Информация от Бердянской налоговой инспекции на 1 декабря

01.12.2016 · 16:57 · Просмотров - 937

Новости и разъяснения налогового законодательства от Бердянской ОГНИ

Новини законодавства

С 1 декабря повысился раз мер минимальной зарплаты

C 1 декабря 2016 года прожиточный минимум и минзарплата составляет 1600 грн

Внимание! С 01 декабря меняется только размер ЕСВ, который уплачивают ФОП  за себя! В декабре сумма ЕСВ составит  -  352 грн.

Електронні сервіси ДФС

Державною фіскальною службою України (далі – ДФС) запроваджено новий електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису».
     Фізична особа – платник податків може сформувати Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді (далі – Запит) виключно для отримання інформації про себе.
     Формування Запиту здійснюється за допомогою «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної звітності», яке розміщене на офіційному веб-порталі ДФС та є загальнодоступним для використання.
     Запит має підписуватися електронним цифровим підписом з одночасним застосовуванням посиленого сертифікату, після чого надсилатися до ДФС на єдину електронну адресу подання звітності (zvit@sta.gov.ua).
     Після обробки запиту на електронну адресу фізичної особи – платника податків направляється файл-відповідь, який містить відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.
     Слід звернути увагу, що відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (по квартально), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 60 днів після його закінчення.
     Детальніше з інформацією щодо роботи сервісу та Порядком формування запиту щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису та отримання відповіді на запит з ДФС можна ознайомитися за посиланням: http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-doxid (Головна>Фізичним особам>Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді).

Роз’яснення законодавства

Відображення нарахованого доходу фізичній особі у податковому розрахунку за формою 1ДФ

Відображення відомостей у розділі I "Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку" податкового розрахунку за формою 1ДФ здійснюється наступним чином:

у графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку.

У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння).

У графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.

Зазначений порядок визначений розділом ІІІ «Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», затвердженого наказом МФУ від 13.01.15 N 4.

Відомості про фізичну особу, якій нараховані доходи у вигляді виграшів (призів) у лотерею, у податковому розрахунку за формою 1ДФ, не зазначаються

Відображення відомостей у розділі II "Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір" податкового розрахунку за ф. 1ДФ, зокрема, щодо оподаткування виграшів (призів) у лотерею,  здійснюється наступним чином:

У рядку "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею" зазначається: - загальна сума нарахованого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею; - загальна сума виплаченого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею; - загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб; - загальна сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб.

Ці відомості відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками).

При цьому, відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи у вигляді виграшів (призів) у лотерею, не зазначаються.

у рядку "Військовий збір" зазначається: - загальна сума нарахованого доходу; - загальна сума виплаченого доходу; - загальна сума нарахованого військового збору; - загальна сума перерахованого до бюджету військового збору.

Ці відомості відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками).

Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.

Зазначений порядок визначений п. 3.11 розділу ІІІ «Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», затвердженого наказом МФУ від 13.01.15 N 4.

Водокористувачі - платники рентної плати подають декларацію до кінця звітного (податкового) року, якщо у деяких звітних періодах  відсутній об'єкт оподаткування

Рентна плата за спеціальне використання води не справляється за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та платників єдиного податку.

Під терміном "санітарно-гігієнічні потреби" слід розуміти використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані.

Таким чином, в разі використання води виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб підприємство не є платником рентної плати за спеціальне використання води.

Якщо у суб'єкта господарювання, зареєстрованого платником рентної плати, у деяких звітних (податкових) періодах звітного (податкового) року відсутній об'єкт оподаткування у зв'язку з використанням обсягів води у таких періодах виключно для власних питних та санітарно-гігієнічних потреб, то оскільки податкова звітність з рентної плати подається наростаючим підсумком, такий суб'єкт господарювання повинен подавати до контролюючого органу податкову звітність з рентної плати до кінця звітного (податкового) року.

Зазначена норма визначена  пп. 255.4.1 ст. 255 Податкового кодексу України.

За незаповнення у формі N 1ДФ даних про виплату підприємцю доходу застосовується штраф

При заповненні звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку (форма 1-ДФ), у графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний квартал) дохід, який нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів.

У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

Довідником ознак доходів встановлено, що дохід, нарахований (виплачений) самозайнятій особі, відображається в податковому розрахунку за формою N 1ДФ з ознакою доходу "157".

Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

Отже, неподання податковим агентом податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичної особи - підприємця, є порушенням порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків, і до такого податкового агента застосовуються вищезазначені штрафні санкції.

Зазначена норма передбачена п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу України, розділом ІІІ «Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», затвердженого наказом МФУ від 13.01.15 №4 та роз’яснена листом ДФС України від 21.09.2016 р. N 20544/6/99-99-13-01-01-15.

Найманий працівник - підприємець має право на податкову соціальну пільгу

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2016 році – 1930 грн.).

Податкова соціальна пільга не може бути застосована, зокрема, до доходів платника податку, інших ніж заробітна плата та доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Тобто, податкова соціальна пільга не застосовується до доходу від провадження підприємницької діяльності, а до заробітної плати, при дотриманні вимог, визначених Податковим кодексом, застосовується.

Отже, роботодавець (податковий агент) має право застосовувати податкову соціальну пільгу до доходу найманого працівника у вигляді зарплати,  навіть якщо працівник одночасно зареєстрований підприємцем та здійснює підприємницьку (іншу незалежну професійну) діяльність.

Зазначена норма передбачена п. 169.1; п.п. 169.2.3; п.п. 169.4.1 ст. 169  Податкового кодексу України.

Для суб'єктів державного сектору затверджено нові типові форми з обліку та списання основних засобів

МФУ наказом від 13.09.2016  № 818 "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядку їх складання", затвердив оновлені типові форми з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору.

Наказом №818 затверджено 15 типових форм первинної документації для обліку надходжень, руху та списання основних засобів.

Нові форми застосовуються при здійсненні обліку та списанні основних засобів суб'єктами державного сектору, до яких належать: розпорядники бюджетних коштів, Державна казначейська служба України та фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування (опублікований в «Офіційному віснику України» №85 від 04.11.2016 р.).

Оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг під забезпечення боргових зобов'язань покупця аграрною розпискою

Якщо в рамках обігу аграрних розписок (товарних та фінансових) відбувається одна з подій - або відвантаження товару (та, відповідно, отримання аграрної розписки), або оплата вартості товарів, що будуть відвантажені в подальшому (та боргові зобов'язання, за якими оформлюються аграрною розпискою), у платника ПДВ на дату події, що відбулась раніше ("перша подія"), виникають податкові зобов'язання з ПДВ за вказаною операцією.

При цьому база оподаткування ПДВ за такими операціями визначається відповідно до п. 189.7 ст. 189 Податкового кодексу України,  виходячи з договірної вартості, визначеної в порядку, встановленому п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України, без урахування дисконтів або інших знижок.

У разі передачі (відступлення) аграрної розписки попереднім кредитором за аграрною розпискою (особою, що здійснює передачу аграрної розписки) новому кредитору у платника податку попереднього кредитора за аграрною розпискою (особи, що здійснює передачу аграрної розписки) виникає обов'язок щодо нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за правилами, визначеними п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України.

Зазначений порядок роз’яснено листом ДФС України від 06.10.2016 № 32818/7/99-99-15-03-02-15.

У бюджетних установ - платників ПДВ на суму відшкодування витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, ПДВ не нараховується

До бази оподаткування ПДВ включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю - бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, поставлених таким платником податку.

Отже, якщо орендодавцем виступає бюджетна установа, то кошти, що отримуються від орендаря у вигляді відшкодування витрат на оплату комунальних послуг та спожитої електричної енергії, не включаються до бази оподаткування ПДВ орендодавця.

Зазначена норма визначена п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС України від 23.09.2016 р. N 31390/7/99-99-12-02-01-17.

Участь підприємства у тендерних процедурах оподатковується ПДВ на загальних підставах

Від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги, обов'язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо.

Участь підприємств у тендері не є законодавчо встановленим обов'язком, а визначається учасником тендеру самостійно та на добровільних засадах.

Оскільки, операції з постачання оператором послуг в межах проведення процедур закупівель (тендерних процедур) не є операціями з постачання державних платних послуг, то такі опекрації оподатковуються  ПДВ на загальних підставах.

Зазначена норма визначена п.п. 197.1.18 ст. 197 Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС України від 06.10.2016 р. N 21765/6/99-99-15-03-02-15.

Платники запитували

Чи має право на податкову знижку військовослужбовець, який отримує грошове забезпечення?

     Податковий кодекс України, який регламентує порядок оподаткування доходів фізичних осіб, у тому числі військовослужбовців, не передбачає звільнення від обкладання податком на доходи фізичних осіб грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, крім сум грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачених законом, які виплачуються з бюджету чи бюджетною установою (п.п.165.1.10 п.165.1 ст.165 ПКУ).

     При цьому, згідно з п. 168.5 ст.168 ПКУ суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.

     Відповідно до п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 ПКУ податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ.
     Заробітна плата – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом п.п. 14.1.48 п.14.1 ст.14 ПКУ.

     Порядок застосування податкової знижки передбачений ст.166 ПКУ.
     Згідно з п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 ПКУ передбачено, що загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ.

     Враховуючи викладене, військовослужбовець, який отримує грошове забезпечення, не має права на застосування податкової знижки.

    Право на податкову знижку має фізична особа, яка є найманою особою, виключно до доходів, одержаних протягом року у вигляді заробітної плати.

Чи застосовується податкова соціальна пільга до суми допомоги, яка виплачується за лікарняними листами?

     Враховуючи те, що сума виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні) розглядається як заробітна плата платника податку, то у разі її не перевищення граничного розміру загального місячного оподаткованого доходу від одного працедавця у вигляді заробітної плати, який передбачений нормами пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України, найманий працівник має право на податкову соціальну пільгу.

Чи застосовується податкова соціальна пільга у місяці звільнення фізичної особи?
     Відповідно до пп. 169.3.4 п. 169.3 ст. 169 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, податкова соціальна пільга надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку був звільнений з місця роботи.

Чи застосовується податкова соціальна пільга до суми допомоги, яка виплачується за лікарняними листами?

    Враховуючи те, що сума виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні) розглядається як заробітна плата платника податку, то у разі її не перевищення граничного розміру загального місячного оподаткованого доходу від одного працедавця у вигляді заробітної плати, який передбачений нормами пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України, найманий працівник має право на податкову соціальну пільгу.

Чи необхідно платникам податків щорічно подавати заяву про застосування податкової соціальної пільги?

Відповідно до пп. 169.2.1 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

       Згідно із пп. 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 ПКУ платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги (далі - заява про застосування пільги).
       Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування податкової соціальної пільги згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги.

       Враховуючи вищевикладене, нормами ПКУ не передбачено щорічне подання заяви про застосування пільги.

        При цьому, якщо у платника податків виникає право на застосування податкової соціальної пільги з інших підстав ніж тих, які були зазначені у попередній заяві, то такий платник повинен надати нову заяву з відповідними підтверджуючими документами.

Бердянська ОДПІ повідомляє

Перелік адміністративних послуг, що надаються Бердянською ОДПІ через Центри обслуговування платників

№ з/п

Назва адміністративної послуги

1. 

Видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків

2. 

Внесення до паспорта громадянина України відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта

3. 

Реєстрація реєстратора розрахункових операцій

4. 

Реєстрація книг обліку розрахункових операцій

5. 

Реєстрація розрахункових книжок

6. 

Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку

7. 

Реєстрація книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність 

8. 

Реєстрація платника єдиного податку

9. 

Надання витягу з реєстру платників єдиного податку

10. 

Внесення установи (організації) до Реєстру неприбуткових організацій та установ

11. 

Перереєстрація установи (організації) у Реєстрі неприбуткових організацій та установ

12. 

Підтвердження статусу податкового резидента України

13 

Видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)

14. 

Видача довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку

15. 

Видача довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)

16. 

Засвідчення довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

17.

Видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами державної фіскальної служби

Головне управління ДФС у Запорізькій області

Кількість податкових перевірок у Запорізькій області зменшилася

З початку 2016 року фахівці фіскальної служби провели на запорізьких підприємствах 663 податкові перевірки, як документальні (планові та позапланові), так і фактичні.

Як повідомила перший заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, кількість документальних перевірок порівняно з минулим роком зменшилася майже на 170, водночас якість податкового аудиту істотно зросла.

– На сьогодні план проведення перевірок формується тільки на основі ознак ризиковості у діяльності платників, тобто високої вірогідності порушення законодавства. Система відбору до аудиту є абсолютно прозорою. На сайті фіскальної служби платники можуть ознайомитися із основними критеріями та аспектами контрольно-перевірочної роботи, – підкреслила Юліана Козаченко.

Вона також зазначила, що за результатами проведених перевірок до бюджетів усіх рівнів додатково донараховано податкових зобов'язань у сумі майже 117 мільйонів гривень, з яких узгоджено понад 57 мільйонів, до бюджету сплачено більш ніж 48 мільйонів.

Зокрема, у сфері фінансових операцій здійснено 131 перевірку суб'єктів господарювання. За порушення норм валютного і податкового законодавства донараховано пені і штрафних санкцій 14,4 мільйона гривень, що 4,5 мільйона більше, ніж за аналогічний період минулого року. Наразі з цієї суми надійшло понад 8 мільйонів.

З метою контролю готівкових розрахунків проведено 274 перевірки господарських об'єктів. За виявлені порушення у розрахункових операціях нараховано 3,4 мільйона, з яких 3 мільйони 165 тисяч гривень вже сплачено до бюджету.

Наприклад, майже 30 тисяч гривень коштувало для власників однієї із запорізьких газозаправних станцій недбайливе ставлення до касової дисципліни. Адже там нещодавно податкової ревізори виявили цілий ряд порушень у сфері РРО. При перевірці встановлено, що на ГАЗС попри всі вимоги законодавства електронні копії розрахункових документів і фіскальні звітні чеки не подавалися до органів ДФС, не друкувалися щоденні фіскальні звіти з реєстраторів розрахункових операцій. Крім того, у книгах обліку готівка не оприбутковувалася. Таким чином за результатами перевірки до суб'єкта застосовані штрафні санкції на суму 29,6 тисячі гривень.

Запоріжці перерахували до місцевої скарбниці понад 780 мільйонів гривень плати за землю

З початку року фактичні надходження від плати за землю складають 781 мільйон гривень. Порівняно із січнем-жовтнем минулого року відрахування зросли майже на 269 мільйонів або на 52 відсотки. Очікуваний показник доходів у 655 мільйонів виконаний на 119 відсотків.

Як зазначила перший заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, лише у жовтні землекористувачі спрямували більш ніж 75 мільйонів, що на 28 мільйонів більше, ніж торік.

Найбільші суми з початку року перерахували підприємства та установи – юридичні особи – 637 мільйонів, що перевищує минулорічні показники на 217 мільйонів, фізособи сплатили 143 мільйони, забезпечивши зростання до 2015 року на 51 мільйон гривень.

У територіальному розрізі значні внески до місцевих бюджетів зробили платники м. Енергодар – 87,7 мільйона, Шевченківського району м. Запоріжжя – 76,8 мільйона, Вознесенівського – майже 63 мільйони, Комунарського – 52,7 мільйона, м. Бердянськ – 48 мільйонів, Дніпровського району – понад 45 мільйонів. Землекористувачі Олександрівського району поповнили бюджет на 40 мільйонів, Якимівського – 38 мільйонів, м. Мелітополь – близько 34,5 мільйона, Василівського району – 30 мільйонів.

– Плата за землю – це другий за розміром платіж, який формує місцеві бюджети. Фахівці фіскальної служби регіону контролюють сферу земельних відносин, виявляють та залучають до оподаткування користувачів, які намагаються уникнути сплати за земельні ділянки. У результаті проведених цьогоріч звірок із органами влади щодо повного обліку платників залучено до оподаткування 74 суб'єкти, які володіли 640 га землі, відповідно, річна сума нарахувань склала майже 3 мільйони гривень, – підкреслила Юліана Козаченко.

Зазначимо, що у 2016 році органи місцевого самоврядування прийняли рішення щодо встановлення нових ставок земельного податку та розмірів орендної плати, крім того, застосовуються підвищені коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки землі 1,433 та 1,2, а також введено нову грошову оцінку ряду населених пунктів області. Ці та інші фактори позитивно вплинули на зростання доходів бюджетів громад Запоріжжя.

Члени обласної координаційної ради розглянули основні зміни в оподаткуванні

25 жовтня в Запорізькій облдержадміністрації відбулося засідання обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва, яке відбулося за участю заступника начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Олега Матвійчука.

Одним із перших члени розглянули питання вжитих заходів щодо ліквідації стихійної та незаконної торгівлі у Запорізькій області.

Далі за регламентом учасники обговорили основні зміни до податкового законодавства та проект Закону України "Про державний бюджет України на 2017 рік" у частині підвищення рівня мінімальної заробітної плати.

Голова Громадської організації "Центр медіації та екаунтінгу "Точка зору" Лариса Церетелі доповіла про аспекти електронного декларування ПДВ, порядку включення платників до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Під час обговорення члени координаційної ради вирішили створити робочий орган для поглибленого вивчення проблемних питань, які турбують представників організацій і установ, діяльність яких не передбачає отримання прибутку.

Як відзначив заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Олег Матвійчук, наразі фіскальна служба у посиленому режимі працює над реєстрацією таких платників та проводить роз'яснювальну роботу, основна мета якої – довести до суб'єктів основні вимоги, які визначені законодавством, та максимально надати інформацію для збереження ознак неприбутковості. Він також висловив готовність органів ДФС щодо спільної роботи у цьому напрямі із членами координаційної ради.

За використання води запорізькі підприємства сплатили 143 мільйони гривень

За січень-жовтень 2016 року 3,3 тисячі платників Запорізької області перерахували до бюджетів 143 мільйони гривень рентної плати за спеціальне використання води. У порівнянні з 2015 роком надходження збільшились майже на 24 мільйони або на 20 відсотків.

Левову долю у сплаті податку займають підприємства м. Енергодар, Дніпровського району м. Запоріжжя та м. Мелітополя і району, які разом забезпечили майже 95 відсотків надходжень.

Платниками рентної плати за спецвикористання води є суб'єкти господарювання, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Якщо підприємство накопичує борг з цього платежу упродовж шести і більше місяців, фіскальна служба направляє інформацію органу, який видав дозвіл на спеціальне використання води, для скасування дозвільного документу.

Так, з початку року фахівці територіальних органів ДФС надіслали відповідні звернення до департаменту екології та природних ресурсів Запорізької облдержадміністрації по двом підприємствам Запорізького регіону. Ще п'ятьох платників залучено до оподаткування в результаті проведених звірок. До них застосовані штрафні санкції за несвоєчасне надання податкової звітності з рентної плати.

Банківські та кредитні вклади запоріжців поповнили бюджет майже на 46 мільйонів гривень

Податок на банківські проценти стабільно поповнює державний бюджет. Цьогоріч фінансові та кредитні установи перерахували від депозитних доходів запоріжців 45,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Як підкреслила перший заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, сплачена сума перевищила прогнози майже на 8 відсотків.

Найбільші суми депозитів, а отже, й сплачених податків за процентами від них, розміщені у банках та кредитних спілках Олександрівського району Запоріжжя – з початку року забезпечено 14,7 мільйона гривень податку, у Вознесенівському районі надходження складають 5,6 мільйона, у Дніпровському – понад 5,5 мільйона, у Шевченківському районі – 4,5 мільйона. У м. Мелітополь до держбюджету спрямовано майже 3,2 мільйона, у Комунарському районі обласного центру – більш ніж 2,5 мільйона, у м. Бердянськ – понад 2 мільйони, у Хортицькому районі – 1 мільйон 77 тисяч, у м. Енергодар – на 30 тисяч менше – 1 мільйон 47 тисяч. У решті районах сума сплати склала понад 5 мільйонів.

Нагадаємо, оподаткування процентів за вкладами здійснюється на підставі статті 170.4 Податкового кодексу України. Податок нараховується і сплачується тільки з відсотків, а не із усієї суми банківського депозиту чи вкладу до кредитної спілки.

Установи, які нараховують доходи у вигляді процентів, у податковому розрахунку відображають тільки загальну суму нарахованих доходів та загальну суму утриманого з них податку. При цьому не зазначається інформація про суми окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку, ощадного (депозитного) сертифіката, вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у кредитній спілці, суми нарахованих процентів, а також відомості про фізичну особу – платника податку, якій нараховані такі доходи. Тобто така інформація залишається конфіденційною.

Майже 60 відсотків податкової заборгованості запорізькі підприємства погасили завдяки розстрочці

З початку року за рахунок погашення податкового боргу забезпечено надходження коштів до бюджетів усіх рівнів у сумі 325 мільйонів гривень, у тому числі до державного бюджету – 126 мільйонів, до місцевих – майже 200 мільйонів.

За словами першого заступника начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліани Козаченко, більшу частину податкової заборгованості суб'єкти господарювання сплатили завдяки нормі Податкового кодексу України, яка надає можливість розстрочити своєчасно не перераховані суми податку.

– У розрізі основних джерел надходжень від погашення заборгованості 60 відсотків припадає на розстрочку податкових боргів – з початку року сплачено понад 194 мільйони гривень. Фіскальна служба завжди готова піти назустріч платникові і детально вивчити шляхи вирішення проблемної ситуації зі сплатою податків, якщо, звичайно, на це вплинули об'єктивні причини, – зазначила Юліана Козаченко.

Крім того, органи ДФС вживають заходи стягнення відповідно норм законодавства. Так, з початку року на підприємствах-боржниках вилучено готівки та стягнуто платіжними вимогами з рахунків майже 12 мільйонів, за рахунок звернення до суду погашено 2 мільйони, від підприємств, які знаходяться в процедурах банкрутства, до бюджету надійшло 7,6 мільйона, від реалізації майна, що перебуває у податковій заставі сплачено понад мільйон. Ще близько одного мільйона залучено до бюджету за рахунок реалізації безхазяйного майна та майна, що перейшло у власність держави, та інших позареалізаційних джерел.

Механізми, що регулюють взаємовідносини між державою і платником податків, який має податкову заборгованість або грошові зобов'язання, визначені статтями 87 – 102 Податкового кодексу України.
Новости Бердянска
вчера, 17 февраля, воскресенье
16 февраля, суббота
15 февраля, пятница
14 февраля, четверг

Все новости Бердянска

Ближайшие события
Смертельный лабиринт
Смертельный лабиринт

 14 - 20 Февраля

 15:00, 18:00

 Кинотеатр «Космос» (п-т Азовский, 35/2)

80 UAH

Крути 1918
Крути 1918

 14 - 20 Февраля

 10:00

 Кинотеатр «Космос» (п-т Азовский, 35/2)

80 UAH

Счастливый день смерти 2
Счастливый день смерти 2

 14 - 20 Февраля

 16:50, 19:50

 Кинотеатр «Космос» (п-т Азовский, 35/2)

80 UAH

Громкая связь
Громкая связь

 14 - 20 Февраля

 21:40

 Кинотеатр «Космос» (п-т Азовский, 35/2)

80 UAH

Подробная афиша