію. Також на підставі рішень суду накладено арешт на рахунки 21 підприємства.

В даний час слідчо-оперативні дії тривають.

Роман Насіров зустрівся з представниками посольств іноземних держав в Україні

 Питання міжнародного співробітництва, до яких залучена Державна фіскальна служба України, обговорювалися під час зустрічі Голови ДФС Романа Насірова з представниками посольств іноземних держав в Україні 12 лютого 2016 року.

Зокрема, йшлося про актуалізацію контактів між митними службами країн, які зацікавлені в оптимізації проекту нового «Шовкового шляху» щодо синхронізації та спрощення митних і транзитних процедур, а також запровадження в Україні інституту економічного оператора.

«Презентований сьогодні Міністерством фінансів України законопроект щодо запровадження уповноваженого економічного оператора, надасть можливість компаніям, які відповідають певним критеріям, фактично без проходження митного контролю працювати в режимі експорту та імпорту, що важливо для збільшення міжнародної торгівлі», - зазначив Роман Насіров.

За його словами до імплементації інституту уповноваженого економічного оператора будуть залучені фахівці та експерти Європейського союзу, які працюють разом з ДФС  у рамках проекту Twinning.

«Запровадження цього інституту повністю відповідає європейській практиці. Можливість формувати ланцюги поставки між такими економічними операторами надасть можливість кампаніям, залученим до перевезень, отримати максимально швидке митне оформлення та транзитні процедури, що актуально сьогодні для «Шовкового шляху», - наголосив Роман Насіров.

Роман Насіров та представники бізнесу обговорили реформи у ДФС

Актуальні питання оподаткування підприємств, законодавчі новації, які покращують умови ведення бізнесу в Україні, та особливості реформування української митниці обговорили Голова ДФС Роман Насіров і представники Європейської Бізнес Асоціації та Американської Торгівельної Палати в Україні під час чергової зустрічі 12 лютого 2016 року.

За словами Романа Насірова, сьогодні ДФС активно працює над впровадженням нових сервісів для платників податків та суб’єктів зовнішньої економічної діяльності, спрямованих на стимулювання залучення в Україну інвестицій.

Так, актуальним питанням для фахівців служби є удосконалення роботи оновленого Електронного кабінету платника податків, який нещодавно розпочав свою діяльність у тестовому режимі та вже користується популярністю серед підприємців.

«Для нас головним завданням є не просто зробити сторінку в Інтернеті, а створити систему з доступом до баз даних. Ми працюємо над розширенням функцій Електронного кабінету, над тим, щоб була синхронізація  з бухгалтерськими системами. Плануємо розробити окремі програми для фізичних осіб, які існують в інших країнах, для можливості здійснення електронного декларування. Але при цьому, щоб система працювала не з нуля, а автоматично наповнювалася інформацією, яка є в наших базах даних», - зазначив Роман Насіров.

У свою чергу, представники бізнесу схвально оцінили цей новий сервіс ДФС, як й ініціативу та кроки у впровадженні інституту уповноваженого економічного оператора, на який платники чекали близько чотирьох років. 12 лютого відповідний законопроект був презентований у Міністерстві фінансів України.

«Сьогодні ми робимо усе можливе, щоб законопроект був ухвалений протягом двох місяців. До цього ж часу ми здійснюємо низку заходів для того, щоб його можна було одразу ж після ухвалення імплементувати», - підкреслив Голова ДФС.

Учасники зустрічі також обговорили новації в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, систему електронного адміністрування ПДВ та її вплив на боротьбу з фіктивними компаніями, роботу оновленого Офісу з обслуговування великих платників податків.

Щодо реформування митниці, то, за словами Романа Насірова, ДФС вже розроблено низку заходів, спрямованих на її модернізацію, впроваджено кілька проектів за участі та підтримки іноземних колег та експертів у митній сфері.

Наприкінці зустрічі представники бізнесу подякували ДФС за вирішення проблеми з видачею сертифікатів з перевезення товару EUR.1,  які з 1 січня 2016 року фіскальна служба видає безкоштовно, та запропонували відзначити всіх працівників ДФС, які були задіяні у вирішенні цього питання. 

ДФС приймає пропозиції щодо удосконалення сервісу «Електронний кабінет платника»

За 6 днів оновленим електронним сервісом «Електронний кабінет платника» скористалось біля 5 тис. платників. Серед них 98,2% користуються сервісом з України, інші - з понад 20 країн світу (Німеччина,  Казахстан, Франція, США, Фінляндія, Польща, Австрія, Грузія, Словаччина, Індія та ін.)

Протягом періоду тестової експлуатації оновленого сервісу платники можуть взяти активну участь у його вдосконаленні. Пропозиції щодо роботи та наповнення сервісу приймаються на електронну адресу infozvit@sfs.gov.ua.

Для оперативного реагування просимо при надсиланні листа на електронну адресу зазначати код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер платника податків, а також контактну інформацію.

Зокрема, за пропозиціями наданими платниками в режимі оновленого сервісу «Система електронного адміністрування ПДВ», реєстр операцій доповнено даними про контрагентів. Також для зручності користувачів полегшено пошук інформації у реєстрах ДФС.

Крім того, платникам буде надана можливість підготувати, заповнити та надіслати податкову декларацію платника єдиного податку та звітності зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новими формами.

Роман Насіров зустрівся з представниками посольств країн G7

Стан впровадження реформи ДФС та імплементація новацій в оподаткуванні обговорювались під час  зустрічі Голови ДФС Романа Насірова з представниками посольств країн G7.

Зокрема, йшлося про посилення сервісної складової у роботі ДФС, модернізовацію офісів з обслуговування великих платників податків для забезпечення європейського рівня взаємодії держави з бізнесом.

Роман Насіров звернув увагу присутніх на суттєві зміни у підходах до проведення податкового аудиту. Так, за його словами, 70% складу податкових аудиторів переведено до обласних апаратів.  Тобто плановий контроль здійснюється виключно на обласному рівні, що сприятиме суттєвому зменшенню рівня корупції та створенню єдиних центрів прийняття рішень на обласному рівні.

Учасники зустрічі також розглянули напрацювання фіскальної служби у напрямі реформування митниць та спрощення митних процедур.

 Представники посольств G7, зокрема, висловили готовність надати допомогу ДФС з пошуку фахівців, які мають достатній міжнародний фаховий досвід для керівництва українськими митницями у рамках запроваджуваного Урядом України проекту.

Відбулась п`ята ротація співробітників спецпідрозділу «Фантом»

У ході чергової ротації 117 офіцерів-добровольців спецпідрозділу податкової міліції ДФС „Фантом” замінять своїх колег, які повернулись додому із зони проведення АТО з честю виконавши свій обов’язок перед державою.

Бійці спецпідрозділу „Фантом” здійснюють контроль за переміщенням осіб, протидіють незаконному переміщенню товарів через лінію розмежування між Україною та тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях. Податкові міліціонери спільно з співробітниками інших правоохоронних органів викривають фінансові злочини в зоні АТО та протидіють тероризму.

Нагадаємо, що 2 лютого 2016 року Верховною Радою України схвалено законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо гарантій соціального захисту деяких категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції» №3206, який надає офіцерам спецпідрозділу податкової міліції ДФС «Фантом» право на отримання статусу учасника бойових дій. 

На Вінничині припинено діяльність конвертцентру з обігом понад 33 млн. грн.

Співробітниками податкової міліції Вінницької області в рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України спільно з працівниками СБУ припинено діяльність «конвертаційного центру».

Орієнтовний обіг проконвертованих протягом 2015-2016 років коштів склав понад 33 млн. грн.

На підставі ухвал суду у Вінниці та Києві проведено 6 обшуків за місцями проживання та в автомобілях учасників «конвертаційного центру», де виявлено та вилучено 210 тис. грн. готівкою, 5 печаток, комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації та документацію, які свідчать про незаконну діяльність.

Триває слідство.

У січні 2016 року митницями ДФС порушено майже 1,5 тис. справ про порушення митних правил

Протягом січня 2016 року митницями Державної фіскальної служби порушено 1 477 справ про порушення митних правил на суму понад 68,5 млн. грн. З них, в 510 справах тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму понад 12,37 млн. грн.

Також протягом січня митниками розглянуто 636 справ про порушення митних правил. За результатами їх розгляду порушники оштрафовані на суму понад 14,33 млн. грн., з яких перераховано до державного бюджету 1,14 млн. грн.

За вартістю серед вилученого майна більшість складають промислові товари – понад 5,79 млн. грн., продовольчих товарів вилучено на суму понад 1,26 млн. грн. Вартість конфіскованих валютних коштів та транспортних засобів склала – понад 3,75 та 1,56 млн. грн. відповідно.

 Крім того, протягом першого місяця 2016 року на розгляд до суду митницями передано 512 справ про порушення митних правил на суму понад 43,9 млн. грн. За результатами розгляду цих справ судом прийнято рішення про конфіскацію предметів правопорушень на суму понад 16,5 млн. грн. та накладено штрафів на суму понад 17,03 млн. грн.

У січні 2016 року ДФС зафіксовано 312 випадків порушення прав інтелектуальної власності

Протягом січня поточного року ДФС зафіксовано 312 випадків призупинення митного оформлення за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності.

Про всі виявлені факти своєчасно повідомлено представників правовласників для оперативного прийняття відповідного рішення.

Для сприяння захисту правовласників під час  зовнішньоекономічної діяльності  Державна фіскальна служба України веде митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності. До них належать об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення (зазначення походження товарів) та сорти рослин.

Загалом, станом на 1 лютого 2016 року до митного реєстру за заявами правовласників внесено 2 933 об’єкти. З них – 17 об`єктів внесено у січні 2016 року.

Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень ДФС дослідила понад 1,4 тонни зразків бурштину протягом минулого року

Одним з актуальних питань, що постають на сьогодні у сфері державного контролю за дотриманням митного і податкового законодавства в Україні, є запобігання незаконному переміщенню бурштину та виробів з нього через митний кордон, а також боротьба зі зростаючим нелегальним видобутком бурштину-сирцю на території Прип’ятського басейну України.

Згідно з прогнозами, запаси бурштину в перспективних родовищах України оцінюються орієнтовно в обсягах понад 950 тонн. Проте, через масовий несанкціонований видобуток бурштину вони швидко вичерпуються. При цьому бурштин у стані сировини та напівфабрикатів чи готових виробів вивозиться поза митним та податковим контролем за кордон України, здебільшого до Польщі та Китаю.

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.97 № 637/97-ВР, бурштин належить до групи дорогоцінного каміння органогенного утворення, видобувати та здійснювати операції купівлі-продажу з яким мають право лише суб’єкти господарювання, яким видано ліцензію згідно з вимогами чинного законодавства.

Тому посадові особи ДФС доволі часто виявляють спроби нелегального вивезення фізичними особами бурштину та ювелірних виробів з нього без будь-яких супровідних документів шляхом їх приховування в одязі, взутті, іграшках, маскування пакунків з бурштином під чай чи каву, використання схованок в ручній поклажі і транспортних засобах, а також декларування бурштину при оформленні чи пересиланні в міжнародних поштових відправленнях як каніфолі, пластмас, пемзи тощо.

Отже, перед органами фіскальної служби виникає потреба у здійсненні експертизи з метою ідентифікації і класифікації предметів правопорушення, а також встановлення їх вартості. Саме ці питання вирішує  Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень ДФС (СЛЕД ДФС). Слід зазначити, що галузь атестації СЛЕД ДФС, погоджена ДП «Укрметртестстандарт», містить повний перелік показників, вимірюваних величин, які використовуються при гемологічному дослідженні бурштину та виробів з нього.

Як свідчить статистика, протягом 2015 року до СЛЕД ДФС надійшло 198 запитів на проведення досліджень та постанов про призначення експертизи у справах про порушення митних правил від Київської, Київської міської, Львівської, Закарпатської, Волинської, Полтавської та Сумської митниць ДФС, щодо дослідження предметів, схожих на бурштин та вироби з нього.

За результатами цих досліджень переважно усі надані зразки, загальною вагою понад 1,4 тонни, ідентифіковано як дорогоцінне каміння органогенного утворення, а саме бурштин, та вироби з нього. Вартість досліджених зразків сягнула майже 56 млн. грн.

Також, не рідкістю є випадки, коли експерти СЛЕД ДСФ досліджують унікальні зразки бурштину вагою понад 1 кг, а також великі партії виробів з бурштину – зокрема прикрас та заготовок, що мають значно вищу вартість порівняно з необробленою сировиною.

Результати експертизи в подальшому використовуються митницями ДФС при провадженні у справах про порушення митних правил та при розгляді цих справ у судах з метою визначення вартості конфіскованого за рішенням суду дорогоцінного каміння.

Податковою міліцією викрито факт ухилення від сплати податків на суму 71 млн. гривень

Співробітниками податкової міліції Центрального офісу з обслуговування великих платників податків викрито підприємців, які ухилились від сплати податків на суму понад 71 мільйон гривень.

Як з’ясувалося, керівники підприємства, яке займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, для ухилення від сплати податків при погашенні заборгованості по кредиту за рахунок заставного майна одного з банків не відобразили відповідні суми в декларації з ПДВ контрагентів банку. Такі дії дозволили їм ухилитися від сплати податку на додану вартість.

За результатами вжитих заходів державі вже відшкодовано понад 24,5 мільйона гривень завданих збитків. 

У 2015 році внутрішньою безпекою ДФС упереджено отримання працівниками хабарів на 6,2 млн. гривень

Боротьба з хабарництвом та корупційними проявами визначена одним з пріоритетних напрямів у процесі реформування фіскальної служби. За рахунок проведення низки оперативних та профілактичних заходів протягом 2015 року підрозділами внутрішньої безпеки ДФС вдалося упередити отримання працівниками служби хабарів на суму 6,2 млн. гривень.

За матеріалами ГУВБ фіскальної служби розпочато 85 проваджень, що у 2,4 раза більше, ніж у 2014 році.

Крім того, на 35% більше порівняно з 2014 роком виявлено злочинів у сфері службової діяльності податківців і митників (537).

Загалом 86% від зареєстрованих всіма правоохоронними органами держави злочинів виявлено саме підрозділами внутрішньої безпеки ДФС.

За службові злочини до кримінальної відповідальності притягнуто вдвічі більше працівників відомства (85 проти 36 у 2014 році), у тому числі 56 – за одержання неправомірної вигоди.

До суду надіслано 43 провадження, що в два рази перевищує показник 2014 року.

Основний акцент у роботі з корупційними проявами в ДФС зроблено на запобіганні та профілактиці таких явищ. Так, у серпні минулого року було затверджено Антикорупційну програму на 2015-2017 роки, яка містить низку системних заходів.

Крім того, на 80% оновлено особовий склад підрозділів внутрішньої безпеки відомства, при цьому значно підвищено вимоги до професійності працівників цього напряму.

Крім того, ефективно застосовуються заходи щодо протидії проявам адміністративно-корупційних правопорушень. За матеріалами внутрішньої безпеки складено 66 протоколів, що вдвічі більше 2014 року. З них – 32 матеріали розглянуто судом.

Для профілактики корупційних ризиків в ДФС проводяться співбесіди з кандидатами на посади в службі із застосуванням поліграфічного обладнання.

Результати таких досліджень враховуються при призначенні та переведенні працівників. Торік 165 особам, у яких виявлено схильність до корупційних дій, відмовлено у працевлаштуванні до органів ДФС.

У січні 2016 року до бюджету надійшло 1,2 млрд. грн. єдиного податку

Протягом січня 2016 року платники податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, сплатили до бюджету майже 1,2 млрд. грн. єдиного податку.

У розрізі категорій платників, фізичні особи – підприємці у січні 2016 року спрямували до бюджету 790,7 млн. грн. Це на 217,2 млн. грн.  більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У свою чергу юридичні особи, які застосовують спрощену систему оподаткування, у січні сплатили до бюджету 366,3 млн. грн. єдиного податку.

Серед них платниками третьої групи у січні 2016 року сплачено 186,8 млн. грн. Порівняно з січнем минулого року такі надходження від зазначеної групи платників збільшились на 44,3 млн. грн.

Щодо четвертої групи платників податків – юридичних осіб, то ними у звітному періоді сплачено до державного бюджету 179,5 млн. грн. єдиного податку. 

«Акциз-2016»: з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на 83,7 млн. грн.

З початку поточного року податковою міліцією ДФС розпочато спецоперацію «Акциз-2016». Вона стала продовженням успішної операції з протидії незаконному виробництву та обігу підакцизних товарів, а також перекриття каналів їх контрабандного потрапляння на внутрішній ринок України, яка діяла з квітня минулого року.

Так, з початку 2016 року з незаконного обігу вже вилучено товарів підакцизної групи на суму 83,7 млн. грн.

Зокрема, 21990 дал спирту ­– на суму майже 13,8 млн. грн., 15715 дал лікеро-горілчаних виробів – на 21,4 млн. грн., тютюнових виробів понад 801,7 тис. пачок – на 13,5 млн. грн. та 1963 тонни пально-мастильних матеріалів на 32,6 млн. грн.

Окрім того, з початку року у рамках операції «Акциз-2016» податковою міліцією припинено діяльність 30 незаконних виробництв підакцизних товарів. У переважній більшості вживання зазначеної  продукції загрожувало здоров’ю споживачів, оскільки вона вироблялась в антисанітарних умовах з недоброякісної сировини.

Завдяки ефективній роботі підрозділів податкової міліції ДФС протягом минулого року вдалося упередити потрапляння на ринки фальсифікованої та контрабандної продукції на загальну суму 861,6 млн. грн.

У 2015 році ліквідовано 84 підпільних виробництв фальсифікату. З незаконного обігу вилучено спирту на суму 70,1 млн. грн., лікеро-горілчаних виробів – 103,4 млн. грн., тютюну – 155 млн. грн., пально-мастильних матеріалів – 496,7 млн. грн.
Новости Бердянска
сегодня, 16 марта, суббота
вчера, 15 марта, пятница
14 марта, четверг

Все новости Бердянска