Інформація від Бердянскої податкової інспекції від 30 березня

30.03.2017 · 11:22 · Просмотров - 868

Новини та роз'яснення податкового законодавства від Бердянскої ОДПІ

Бердянська ОДПІ повідомляє

Підприємства Бердянська забезпечили майже 10 мільйонів гривень податку на прибуток

За словами начальника Бердянської ОДПІ Оксани Федорової із загальної суми сплаченого податку на прибуток підприємств більша частина надійшла до державного бюджету – понад 8,7 мільйонів, чим забезпечено зростання до аналогічного періоду минулого року на 7,7 мільйонів. До місцевих бюджетів міста Бердянська та Приморського району спрямовано 1,1 мільйона, що на 1 мільйон перевищує дані січня-лютого 2016 року.

Виконання індикативів на поточний рік до державного та місцевих бюджетів склало, відповідно, 223 та 281 відсотків.

Майже 86 відсотків податку перерахували бердянські підприємства – 8,5 мільйона, суб'єкти господарювання Бердянського району поповнили бюджети на 0,4 мільйона, Приморського району – майже на 1 мільйон.

Надходження до бюджету податку на доходи фізичних осіб перевищили 90 мільйонів гривень

З початку року платниками Бердянського, Приморського  районів та міста Бердянська сплачено 90,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Як відзначила начальник Бердянської ОДПІ Оксана Федорова, це на 14,9 мільйонів гривень перевищує прогнозований показник та  майже на 30,8 мільйонів більше, ніж торік.

Згідно з бюджетним розподілом найбільші суми отримали місцеві бюджети – 62,6 мільйона, до державного бюджету надійшло 27,5  мільйонів.

Більшу частину податку забезпечили підприємці і підприємства міста – майже 68,9 мільйонів, Бердянський район – більше ніж 9,6 мільйонів та Приморський – майже 11,6 мільйонів.

Новини законодавства

Зміни  в оподаткуванні спадшини

25.03.2017 набрав чинності Закон України від 23 лютого 2017 року № 1910-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини» (далі – Закон).

Зокрема, Законом спрощено оформлення спадщини для найближчих родичів спадкодавця, які з 1 січня 2017 року мають право на спадкування, а саме: встановлено, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб об’єкти спадщини, які успадковуються не тільки членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, але й об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї другого ступеня споріднення.

Водночас, Законом встановлено, що у разі спадкування будь-яких об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об’єктів з метою оподаткування не визначається. Також не проводиться оцінка об’єктів, подарованих платнику податку, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за нульовою ставкою.

Разом з цим, доходи у вигляді дарунка, нараховані (виплачені, надані) платнику податку юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, оподатковуються на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України для оподаткування додаткового блага, тобто за ставкою 18 відсотків.

з 1 січня 2017 року звіт про суми податкових пільг визначається як податкова декларація

            Податкова декларація, розрахунок, звіт це - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов'язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

            Облік сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, здійснюється відповідно до «Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг» затвердженого постановою КМУ від 27.12.10  №1233.

            Суб'єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг за формою згідно з додатком до Порядку №1233.

            Звіт про суми податкових піль подається за три, шість, дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем реєстрації суб'єкта господарювання протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб'єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.

            У звіті у графах "Код пільги згідно з довідником пільг" та "Найменування податкової пільги" зазначається код та найменування податкової пільги за кожним видом  пільг відповідно до довідника пільг.

            На сьогодні є чинним Довідник №81/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету на 31.12.16 та Довідник №81/2 інших податкових пільг станом на 31.12.16.

            Зазначена норма передбачена п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу України та постановою КМУ від 27.12.10 №1233 "Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг".

З 01 січня 2017 року платник єдиного податку - фізична особа не враховує працівників, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період

            При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають:

-  у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами,

- у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку,

- а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

            Одним із критеріїв перебування на спрощеній системі оподаткування для підприємців - платників єдиного податку 2-ї групи є не перевищення кількості осіб, які одночасно перебувають  з ним  трудових відносинах 10 осіб.

            Тобто, з метою перевірки права перебування на спрощеній системі оподаткування,  при розрахунку загальної кількості найманих осіб у підприємця, не  враховуються працівники, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Зазначена норма передбачена  п.п. 291.4.1 ст. 291 Податкового  кодексу України.

Декларування доходів громадян -2016

Відповідальність фізичної особи за несвоєчасну сплату податку на доходи фізичних осіб, зазначеного  в податковій декларації

            Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

            У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених Податковим кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

     при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відс. погашеної суми податкового боргу;

     при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відс. погашеної суми податкового боргу.

            Крім цього, при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків, після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100% річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день.

            Зазначена норма визначена п. 179.7 ст. 179,  п. 126.1 ст. 126, п.п. 129.1.3 та п. 129.4 ст. 129 Податкового кодексу України.

Декларування доходів, отриманих громадянами  від надання послуг репетиторства

Як визначено положеннями Податкового кодексу, платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити з таких доходів податок та військовий збір.

Тобто, громадяни, які отримували у минулому 2016 році  доходи не від податкових агентів, зокрема,  від надання послуг репетиторства іншим громадянам,   зобов’язані  до 1 травня року, що настає за  звітним,  надати  податкову декларацію в якій відобразити  суму  отриманого доходу, суму сплаченого протягом звітного  року податку та податкового зобов'язання.  Сума податкового зобов'язання з податку на доходи та військового збору, зазначена  в   податковій декларації, сплачується громадянами самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним.

Порядок декларування доходів, отриманих громадянами  від надання послуг на  розважальних заходах  (весіллях, днях народження, тощо)

  Як визначено положеннями Податкового кодексу, платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

 Особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку в органах державної податкової служби як особа, що провадить незалежну професійну діяльність.

            Таким чином громадяни, які отримували протягом звітного року доходи не від податкових агентів,   зобов’язані  до 1 травня року, що настає за  звітним,  надати  податкову декларацію в якій відобразити  суму  отриманого доходу, суму сплаченого протягом звітного  року податку та податкового зобов'язання.  Сума податкового зобов'язання, зазначена  в   податковій декларації, сплачується громадянами самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним.

Електронні сервіси ДФС

Через Електронний кабінет платника направлено понад 130 тис. запитів про суми виплачених доходів та утриманих податків

            З початку року все більше громадян використовують можливості Електронного кабінету платника, який став ефективною допомогою під час деклараційної кампанії.

                Так, за допомогою цього сервісу направлено понад 130 тис. запитів для отримання відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків. За потребою громадяни можуть отримати відомості про зазначені суми за останні три роки (поквартально).            Середня тривалість обробки такого запиту складає до 1 год. Тобто, оперативно, не відвідуючи ЦОП громадяни можуть отримати необхідну їм інформацію для заповнення своєї декларації.

                Більше того, для зручності платників у відкритій частині Електронного кабінету розміщено саму декларацію, яку платники можуть заповнити, зберегти та роздрукувати. А вже скориставшись особистим кабінетом фізичні особи можуть подати декларацію про майновий стан і доходи в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису.

                Для фізичних осіб Електронний кабінет платника пропонує і низку інших послуг. Так, є можливість направити електронного листа до органів ДФС, отримати доступ до публічної інформації. Крім того, фізична особа може переглянути стан своїх розрахунків з бюджетом.

                Наразі фахівці ДФС працюють над впровадженням нових сервісів Електронного кабінету, за допомогою яких можна буде внести зміни до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та записатися на прийом до посадових осіб ДФС.

                Нагадаємо, що цьогорічна деклараційна кампанія триватиме до 3 травня. Саме цей день у 2017 році є останнім строком для подання податкових декларацій громадянами та особами, які проводять незалежну професійну діяльність. 

Роз’яснення законодавства

Збільшений розмір добових на відрядження понад встановлені норми, включається до оподатковуваного доходу платника податку та відображається в податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою «118»

            Згідно з п.п. «а» п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

            До оподатковуваного доходу платника податку не включаються витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон - не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день.

            Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом МФУ від 13.01.15 № 4, дохід, отриманий платником податку як додаткове благо відображається у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «118».

            Отже, сума збільшення розміру добових витрат на відрядження понад встановлені норми включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та відображається в податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою «118».

Внесення платником податку на прибуток основних засобів до статутного фонду або повернення внеску засновнику, визначається як вибуття, що передбачає коригування фінансового результату до оподаткування

            Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до П(С) БО або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених п.п. 14.1.138 ст. 14 , п.п. 138.3.2 - 138.3.4 ст. 138 Податкового кодексу України.

            П. 29 П(С)БО 7 «Основні засоби» затвердженого наказом МФУ від 27.04.2000 № 92 встановлено, що нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів.

При обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток фінансовий результат до оподаткування коригується на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів.

            Так, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до П(С) БО або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень Податкового кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта.

            Таким чином, операція з внесення до статутного фонду іншої юридичної особи основних засобів та нематеріальних активів або повернення внеску засновнику у вигляді основних засобів розглядається як вибуття основного засобу і нематеріального активу, тому у податковому обліку проводяться коригування фінансового результату до оподаткування передбачені для ліквідації або продажу основних засобів або нематеріальних активів.

            Зазначена норма передбачена  п. 138.1, 138.2 та п.п. 138.3.1 ст. 138 Податкового кодексу України.

Наймані працівники підприємця - платника єдиного податку  Книгу обліку доходів (Книгу обліку доходів та витрат) окремо не ведуть

            Платники єдиного податку - підприємці першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

            Форми Книги обліку доходів, книги обліку доходів і витрат та порядки їх ведення затверджені наказом МФУ від 19.06.2015 № 579.

            У Книзі щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік.

            Отримана протягом податкового (звітного) періоду сума коштів за продані товари, виконані роботи (послуги0 в грошовій формі, відображається окремо в готівковій та безготівковій формі (готівкові і безготівкові надходження відображаються окремими рядками).

Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

            Нормами Податкового кодексу  та наказу № 579 не передбачено ведення окремо Книги обліку доходів (Книги обліку доходів та витрат) найманими працівниками фізичної особи – підприємця - платника єдиного податку.

Відсутність коду послуги за ДКПП у податковій накладній не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту

            З 1 січня 2017 року при складанні податкової накладної запроваджується заповнення коду товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), для послуг - коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДКПП).

            До внесення відповідних змін до форми податкової накладної та порядку її заповнення при складанні податкової накладної код товару згідно з УКТ ЗЕД слід зазначати в графі 3 табличної частини податкової накладної.

            До внесення змін у форму податкової накладної та порядок її заповнення відсутність коду послуги за ДКПП у податковій накладній, дата складання якої припадає на період із 1 січня 2017 року до дати набрання чинності відповідними змінами до форми податкової накладної, не визначається як помилка.

            Отже відсутність коду послуги за ДКПП у податковій накладній не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту.

Зазначене роз’яснено листом ДФС України  від 20.02.2017 р. № 4102/7/99-99-15-03-02-17.

Як визначається об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб для підприємців на загальній системі оподаткування

            Об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб на загальній системі оподаткування  є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між виручкою у грошовій та негрошовій формі і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такого підприємця.

            З 01.01.2017 року підприємці на загальній системі оподаткування не включають до складу доходу суми акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, якщо підприємець роздрібний торговець підакцизними товарами.

            Крім того, з  01.01.2017 року до переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать:

            - суми податків, зборів, які пов'язані з проведенням господарської діяльності, таким підприємцем (крім ПДВ, якщо підприємець-платник ПДВ, акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на майно);

            - суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

            - платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності;

             - витрати на одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, які пов'язані з господарською діяльністю фізичної особи – підприємця.

            Також з 01.01.2017 року підприємці отримали право за власним бажанням включати до складу витрат, амортизаційні відрахування за витратами на придбання основних засобів та нематеріальних активів та витратами на самостійне виготовлення основних засобів.

            Разом з тим, не підлягають амортизації об'єкти житлової нерухомості та легкові і вантажні автомобілі.

            Ремонт, реконструкція, модернізація та інші поліпшення основних засобів, ліквідація основних засобів (у частині залишкової вартості) також не підлягають амортизації, а повністю включаються до складу витрат звітного періоду.

Зазначена норма передбачена ст. 177 Податкового  кодексу України.

Витрати за участь в тендері підприємство включає до складу витрат на збут або до складу інших витрат операційної діяльності

            Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

            Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

            Витрати, понесені підприємством під час участі в тендерах, зокрема на оплату послуг електронного майданчика, підготовку тендерної документації, можуть бути віднесені до складу витрат на збут (якщо учасник став переможцем торгів) або до складу інших витрат операційної діяльності (якщо учасник не став переможцем торгів).

            Зазначена норма визначена п. 7 П(С)БО 16 "Витрати", затвердженим наказом МФУ від 31.12.99 N 318  та роз’яснена листом МФУ  від 27.12.16  № 31-11420-07-16/37214.

На підставі рахунку-фактури (інвойсу) в бухгалтерському обліку може відображатися господарська операція, тільки у разі його фактичної оплати

            Законом України від 03.11.16 №1724-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг" (набрав чинності з 03.12.2016 року) внесено зміни, зокрема, до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

            Згідно зі змінами спрощено документооборот підприємств шляхом зменшення вимог до первинного документа та скорочення переліку його обов'язкових реквізитів.

            Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

            Оформлений належним чином рахунок-фактура (інвойс) може бути підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарської операції з постачання товарів, робіт (послуг) без складання акта приймання-передачі тільки у разі його оплати, що підтверджується відповідними документами.

            Документами, що підтверджують оплату, можуть бути платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового ордера тощо.

            Рахунок-фактура може бути складений у паперовій або в електронній формі та повинен мати реквізити, які дають можливість ідентифікувати господарську операцію та її учасників, зокрема: назву підприємства, від імені якого складено рахунок-фактуру; назву контрагента; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь в оформленні рахунку-фактури.

Зазначене роз’яснено листом МФУ від 16.02.2017 р. № 31-11410-06-5/4339.

Платники запитували

Чи має право на податкову знижку батько (матір) студента, який(-а) фактично здійснював(-ла) оплату за навчання, якщо студент працював і отримував заробітну плату?

 Якщо студент протягом року одночасно навчався і працював, отримував заробітну плату, то право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року має сам студент за умови документального підтвердження понесених витрат на навчання, а не його батьки, так як він вже не перебуває на утриманні.

     Водночас, якщо студент влаштувався на роботу лише після закінчення навчання у звітному році та до моменту свого працевлаштування не отримував заробітну плату, то право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року має той з батьків, який фактично здійснював оплату за навчання.

Чи має право ФО – нерезидент здавати в оренду власне нерухоме майно безпосередньо ЮО, що виконує функції податкового агента відносно доходів такої ФО?

   Відповідно до пп.170.1.3 п.170.3 ст.170 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями нерухомість, що належить фізичній особі - нерезиденту, надається в оренду виключно через фізичну особу - підприємця або юридичну особу - резидента (уповноважених осіб), що виконують представницькі функції такого нерезидента на підставі письмового договору та виступають його податковим агентом стосовно таких доходів. Нерезидент, який порушує норми цього пункту, вважається таким, що ухиляється від сплати податку.
     Тобто, фізичним особам - нерезидентам забороняється самостійно передавати нерухомість, що їм належить, в оренду. Така передача можлива лише через фізичну особу – підприємця або юридичну особу – резидента України, які виконують представницькі функції. Представницькі функції слід розуміти як представництво, яке відповідно до ст.237 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями (далі – ЦКУ) є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Слід звернути увагу на обов’язковість дотримання письмової форми договору про представництво.

     При цьому, згідно з ст. 238 ЦКУ встановлено, що представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом.

     Комерційним представником є особа, яка постійно та самостійно виступає представником підприємців при укладенні ними договорів у сфері підприємницької діяльності (ст.243 ЦКУ).

     Враховуючи вищевикладене, фізична особа – нерезидент не може здавати в оренду власне нерухоме майно безпосередньо юридичній особі, що виконує функції податкового агента відносно доходів такої фізичної особи.

Чи повинен резидент – ЮО при виплаті доходів з джерелом походження з України на користь нерезидента – ФО утримувати податок на доходи нерезидента?

  З метою уникнення подвійного оподаткування доходів, які виплачуються (нараховуються, надаються) фізичній особі – нерезиденту резидентом – юридичною особою, податок, передбачений п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 розд. ІІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ) не утримується, але такі доходи оподатковуються згідно із нормами п. 170.10 ст. 170 розд. ІV ПКУ.

Чи може територіальний контролюючий орган нарахувати податкові зобов’язання по ПДФО якщо ФО не подано річну декларацію про майновий стан та доходи, а податковий агент подав розрахунок за ф. 1ДФ та зазначив суму нарахованого (сплаченого) доходу?

  У разі неподання платником податків в установлений термін податкової декларації про майновий стан і доходи (якщо таке подання є обов’язковим), контролюючий орган на підставі наявної податкової інформації за результатами документальної позапланової перевірки має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податку.

     При цьому, у відповідності до п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу України до платника податків застосовується фінансова відповідальність (штраф у розмірі 25 відс. або 50 відс. суми донарахованого податкового зобов’язання) та до ст.164 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – адміністративна відповідальність.

Яким чином оподатковується ПДФО вартість харчування, яким забезпечуються за рахунок державного бюджету учасники спортивних заходів (змагань, навчально-тренувальних зборів), і за якою ознакою відображаються дані виплати в податковому розрахунку за ф. 1ДФ?

   Загальні правові, організаційні, соціальні та економічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту визначено Законом України від 24 грудня 1993 року № 3808-XII «Про фізичну культуру і спорт» відповідно до ст. 47 якого фінансування розвитку фізичної культури і спорту здійснюється відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів за рахунок коштів відповідного державного та місцевого бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
     Так, постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року № 689 затверджено порядок забезпечення харчуванням за рахунок коштів державного бюджету учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня, що проводяться на території України (далі – Порядок).

     Пунктом 3 Порядку визначено учасників, які забезпечуються харчуванням за рахунок бюджетних коштів під час проведення спортивних заходів.

     Згідно з п. 4 Порядку видатки на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів здійснюються в межах та за рахунок бюджетних коштів.

     Грошова добова норма витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів затверджується Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном відповідно до добової норми готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня (далі - добові норми) та коефіцієнтів застосування норм готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня з урахуванням добового розподілу енергетичних потреб, групи видів спорту, виду спортивного заходу (далі - коефіцієнти) виходячи з рівня середньоринкових роздрібних цін на відповідні продукти харчування за даними Держстату з урахуванням витрат, пов’язаних з приготуванням готових до вживання страв та обслуговуванням, згідно із собівартістю надання відповідних послуг.
     Зазначені норми витрат можуть переглядатися щороку до 1 квітня на підставі даних Державної служби статистики України щодо рівня середньоринкових роздрібних цін на відповідні продукти харчування станом на 1 січня поточного року (п. 5 Порядку).

     Наказом Міністерства молоді та спорту України від 27.01.2014 № 146 затверджено грошову добову норму витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів.

     Під час проведення спортивних заходів організатор, що проводить такі заходи, забезпечує харчуванням їх учасників відповідно до положення про проведення зазначених заходів та добових норм і коефіцієнтів (п. 6 Порядку).

     Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) відповідно до якого на учасників офіційних спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), поширюється норми п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.

     Враховуючи викладене, вартість харчування, яким забезпечуються за рахунок державного бюджету учасники спортивних заходів (змагань, навчально-тренувальних зборів), не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та відображається у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за ознакою доходу «127».

3 якої дати ЮО сплачує земельний податок у разі переходу права власності на земельну ділянку протягом року від іншого власника (придбання земельної ділянки приватної власності за цивільно-правовою угодою, внесення до статутного фонду тощо)?

   Відповідно до ст. 269, 270 Податкового кодексу України від 02 грудня року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

     Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою (п. 287.1 ст. 287 ПКУ).

     Водночас абзацом другим п. 286.5 ст. 286 ПКУ визначено, що у разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

     Згідно зі ст. 82 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III зі змінами та доповненнями (далі – ЗКУ) юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності, зокрема у разі внесення земельних ділянок її засновниками до статутного капіталу.

     Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав (ст. 125 ЗКУ).

     Статтею 126 ЗКУ визначено, що право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України від 01 липня 2004 року № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зі змінами та доповненнями.

     Отже, юридична особа до якої перейшло право власності на земельну ділянку протягом року від іншого власника (придбання земельної ділянки приватної власності за цивільно-правовою угодою, внесення до статутного фонду тощо) сплачує земельний податок з 01 числа місяця, в якому вона набула право власності.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

Акцизний податок з продажу поповнив місцеві бюджети на Запоріжжі майже на 71 мільйон гривень

З початку року суб'єкти господарювання, які торгують уроздріб підакцизними товарами, сплатили до місцевих бюджетів області 70,9 мільйона гривень акцизного податку.

Зокрема, з реалізації алкогольних напоїв надійшло 21,4 мільйона, що більше відповідного періоду минулого року на 1,4 мільйона, від продажу тютюнових виробів – 16,6 мільйона, що на 3,6 мільйона перевищує рівень сплати за два місяці 2016 року, від торгівлі нафтопродуктами – майже 33 мільйони.

Переважу частину сплаченого податку забезпечили суб'єкти підприємництва м. Запоріжжя – майже 35,6 мільйона, Мелітопольського району – 11,3 мільйона, Бердянського – 4,8 мільйона, Запорізького районів – понад 3 мільйони, м. Енергодар – 2,3 мільйона, платники Василівського району спрямували 2,2 мільйона, Вільнянського – більш ніж 1,5 мільйона, Оріхівського районів – 1,4 мільйона.

Збільшення надходжень акцизного податку з продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів зумовлено зростанням їхньої вартості.

Нагадаємо, щоб реалізовувати підакцизні товари, зокрема, алкоголь і тютюн, необхідно мати відповідну ліцензію, яку можна отримати в будь-якому Центрі обслуговування платників м. Запоріжжя та області за місцем здійснення діяльності.

На сьогодні запорізькі підприємці оформили понад 8 тисяч дозвільних документів

Фахівці ДФС роз'яснили аспекти оподаткування під час оздоровчої кампанії дітей

Представники Головного управління ДФС у Запорізькій області взяли участь у семінарі, присвяченому організації оздоровчої кампанії нинішнього року. Захід відбувся в Запорізькій обласній раді профспілок за участю керівництва та фахівців органів місцевої виконавчої влади та служб, дитячих оздоровчих закладів, профспілок та роботодавців.

За даними обласної ради профспілок, торік у регіоні понад 60 тисяч дітей та підлітків відвідали дитячі табори та санаторно-лікувальні установи. У нинішньому році поставлено завдання підготувати заклади належним чином, забезпечити якісний відпочинок та оздоровлення маленьких запоріжців.

Під час семінару фахівці фіскальної служби докладно зупинилися на основних питаннях оподаткування, які стосуються діяльності таких закладів. Головні державні інспектори ГУ ДФС у Запорізькій області Тетяна Гаман та Олена Бессонова розповіли про особливості справляння податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного соціального внеску, зокрема, оподаткування заробітних плат, путівок, інших доходів громадян. Крім того, були висвітлені питання справляння плати за землю, податку на прибуток, не нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, застосування касової техніки та інші.

У ході заходу учасники мали можливість отримати відповіді на запитання щодо новацій податкового законодавства.

У Запорізькій області обговорили завдання операції "Урожай 2017"

Заходи у рамках операції "Урожай 2017" направлені на протидію оборудкам у сфері земельних відносин та легалізацію труда працюючих у сільському господарстві. Основні напрями та завдання її проведення обговорили члени обласної робочої групи, яке відбулося сьогодні за участю керівництва Запорізької облдержадміністрації, представників Головного управління ДФС у Запорізькій області та інших територіальних органів виконавчої влади.

Як відзначив голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль, мета операції – детінізація аграрного сектора економіки, зокрема, земельних ділянок та найманих працівників, залучення їх до оподаткування та і як результат – збільшення надходжень до бюджетів.

Під час заходу начальник управління податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Запорізькій області Вікторія Галигіна повідомила, що сьогодні фіскальна служба проводить ретельний аналіз поданої звітності, співставлення задекларованих площ з даними моніторингу робочих груп, які діють на територіях районів області.

Як свідчать оперативні дані, площа оподатковуваних земель у деклараціях з єдиного податку у 2017 році  складає понад 1,1 мільйона га. У порівнянні з 2016 роком вона збільшилась на 54,4 тисячі га за рахунок реєстрації договорів оренди земель державної форми власності та паїв громадян, а також укладання додаткових угод до діючих договорів, у тому числі, за рахунок проведення операції "Урожай" минулого року – на 45,6 тисячі га.

Річна сума нарахувань єдиного податку від платників IV групи спрощеної системи оподаткування у поточному році складає близько 340 мільйонів гривень, що на 94,3 мільйона більше, ніж торік, зокрема, одним із факторів збільшення нарахувань стали підсумки минулорічної операції.

Крім того, спільна робота з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування сприяла добровільному оформленню працівників та підвищенню заробітної плати. Лише у 2016 році завдяки цим заходам додаткові надходження до бюджетів склали 5 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, 6,3 мільйона єдиного соціального внеску та 400 тисяч військового збору.

У ході засідання члени робочої групи обговорили спільні механізми з виявлення тіньових користувачів землі, наголосили на посиленні співпраці усіх гілок влади на місцях, створенні інструментарію для повного переліку платників за землю та легалізації доходів громадян у агросекторі.

Підприємства Запорізької області забезпечили понад 125 мільйонів гривень податку на прибуток

Із загальної суми сплаченого податку на прибуток підприємств (без показників великих платників податків, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС) більша частина надійшла до державного бюджету – понад 109 мільйонів, чим забезпечено зростання до аналогічного періоду минулого року на 84 мільйони. До місцевих бюджетів Запоріжжя спрямовано 16,3 мільйона, що на 11,7 мільйона перевищує дані січня-лютого 2016 року.

Виконання індикативів на поточний рік до державного та місцевих бюджетів склало, відповідно, 150 та 200 відсотків.

Понад 70 відсотків податку перерахували підприємства обласного центру – 88,6 мільйона, платники Бердянщини – майже 9 мільйонів, Мелітопольщини – близько 8 мільйонів, суб'єкти господарювання Пологівського району поповнили бюджети на 2,7 мільйона, Запорізького району – на 2 мільйони.

Нагадаємо, у цьому році відбулися зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, внесені Законом України від 21.12.2016р. №1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні".

Зокрема, зазнали змін різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій, уточнено ознаки безнадійної заборгованості, посилено вимоги до податкової звітності та обов'язку подання фінансової звітності платниками податку на прибуток і неприбутковими організаціями, конкретизовано порядок зарахування сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів, уточнено вимоги до неприбуткових організацій та особливості декларування податку на прибуток виробниками сільськогосподарської продукції, передбачено нові різниці при нарахуванні амортизації необоротних активів, запроваджено прискорену амортизацію та ряд інших.

Докладно про новації можна дізнатися в листі ДФС України від 08.02.2017р. №2991/7/99-99-15-02-01-17 (http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/71214.html).
Новости Бердянска
вчера, 29 ноября, пятница
28 ноября, четверг

Все новости Бердянска

Ближайшие события
НГУ
НГУ

 30 Ноября

 12:00

 ДК "Софит" (пр-т Азовский, 37/9)

НАДХОДЖЕННЯ  2019
НАДХОДЖЕННЯ 2019

 08 - 30 Ноября

 15:00

 Художественный музей (ул. Центральная (бывш. Карла Маркса), 29)

Чорна п`ятниця в Спротландії
Чорна п`ятниця в Спротландії

 29 Ноября - 01 Декабря

 Спортландия (Азовский проспект, 14)

Світ без насилля!
Світ без насилля!

 01 Декабря

 ДК "Нефтехимик" (ул. Ярослава Мудрого, 4)

Подробная афиша