Информация от Бердянской налоговой инспекции на 20 января

21.01.2015 · 11:49 · Просмотров - 5840

Подборка материалов от Бердянской ОГНИ за неделю по 20 января

Новації законодавства

У 2015 році скоротилась кількість податків і зборів

Законом України від 28.12.2014 № 71-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи"  внесено зміни до Податкового кодексу України, згідно яких скорочується кількість податків та зборів, які справляються в Україні шляхом трансформування або скасування, а саме:

- в рентну плату трансформовано ряд платежів, у зв'язку з чим рентна плата складається з:

1) рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;

2) рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

3) рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

4) рентної плати за спеціальне використання води;

5) рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

6) рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України.

- включення до переліку підакцизних товарів електричної енергії, внаслідок чого скасовується збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

- перенесення плати за землю до складу місцевих податків та консолідація плати за землю з податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у складі податку на нерухоме майно;

- скасовано справляння екологічного податку за викиди забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення;

- скасування збору за першу реєстрацію транспортного засобу, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності як малоефективних.

У 2015 році зменшено кількість груп платників єдиного податку

З 1 січня 2015 року внесено зміни  до спрощеної системи оподаткування,  обліку та звітності. Так, замість шести груп платників єдиного податку запроваджено чотири групи. При цьому збільшується максимальний розміру доходу.

Зокрема, фізичні особи-підприємці реєструються платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп.

Платники єдиного податку третьої та п'ятої груп, які перебували на обліку в контролюючих органах до 1 січня 2015 року, відповідно до норм глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з 1 січня 2015 року вважаються платниками єдиного податку третьої групи.

Для платників першої групи збільшено обсяг доходу до 300 000 грн. та ставка до 10 відс. розміру мінімальної заробітної плати.

Для платників 2 групи збільшено обсяг доходу до 1500 000 грн. та ставка до 20 відс. розміру мінімальної заробітної плати.

До платників третьої групи належать фізичні особи-підприємці та юридичні особи-суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень. При цьому фізичні особи-підприємці не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,  не є обмеженою. Ставка складає 2  відс. доходу - у разі сплати ПДВ та 4 відс. доходу  - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку;

Нагадуємо, Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» внесено зміни, які набрали чинності з 1 січня 2015 року.

Поетапне підвищення ставки рентної плати за користування надрами

для видобування газу природного

Для газу природного, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність, установлено окрему ставку рентної плати у розмірі  70,0 відсотків.

Відповідні зміни передбачено положеннями Закону України від 28.12.2014 № 71-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" 

При цьому, до 1 липня 2015 року, ставки рентної плати за користування надрами для видобування газу природного, визначені пунктом 252.20 статті 252 ПКУ, за природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність, встановлюються на період, визначений абзацом першим цього підрозділу, у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у таких розмірах:

у період з 1 січня до 31 березня 2015 року (включно) - 60 відсотків;

у період з 1 квітня до 30 червня 2015 року (включно) - 65 відсотків. 

Ставки рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів з 1 січня 2015 року встановлено в доларах США

Згідно з пунктом 256.3 статті 256 Податкового кодексу України ставки рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України з 1 січня 2015 року встановлено в доларах США:

0,21 долара США за транзитне транспортування 1000 куб. метрів природного газу за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування;

0,56 долара США за транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами;

0,56 долара США за транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопро­дуктопроводами;

0,64 долара США за транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування.

Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному кварталу (згідно п. 257.1 ст. 257 ПКУ). 

Граничний розмір заробітної плати при якому платники податку мають право на застосування податкових соціальних пільг у 2015 році

Відповідно до статті 169 пункту 169.4. Податкового кодексу України податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

Законом України  «Про Державний бюджет України на 2015 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2015 року встановлено у розмірі 1218 грн.на місяць.

Враховуючи вищезазначене з 1 січня 2015  року  граничний розмір доходу у вигляді заробітної плати, що дає право  на одержання податкових соціальних пільг  становить 1710 грн.  на  місяць.

Податкові соціальні пільги у 2015 році

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:

- по пп. 169.1.1.  Податкового кодексу України  - для будь-якого платника податку -  609 грн.  на місяць - (50% прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць) встановленого законом на 1 січня  звітного податкового року);

- по пп. 169.1.2.  Податкового кодексу України  - для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину  - 609 грн. на місяць - (50% прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць) встановленого законом на 1 січня  звітного податкового року);

- по пп. 169.1.3. Податкового кодексу України -  913 грн. 50 коп. на місяць - (150% суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 ПКУ). Зазначена пільга передбачена для  громадян які  є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем),  опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років,  утримують дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років та для інших категорій платників;

- по пп.. 169.1.4.  Податкового кодексу України - 1218  грн.  на місяць - (200% суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 ПКУ). Наприклад, така пільга надається платнику податку, який є   учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та іншим категоріям громадян.

З 1 січня 2015 року внесені зміни до переліку витрат, які враховуються при визначенні чистого оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця «загальної» системи оподаткування

Законом  України  від 28.12.2014 №71 - УІІІ «Про внесення змін до  Податкового кодексу України та деяких  законодавчих актів України щодо податкової реформи» внесено зміни до переліку витрат, які  враховуються при  визначенні  чистого оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця «загальної» системи оподаткування.

Зазначена норма набула чинності з 1 січня 2015 року.  Зокрема з цієї дати до переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, фізичної особи - підприємця «загальної» системи оподаткування належать:

-  витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат;

-  витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на оплату за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами Податкового кодексу);

- обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством;

-  суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом;

- інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов'язані з веденням господарської діяльності, крім вищезазначених, до яких відносяться витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв'язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Транспортний податок для власників дорогих авто

З 1 січня 2015 року запроваджується нове оподаткування легкових автомобілів транспортним податком.

Так, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

Тобто податок справлятиметься з автомобілів, які використовувались не більше 5 років та мають великий об'єм двигуна - більше 3 тис.  куб см.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль.

Для фізичних осіб податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються за місцем його реєстрації до 1 липня року звітного року.

Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Справляння будь-яких інших нових податків з транспортних засобів не передбачено.

Пенсійний збір при купівлі іноземної валюти в 2015 році

з 1 січня 2015 року фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти в готівковій формі (крім фізичних осіб, що здійснюють операції з купівлі іноземної валюти для погашення кредитів) сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Ставка пенсійного збору складає 2 %.

Тобто пенсійний збір при купівлі іноземної валюти сплачують тільки фізичні особи, які здійснюють придбання валюти виключно в готівковій формі  (крім фізичних осіб, які купують іноземну валюту для погашення кредитів).

Якщо іноземна валюта придбавається в безготівковій формі або здійснюється продаж  валюти  пенсійний збір не сплачується.

Юридичні особи за усіма операціями з придбання та продажу валюти як у готівковій так безготівковій формах в 2015 році пенсійний збір не сплачують.

Пенсії, які  перевищують три розміри мінімальної заробітної плати  оподатковуються

З 1 січня 2015 року суми пенсій (включаючи суму їх індексації) якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року оподатковуються податком на доходи фізичних осіб у частині такого перевищення за ставкою 15 відсотків.

Тобто, з 2015 року передбачено зниження порогу для оподаткування пенсій з 10 тисяч гривень до 3 мінімальних заробітних плат.

З урахуванням того, що згідно Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" станом на 01.01.2015 року мінімальна заробітна плата встановлена у розмірі  1218 гривень, ця сума складає 3654 грн.

Оподаткуванню підлягає виключно сума перевищення, а не сума всієї пенсії. Наприклад, якщо пенсія складає 5 тисяч грн., то 3654 грн. не оподатковуються, а залишкова сума перевищення оподатковується за ставкою 15% (20%).

Податкові соціальні пільги в 2015 році

Згідно з Законом України від 28.12.14 №76-VII "Про Державний бюджет України на 2015 рік" закладені такі основні соціальні показники:

Мінімальна заробітна у 2015 році:

з 1 січня 2015 року - 1218 гривень;

з 1 грудня 2015 року - 1378 гривень.

Прожитковий мінімум у 2015 році:

для працездатних осіб:

з 1 січня 2015 року - 1218 гривень;

з 1 грудня 2015 року - 1378 гривень.

На основі значень прожиткового мінімуму, встановлених на 1 січня 2015 року, відповідно до норм Податкового кодексу України податкова соціальна пільга  у 2015 році буде мати такі показники:

Гранична сума доходу у вигляді заробітної плати для застосування податкової соціальної пільги становить 1710 гривень на місяць;

Звичайна соціальна пільга (50%) - 609,00 гривень,

Підвищена соціальна пільга (150%) - 913,50 гривень,

Підвищена соціальна пільга (200%) - 1218,00 гривень.

Подання декларації платниками податку на прибуток за 2014 рік 

У 2015 році платникам податку на прибуток податкові декларації за звітний 2014 рік слід подавати протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, а саме не пізніше 02 березня 2015 року.

Якщо платник податку на прибуток подавав податкові декларації з податку на прибуток за І квартал, півріччя, 9 місяців 2014 року, то річну податкову декларацію слід подати протягом 40 днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року, а саме не пізніше 9 лютого 2015 року.

Строк подання декларації з податку на прибуток починаючи з декларації за 2015 рік - до 1 червня року, наступного за звітним (податковим) роком.

Зазначені норми передбачені положеннями пункту 49.18 статті 49 та пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України.

Рахунки щодо зарахування надходжень за податками (зборами)

Наказом Державної казначейської служби України від 06.01.2015 № 4 визначені коди класифікації доходів бюджету за податками (зборами), введеними з 01.01.2015 року.

Операції по зарахуванню надходжень до державного та місцевих бюджетів на рахунки, відкриті згідно з наказом ДКСУ від 06.01.2015 № 4 здійснюються з 26.01.2015.

Інформація щодо реквізитів рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів згідно наказу Державної казначейської служби України від 06.01.2015 року № 4 розміщена на сайті ГУ ДФС у Запорізькій області: http://zp.sts.gov.ua/byudjetni-rahunki .

З 1 січня розпочалася деклараційна кампанія - 2015

З початку 2015 року стартувала кампанія декларування доходів, одержаних протягом 2014 року.

Декларації про майновий стан і доходи платники податків повинні подати до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси.

Граничний термін для платників, які зобов'язані подавати таку декларацію, - 30 квітня 2015 року, які хочуть отримати податкову знижку - 31 грудня 2015 року.

При декларуванні доходів у поточному році застосовуються норми та ставки податку на доходи фізичних осіб, які діяли на останній день звітного податкового періоду, тобто на 31 грудня 2014 року.

Бланк податкової декларації та порядок її заповнення розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України.

Нагадуємо, форма податкової декларації про майновий стан і доходи затверджена  наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 №793 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи».

Закон про податковий компроміс набуває чинності з 17 січня 2015 року

З 17 січня поточного року набуває чинності Закон України від 25.12.14 № 63-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу», який Верховна Рада України ухвалила 25 грудня 2014 року.

Відтепер бізнес матиме законний механізм податкового компромісу з державою, який дозволяє платникам уникнути фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності за заниження податкових зобов'язань з податків на прибуток та додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року.

«Цей законопроект виник у відповідь на запит бізнесу, який хоче перегорнути сторінку і почати працювати прозоро. Податковий компроміс - це не зобов'язання, а право бізнесу. Враховуючи підписання Угоди про асоціацію з ЄС і ті можливості, які вона відкриває для українського бізнесу, я переконаний, що цим інструментом скористається багато компаній», - зазначив Голова ДФС України Ігор Білоус.

Відповідно до ухваленого закону, загальна тривалість процедури досягнення податкового компромісу - до 70 календарних днів з наступного дня після подання уточнюючого розрахунку. При цьому, загальний термін, протягом якого платник може прийняти рішення про застосування процедури податкового компромісу (подання уточнюючого розрахунку або заяви), складає 90 календарних днів з дня набрання чинності цим законом.

Протягом зазначеного періоду платники за бажанням можуть подати до органів Державної фіскальної служби України уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або ПДВ  за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року, в яких визначити  суму завищення витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств та/або суму завищення податкового кредиту з ПДВ та/або заяву відповідно до Закону.

ДФС, у свою чергу, протягом 10 робочих днів приймає рішення про можливість проведення перевірки або відсутність такої необхідності для підтвердження визначеної суми.

При застосуванні процедури податкового компромісу платник має сплатити 5% від суми задекларованих або визначених у податковому повідомленні-рішенні податкових зобов'язань. При цьому інші 95 відс. такої суми вважаються погашеними, а штрафні санкції та пеня не нараховуватимуться.

Відповідно до закону, процедури податкового компромісу поширюється й на випадки, коли у платника податків розпочата документальна податкова перевірка або складено акт за наслідками такої перевірки. У таких випадках платник податків за своїм рішенням може подати уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість.

Крім того, якщо відносно платника податків розпочата документальна податкова перевірка або складено акт за наслідками такої перевірки, він також за власним бажанням може подати відповідні уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань.

Уточнені та перевірені операції у періодах під час застосування податкового компромісу у подальшому платники не змінюватимуть, а контролюючий орган не перевірятиме.

Завдяки такій добровільній акції декларування недоплачених податків бізнес отримає можливість відкрито працювати, проходити аудит та залучати фінансування для розвитку своєї підприємницької діяльності.

Законом також внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу і Кримінального процесуального кодексів та Кодексу адміністративного судочинства щодо звільнення платників податків від адміністративної та кримінальної відповідальності, а також встановлено можливість застосування процедури примирення сторін в рамках адміністративного судочинства при застосуванні податкового компромісу.

Бердянська ОДПІ повідомляє

Стартує Кампанія декларування доходів громадян

Бердянська ОДПІ запрошує громадян задекларувати свої доходи за 2014 рік, а також скористатися правом на податкову знижку.

Нагадуємо, що в обов'язковому порядку подати декларацію повинні ті громадяни, які отримували минулого року доходи не від податкових агентів, та доходи, з яких не утримувався податок.

Подати декларацію необхідно до 30 квітня включно. А право на отримання податкової знижки діє упродовж всього року.

Пам'ятайте, податок від кожної задекларованої гривні піде до місцевого бюджету, а отже на розвиток міста!

До уваги усіх роботодавців!

Згідно змін внесених до Кодексу законів про працю (КЗпП, ст.24) з 01.01.2015 року допуск працівника до роботи здійснюється після укладення трудового договору та повідомлення про прийняття працівника на роботу до органу Державної фіскальної служби.

Бердянська ОДПІ повідомляє, що до прийняття відповідного порядку  КМУ роботодавці - всі юридичні особи та фізичні особи - підприємці повідомляють про працівників, які прийняті на роботу з 01 січня 2015 року, таким чином:

- заява довільної форми,

- копія трудового договору (для фізичних осіб - підприємців),

- копія наказу про прийняття на роботу (для юридичних осіб).

Заяви надавати до каб.224 та каб. 226 Бердянської ОДПІ, тел. 3-84-67.

Працедавцям - ФОП не потрібно реєструвати трудові договори з найманими працівниками в службі зайнятості. 

В 2015 році торговий патент отримувати не потрібно

Бердянська ОДПІ повідомляє, що з 1 січня 2015 року відмінено збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Тобто при здійсненні господарської діяльності в 2015 році придбавати та сплачувати за торгові патенти не потрібно.

При цьому, суб'єкти господарювання, які порушили порядок отримання та використання торгового патенту за період до 1 січня 2015 року, несуть відповідальність в порядку та на умовах, що діяли до 1 січня 2015 року.

Бланки торгових патентів необхідно повернути не пізніше 31 січня 2015 року (каб. 201 Бердянської ОДПІ, тел. 3-86-85). 

Розраховуємо збір за спеціальне використання води

Бердянська ОДПІ нагадує, що 09 лютого 2015 року - граничний термін подання Податкової декларації збору за спеціальне використання води. Сума збору обчислюється наростаючим підсумком з початку року.

Розбивка води за 4 квартал 2014 року:

Жовтень: 9 днів - Берда - 92,3%, Скважина - 7,7%,

                 22 дні - Дніпровська - 95%, Скважина - 5%.

Листопад, грудень: Дніпровська - 97,5%, Скважина - 2,5%.

Ставки збору: Дніпровська - 33,92 грн/100 куб.см, Скважина - 51,73 грн/100 куб.см.

Термін сплати збору - 19 лютого 2015 року.

Визначено коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2014 рік

Держземагентство розрахувало величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2014 рік.

Станом на 1 січня 2015 року нормативну грошову оцінку земель за 2014 рік необхідно індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,249. Коефіцієнт розрахований виходячи з індексу споживчих цін за 2014 рік - 124,9 % (відповідно до п. 289.2 Податкового кодексу).

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель складають: 1996 рік - 1,703; 1997 рік - 1,059; 1998 рік - 1,006; 1999 рік - 1,127; 2000 рік - 1,182; 2001 рік - 1,02; 2005 рік - 1,035; 2007 рік - 1,028; 2008 рік - 1,152; 2009 рік - 1,059; 2010 рік - 1,0; 2011 рік - 1,0; 2012 рік - 1,0; 2013 рік - 1,0; 2014 рік - 1,249.

Кумулятивне значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель з 1995 року станом на 1 січня 2015 року становить 3,997 (нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась). 

З 1 січня 2015 року -  нові платники акцизного податку

З 1 січня 2015 року до платників акцизного податку належать також суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.

Такі суб'єкти господарювання підлягають обов'язковій реєстрації як платники акцизного податку за місцезнаходженням пункту продажу товарів.

Базою оподаткування є вартість (з урахуванням ПДВ) підакцизних товарів, а ставка податку встановлюється за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках від вартості у розмірі 5 відсотків.

До підакцизних товарів належать:

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

- нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне;

- автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів;

- електрична енергія.

Вперше звітність з акцизного податку надається суб'єктами господарювання, які здійснювали роздрібний продаж підакцизної продукції в січні 2015 року в термін  не пізніше 20 лютого 2015 року, сплата акцизного податку за січень 2015 року  здійснюється в термін не пізніше 3 березня 2015 року.

Також всі суб'єкти господарювання, які здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі підакцизних товарів у січні 2014 року на території м. Бердянськ та Бердянського району повинні стати на облік  в Бердянській ОДПІ (заява довільної форми надається в Центр обслуговування платників податків (1 поверх Бердянської ОДПІ, вікно № 7).

Інші суб'єкти господарювання, які будуть здійснювати діяльність з роздрібної торгівлі підакцизними товарами з інших місяців 2015 року повинні стати на облік  в Бердянській ОДПІ протягом 20 календарних днів місяця, наступного за тим, в якому розпочату таку діяльність.    

Телефон для довідок 3-86-85.

 «На щастя! На здоров'я! На новий рік!» - щедрували в Бердянській ОДПІ

За давнім народним звичаєм 14 січня, на Старий Новий рік, на Україні молодь ходить по домівках з побажаннями щастя, здоров'я та достатку господарям, співають пісні та посівають зернами жита або пшениці.

Бердянські податківці завжди гостинно приймають щедрівників у своїх стінах. Цього року колектив інспекції на чолі з керівником Оленою Круц також зустрічали гостей біля новорічної ялинки.

Розпочалися привітання з самих маленьких друзів податківців - вихованців ДНЗ №37 «Пізнайко». Кожного року «пізнайчата» готують маленьку виставу, співають та танцюють. На цих маленьких артистів не можна дивитись без щирої посмішки.

Прийшли пощедрувати до податкової інспекції і вихованці підшефної Бердянської школи-інтернат. Виступи цих дітей залишають багато вражень та проникають до серця кожного дорослого. Дорослі не скупилися на подарунки, діти отримали багато фруктів, солодощів, краски та альбоми для малювання.

Також привітати податківців зі святами та заспівати свої щедрівки прийшли і студенти Машинобудівного коледжу ЗНТУ, які також є давніми партнерами податківців.  

Виявлено ухилення від сплати податків на суму понад 2 млн. грн.

Бердянські оперативники у ході перевірки виявили, що службові особи ТОВ «Ш» протягом 2010-2013 років при взаємовідносинах з підприємствами з ознаками «фіктивності», умисно завищили податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 2 млн.грн.

Слідчим управлінням ГУ Державної фіскальної служби у Запорізькій області за оперативними матеріалами внесено відомості про вчинення  кримінального правопорушення до ЄРДР за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вилучено з незаконного продажу тютюнові вироби

Бердянські оперативники минулого тижня на території обслуговування встановили 2 факти реалізації  тютюнових виробів без наявності будь-яких дозвільних документів. В результаті перевірки вилучені підакцизні товари на суму понад 32 тис. гривень та складені протоколи про адміністративне правопорушення.

Від бердянських платників надійшло понад 300 млн. грн. єдиного соціального внеску

За 2014 рік бердянські платники сплатили 308,24 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Зокрема, у грудні надійшло 28,7 мільйонів гривень єдиного соцвнеску, - повідомила начальник Бердянської ОДПІ Олена Круц. - Протягом року платники Бердянська сплатили 273,18 млн. грн., платники Бердянського району - 35,06 млн. грн.

Робота Бердянської ОДПІ зі зверненнями громадян за 2014 рік

Протягом 2014 року до Бердянської ОДПІ надійшло 33 письмових звернення громадян. Вся інформація, викладена у зверненнях, ретельно відпрацьовується фахівцями та надаються відповіді в терміни передбачені законодавством.

Зокрема, протягом року до інспекції надійшло три звернення, які стосувалися можливих порушень податкового законодавства при наданні житла в оренду. Працівниками інспекції проведені відповідні контрольно-перевірочні заходи, за результатами яких громадян залучено до декларування доходів та сплати податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, до інспекції надійшло 19 звернень, які стосувались невиплати заробітної плати та неоформлення трудових відносин. За вказаними зверненнями в ході контрольно-перевірочної роботи встановлені порушення чинного законодавства та нараховані штрафні санкції.

Особистий прийом громадян керівним складом і посадовими особами Бердянської ОДПІ здійснюється згідно графіку. Протягом 2014 року на особистих прийомах побувало 67 громадян. Основні питання, які порушувалися, стосувалися роз'яснення законодавства відносно плати заземлю, сплати податку на доходи фізичних осіб, реєстрації платників, застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Прес-служба ДФС повідомляє

У 2014 році сплачено 179,6 млрд. грн. єдиного внеску

За січень - грудень 2014 року ДФС України забезпечено надходження єдиного внеску на загальну суму 179,6 млрд. грн., що на 2,3 млрд. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Єдиний внесок засобами програмного забезпечення автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій та перераховується за призначенням - на рахунки, відкриті в Державній казначейській службі на ім'я фондів загальнообов'язкового держав

За підрахунками незалежних експертів долю тіньового ринку алкоголю вдалося зменшити до 10% на кінець 2014 року

Скорочення тіньового ринку алкоголю майже у 5 разів у 2014 році дало можливість легальним виробниками зміцнити свої позиції на ринку і не скоротити власне виробництво. Про це повідомив Перший заступник Голови ДФС України Володимир Хоменко під час інтерв'ю «24» каналу.

Податкова міліція у минулому році почала активні заходи по боротьбі з нелегальним ринком алкоголю. За підрахунками незалежних експертів його долю вдалося зменшити з 50% у 2013 році до 10% на кінець 2014 року. За рахунок детінізації торік були збережені обсяги офіційного виробництва алкоголю на рівні попередніх років, що становить близько 30-35 млн. дал.

У 2014 році з незаконного обігу вилучено:

- майже 1 млн. літрів спирту на суму 57 млн. грн.;

- 7 млн. літрів алкогольних напоїв на суму 204 млн. грн.;

- 20 млн. підроблених марок акцизного податку.

Викрито діяльність злочинних «схем» ДП «Укрспирт» та припинено понад 100 незаконних виробництв алкогольних напоїв.

«Це виготовлення «лівого» спирту, податкові махінації, мінімізація прибутку, проведення безтоварних господарських операцій з фіктивними підприємствами - все це розкрадання бюджетних коштів. Не важливо, яка влада - минула чи сьогоднішня, злочинці мають відповідати за всією суворістю закону. Державні кошти повинні бути збережені і повернуті. Буква закону - єдина для всіх», - наголосив Володимир Хоменко під час інтерв'ю.

У результаті проведених заходів до державного бюджету надійшло 5,4 млрд. грн.  акцизного податку, що на 1,5 млрд. грн. більше ніж у 2013 році.

Також Перший заступник Голови ДФС України повідомив, що торік з незаконного обігу вилучено 9,6 млн. пачок сигарет на суму 124,5 млн. грн.

Тільки за останні 3 місяці 2014 року виявлено та вилучено фальсифіковані тютюнові вироби відомих марок під час огляду вантажних автомобілів, що прибули з зони проведення АТО. За попередніми даними контрафактна продукція виготовлена на потужностях ДП «Тютюнова фабрика «Хамадей» (м. Донецьк). Загальна кількість вилучених тютюнових виробів становить понад 3,5 мільйона пачок, вартістю близько 44 млн. грн.

Щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з реалізації книжкової продукції

У зв'язку із внесеними Законом України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі - Закон № 71) змінами до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) припинили дію пункти 5 та 6 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу, якими було передбачено тимчасове (до 1 січня 2015 року) звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з:

виконання робіт та постачання послуг суб'єктами підприємницької діяльності - резидентами України, які одночасно здійснюють видавничу діяльність, діяльність з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону. При цьому дохід такого суб'єкта підприємницької діяльності, отриманий від видавничої діяльності, діяльності з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону, має становити не менше 100 відсотків від загальної суми його доходу за перший звітний (податковий) період з часу створення такого суб'єкта підприємницької діяльності або не менше 50 відсотків від загальної суми його доходу за попередній звітний (податковий) рік;

виконання робіт та постачання послуг у видавничій діяльності, діяльності з виготовлення та розповсюдження видавництвами, видавничими організаціями, підприємствами поліграфії, розповсюджувачами книжкової продукції, виробленої в Україні, операцій з виробництва та/або постачання паперу і картону, вироблених в Україні для виготовлення книжкової продукції, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, а також операцій з постачання книжкової продукції, виробленої в Україні, крім реклами, послуг з розміщення матеріалів рекламного та еротичного характеру і видань рекламного та еротичного характеру.

Водночас Законом № 71 викладено у новій редакції підпункт 197.1.25  пункту 197.1 статті 197 Кодексу.

Відповідно до нової редакції зазначеного підпункту Кодексу від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України».

Згідно з підпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Враховуючи викладене режим звільнення від оподаткування податком на додану вартість, визначений підпункт 197.1.25  пункту 197.1 статті 197 Кодексу, з 01.01.2015 поширюється на операції з постачання (реалізації) наступних товарів, які мають статус товарів вітчизняного виробництва, та послуг, а саме:

- періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру);

- учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників;

- словників українсько-іноземної або іноземно-української мови;

- доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва.

При цьому, такий режим звільнення від оподаткування податком на додану вартість вказаних операцій застосовується платниками податку на всіх етапах постачання (реалізації) вищезазначених товарів (продукції), а саме, від виробників такої продукції (в т.ч. суб'єктів книговидання, книгорозповсюдження) до кінцевого споживача.

Таким чином, з 01.01.2015 залишилась державна підтримка книговидавничої діяльності шляхом пільгового оподаткування податком на додану вартість вищезазначених операцій.

Слідчими ДФС у 2014 році забезпечено відшкодування майже 0,7 млрд. грн.

завданих державі збитків

Протягом минулого року в провадженні слідчих Державної фіскальної служби України перебувало майже 11 тис. кримінальних проваджень. З них близько 4,7 тис. - про тяжкі та особливо тяжкі злочини. Безпосередньо у 2014 році розпочато майже 8,4 тис. проваджень.

Завдяки ефективній роботі слідчих фінансових розслідувань до суду направлено понад 1 тис. проваджень з 4,6 тис. закінчених. По направленим до суду провадженням забезпечено відшкодування збитків, завданих державі, у розмірі майже 0,7 млрд. грн.

Серед направлених на розгляд суду кримінальних проваджень 271 передано на підставі ч.4 ст. ст. 212 і 212-1 КК України. Порушники визнали провину та добровільно відшкодували нанесені збитки. Сума сплачених ними державі коштів становила майже 610 млн. грн.

Крім того, у 2014 році арештовано коштів та майна у закінчених провадженнях в розмірі 296 млн. грн.

Надходження до зведеного бюджету у грудні 2014 року зросли на 21,9 відс. порівняно

з груднем 2013 року

У грудні 2014 року за оперативними даними до зведеного бюджету зібрано 43,2 млрд. грн. платежів, що на 7,8 млрд. грн., або на 21,9 відс. більше аналогічного періоду 2013 року.

До державного бюджету надійшло (збір) 34,8 млрд. гривень, що на 7,9 млрд. грн., або на 29,4 відс. більше грудня 2013 року. Збір платежів до загального фонду державного бюджету забезпечено в сумі 32,5 млрд. грн. та на 28,5 відс. (+ 7,2 млрд. грн.) до відповідного періоду попереднього року.

Платникам податків відшкодовано 1,2 млрд. гривень ПДВ.

До місцевих бюджетів надійшло 8,4 млрд. гривень.

Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачено 17,8 млрд. гривень.

У 2014 році до зведеного бюджету зібрано 425 млрд. грн. податків та зборів

За оперативними даними протягом 2014 року до зведеного бюджету  зібрано 425 млрд. грн., що на 12,2 млрд. грн., або на 3 відс. більше показника попереднього року, у т.ч. до державного бюджету - 336,7 млрд. грн., що на 16,2 млрд. грн. більше відповідного показника 2013 року, до місцевих бюджетів - 88,3 млрд. грн., що на 3,9 млрд. грн., або на 4,3 відс. менше показника 2013 року.

Протягом 2014 року до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 381,7 млрд. грн., що на 22,4 млрд. грн., або на 6,2 відс. більше показника попереднього року, у т.ч. до державного бюджету - 293,4 млрд. грн., що на 26,3 млрд. грн. більше відповідного показника 2013 року.

До загального фонду державного бюджету надходження (сальдо) склали 271,7 млрд. грн., що на 20,1 млрд. грн., або на 8,0 відс. більше показника 2013 року.

У розрізі основних платежів у 2014 році приріст до 2013 року забезпечено з податку на доходи фізичних осіб - на 67,2 відс. (+ 5,1 млрд. грн.), податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів - на 11,1 відс. (+ 10,7 млрд. грн.), податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (сальдо) - на 21,4 відс. (+ 6,6 млрд. грн.), платежів за користування надрами - на 39,8 відс. (+ 5,2 млрд. грн.), акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - на 6,7 відс. (+ 1,6 млрд. грн.), рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України - на 37,3 відс. (+ 0,3 млрд. грн.), акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - на 32,0 відс. (+ 0,7 млрд. грн.), збору за користування радіочастотним ресурсом - на 42,6 відс. (+ 0,4 млрд. грн.), вивізного мита - у 2,8 раза (+ 0,1 млрд. грн.)тощо.

У повному обсязі виконано бюджетний розпис Міністерства фінансів України з податку на прибуток підприємств - 100,1 відс. (+ 0,05 млрд. грн.), вивізного мита - 275,2 відс. (+ 0,1 млрд. грн.), цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію -102,3 відс. (+ 0,06 млрд. грн.), рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України - 110,9 відс. (+ 0,009 млрд. грн.), акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів - 101,6 відс. (+ 0,05 млрд. грн.) тощо.

Платникам податків на рахунки відшкодовано 43,3 млрд. грн. податку на додану вартість.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування склали 181,1 млрд. гривень.

Протягом 2014 року відбулось зменшення надходжень (збір) до зведеного бюджету по Донецькій та Луганській областях порівняно з минулим роком на 13,2 млрд. грн. (71,3 відс.), зокрема: по Донецькій обл. - на 10,0 млрд. грн., по Луганській обл. - на 3,2 млрд. грн.

ДФСУ розробила електронні форми для електронного адміністрування ПДВ

ДФСУ розробила такі форми для впровадження системи електронного адміністрування ПДВ:

- Запит щодо отримання відомостей з ЄРПН (J/F1300103);
- Витяг з ЄРПН (J/F1400103);
- Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ та сумі податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН (J/F1301201);
- Виписка з системи електронного адміністрування ПДВ (J/F1401201);
- Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в ЄРПН (J/F1490901).

Головне управління ДФС у Запорізькій області повідомляє

Понад 5 мільярдів гривень до бюджетів усіх рівнів сплатив запорізький бізнес торік

За минулий рік запорізькі платники податків (без показників Спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжі) поповнили держбюджет на 1 мільярд 776 мільйонів гривень. Це на 227 мільйонів гривень або майже на 15 відсотків більше, ніж за 2013 рік.

У розрізі основних податків найбільше надійшло податку на додану вартість - 811 мільйонів гривень. Рівень 2013 року перевищено на 42 мільйони гривень або на 5,5 відсотка. Податку на прибуток підприємства сплатили 456 мільйонів гривень, що майже на 33 мільйони гривень або на 8 відсотків більше, ніж за 2013 рік.

Як наголосив начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області Олексій Кавилін, переважна частина від загальних надходжень податків і зборів у Запорізькій області - це сплата до місцевих бюджетів.

Запорізькі платники податків спрямували до місцевої казни 3 мільярди 268 мільйонів гривень. Це на 186 мільйонів гривень або на 6 відсотків більше, ніж за 2013 рік.

Лідером серед надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб. Його сплачено 2 мільярди 205 мільйонів гривень, що більше за показники 2013 року на 136 мільйонів гривень або майже на 7 відсотків.

Від плати за землю надійшло 498 мільйонів гривень. Це майже на 13 мільйонів гривень більше, ніж за попередній рік.

Представники малого і середнього бізнесу сплатили 270 мільйонів гривень єдиного податку, що перевищує показники 2013 року на 38 мільйонів гривень або на 16 відсотків.

- Ми вдячні усім сумлінним представникам бізнесу. Незважаючи на важку економічну ситуацію, більшість з них вчасно і в повному об'ємі виконує свій обов'язок. Цей рік ознаменувався прийняттям змін до податкового законодавства. Скорочення кількості податків, послаблення тиску на бізнес, декриміналізація ПДВ, легалізація доходів працюючого населення, підтримка малого і середнього підприємництва, боротьба з корупцією в органах ДФС та багато іншого - саме ці реформи повинні викликати позитивні процеси в економіці, - наголосив Олексій Кавилін.

На Запоріжжі платники забезпечили понад 3,5 мільярда гривень митних платежів

За результатами зовнішньоекономічної діяльності підприємств Запорізького регіону за 2014 рік до державного бюджету надійшло на 563 мільйони гривень більше порівняно з минулим роком. Тільки у грудні 2014 року до бюджету країни сплачено понад 368 мільйонів гривень або на 80 мільйонів більше, ніж у грудні 2013 року. Ці дані озвучив під час прес-конференції начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев.

Говорячи про підсумки роботи Запорізької митниці ДФС, Олексій Мужев зазначив, що суттєвим фактором, який сприяє організації роботи як митниці, так і учасників зовнішньоекономічної діяльності, є подальший розвиток електронних технологій. Наприклад, із близько п'яти з половиною тисяч оформлених митницею в грудні 2014 року митних декларацій тільки 35 були подані в паперовому вигляді. Тобто, не враховуючи одиничні виключення, забезпечено 100-відсоткове електронне декларування.

Це дозволяє оформлювати митні декларації в середньому протягом однієї години. При цьому середній час оформлення митних декларацій на імпортовані товари складає півтори години.

Поряд зі сприянням у межах законодавства сумлінним платникам податків, важливою складовою роботи митниці є протидія митним правопорушенням.

За 2014 рік фахівці Запорізької митниці зафіксували 312 фактів порушень митного законодавства на суму 17,8 млн. грн. У правопорушників було вилучено предметів правопорушень на суму понад 14,6 млн. грн. Найбільше було зафіксовано фактів незаконного розпорядження громадянами транспортними засобами, недекларування медпрепаратів, які містять наркотичні та психотропні речовини, а також ухилення від сплати обов'язкових митних платежів.

Запорізькою митницею було розглянуто 232 справи про порушення митних правил, за результатами яких на правопорушників накладені штрафи на суму 10,6 млн. грн.

Судовими органами під час розгляду справ про порушення митних правил, заведених Запорізькою митницею, були винесені постанови про конфіскацію в дохід держави предметів правопорушень на суму майже 13,4 млн. грн. та накладені штрафи на 12,9 млн. грн.

Олексій Мужев також наголосив, що Запорізька митниця висловлює готовність до ефективної реалізації державних реформ, при цьому завжди була і залишається стабільним та надійним партнером для сумлінних підприємств.

Пріоритетами для Запорізької митниці ДФС є створення комфортних умов для розвитку підприємницького середовища регіону, а також рішучість та безкомпромісність у боротьбі з корупцією і митними правопорушеннями.

Наприкінці прес-конференції керівник митниці відповів на запитання журналістів.

Понад 600 тис. грн. - від  діяльності оперативних підрозділів

Така сума надійшла до бюджетів усіх рівнів за останні два тижні за результатами роботи співробітників підрозділів податкової міліції області.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по                                  9 кримінальних правопорушеннях, в т.ч. 6 - за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), 4 - за ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення та зберігання підакцизних товарів) та 1 - за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата чужого майна), 1 -  за ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення документів).

Запорізькі оперативники викрили діяльність підприємства, що хотіло привласнити майже 4 млн. грн. державних коштів

Одне із запорізьких підприємств, що стало переможцем тендерних закупівель, повинно було за бюджетні кошти надавати послуги з будівництва. Проте посадові особи цього підприємства почали відображати у податковій звітності господарські відносин з «фіктивними» підприємствами, аби заволодіти  коштами державного бюджету.

Загальна сума несплачених податків до бюджету склала понад 3,7 млн.  гривень.

 За матеріалами співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Запорізьке підприємство намагалось ухилитись від сплати податків на 3,1 млн. гривень

Посадові особи одного із запорізьких підприємств, що стало переможцем тендерних державних закупівель, здійснювали оптову торгівлю різноманітним обладнанням за бюджетні кошти.

 Аби «зекономити» на сплаті податків, посадові особи відображали у податковій звітності безтоварні операції. Таким чином  ухилились від сплати ПДВ на суму понад 3,1 млн.  гривень.

За матеріалами співробітників оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Із незаконного обігу оперативники області вилучили  підакцизних товарів на понад 258 тис. грн.

За минулі два тижні оперативними працівниками на території м. Запоріжжя та області встановлено 11 фактів  реалізації алкогольних напоїв без наявності відповідних дозвільних документів (ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Крім цього, на території Запорізької області виявлено незаконну реалізацію тютюнових виробів без наявності свідоцтва про реєстрацію СПД та будь-яких дозвільних документів.

Також оперативні співробітники  податкової міліції в одному з  магазинів Запорізької області встановили факт реалізації алкогольної продукції  без  будь-яких дозвільних документів, а саме: ліцензії, свідоцтва державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності та інших документів, передбачених діючим законодавством України.

У результаті проведених заходів із незаконного обігу вилучено алкогольної продукції та тютюнових виробів  на суму 258,3 тис. гривень.

Про ухилення від сплати податків органам ДФС області повідомили 260 запоріжців

Усього минулого року до територіальних органів ГУ ДФС у Запорізькій області надійшло 790 письмових звернень громадян, з них: 787 заяв,  3 скарги, пропозицій не надходило. За результатами проведеного аналізу встановлено, що у третині звернень йшлося щодо інформування органів влади про ухилення від сплати податків, у 183 випадках  - проведення контрольно-перевірочної роботи, 168   заявників звертались до ГУ ДФС у Запорізькій області з метою отримання податкової консультації індивідуального характеру тощо.

Всього протягом минулого року розглянуто 745 звернень. З них 132  вирішено позитивно, 567 - роз'яснено, 3 - повернуто авторові з відповідними роз'ясненнями, 17 - надіслано за належністю, 26 - визнано анонімними. Залишаються на виконанні (термін не настав) 45 звернень. Відповіді на розглянуті звернення надані без порушення термінів.

У 2014 році до підрозділів ДФС у Запорізькій області надійшло 32 колективних звернення, що складає 4% від загальної кількості.

Найбільше на особистих прийомах до посадових осіб підрозділів ДФС у Запорізькій області звертались СПД-фізичні особи, робітники підприємств та селяни. Актуальними на особистих прийомах були питання оподаткування податком з доходів фізичних осіб - 337 звернень, оподаткування доходів підприємницької діяльності (місцеві податки,  загальна система оподаткування) - 171 звернення, щодо оподаткування ЄСВ -  88 звернень, плати за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності) - 119 звернень.

Аналітичні матеріали та графіки прийомів громадян підрозділів ДФС у Запорізькій області оприлюднюються на суб-сайті ГУ ДФС у Запорізькій області.

До ДФС області надійшло майже 200 листів щодо запитів на інформацію

Всього за минулий рік до територіальних органів ДФС у Запорізькій області надійшло 215 запитів на інформацію.

Проведений аналіз свідчить, що із загальної кількості запитів, які надійшли до територіальних органів ДФС у Запорізькій області, у 108 - фізичні особи, 94 - юридичні особи, 4 запити  отримано від представників засобів масової інформації, 9 запитів  надіслано від інших органів виконавчої влади як розпоряднику інформації. Поштою  отримано 198 запитів, факсом - 3,   електронною поштою -14.

За наслідками розгляду  по 64 запитах на інформацію було надано роз'яснення, що інформація, яка запитувалась, належить до категорії з обмеженим доступом, у відповідь на 122 запити надано інформацію, 29 запитів надіслано належному розпоряднику інформації.

ОГОЛОШЕННЯ

"Шановні платники податків - юридичні особи!"

Головне управління ДФС у Запорізькій області оголошує про продовження конкурсу і запрошує прийняти участь підприємства та організації (юридичні особи, незалежно від форми власності та податкової реєстрації на території України, що є платниками податку на додану вартість і можуть згідно із статутними документами здійснювати реалізацію майна шляхом проведення публічних (прилюдних) торгів (аукціонів) або через роздрібну торговельну мережу) для включення до Єдиного реєстру суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, по Запорізькій області на 2015 рік.

Для участі у конкурсі суб'єкти господарювання - претенденти подають такі документи:

1. 1) заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки та/або електронної адреси в мережі Інтернет (конт.тел., тощо);

2) копію установчого документа, засвідчену суб'єктом господарювання;

3) копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності (за наявності);

4) довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень у тому регіоні, де подається заява (по м.Запоріжжю та/або Запорізькій області);

5) копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів та аукціонів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори) уповноваженої товарної біржі включеної до Переліку бірж, що визначається ДФС України відповідно до вимог Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 №575 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.12.2013 за № 2159/24691;

6) баланс або фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний період, що передує даті подачі документів.

2. Для підприємств-претендентів з інших регіонів України (крім Запорізької області) до вказаного у п.1 переліку додатково необхідно надати наступні документи:

- довідку про відкриті поточні рахунки в національній валюті України в установах банку (копія або оригінал);

- копію свідоцтва платника податку на додану вартість;

- довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів (актуальну станом на дату надання інформації);

- договір оренди складського приміщення (за наявності відповідної площадки, тощо) у Запорізькому регіоні (завірена копія).

Конкурсні пропозиції (заява з відповідною інформацією, а також переліком визначених у оголошенні документів (п.1 або п.2) для участі у конкурсі) приймаються:

- на адресу відповідної ДПІ по Запорізькій області за місцем реєстрації (обліку) СГ-претендента, як основного платника податків;

- на адресу ГУ ДФС у Запорізькій області (для суб'єктів господарювання - претендентів з інших регіонів України).

За додатковою інформацією з питань проведення конкурсу звертатися за телефонами ГУ ДФС у Запорізькій області: тел/факс (061) 219-06-00, факс: 219-05-15 або за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 166.

Декларування доходів громадян

З 1 січня 2015 року розпочалася кампанія декларування доходів,  отриманих громадянами протягом звітного 2014 року

У якому розмірі суми сплачені громадянином  за договором страхування життя включаються до складу податкової знижки?

Згідно з положеннями Податкового кодексу України платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу,  суму витрат  на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

-  при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю - суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу.

-  при страхуванні члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю - 50 відсотків суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім'ї.

Які документи необхідно надати фізичній особі, яка здійснила переобладнання транспортного засобу та використовує біопаливо (біоетанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива), для отримання податкової знижки?

Згідно з пп. 166.3.7 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу платник податку має право включити до податкової знижки, зокрема, витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами.

При цьому процедуру переобладнання транспортних засобів, зокрема для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива, встановлено Порядком переобладнання транспортних засобів, затвердженим постановою КМУ  від 21.07.2010р. №607, згідно з яким після переобладнання транспортного засобу в індивідуальному порядку власник або його представник обирає організацію з оцінки відповідності та подає заяву про проведення оцінювання відповідності транспортного засобу, що переобладнаний, вимогам правил, нормативів і стандартів України, а також умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження (заяві про проведення оцінювання). За результатами такого оцінювання видається сертифікат відповідності для переобладнаних автобусів та акт технічної експертизи або сертифікат відповідності для інших транспортних засобів, що переобладнані.

Таким чином, фізична особа, яка здійснила переобладнання транспортного засобу та використовує біопаливо (біоетанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива), для отримання податкової знижки повинна подати документи, що підтверджують витрати, здійснені для переобладнання транспортного засобу, сертифікат відповідності для транспортного засобу, що був переобладнаний, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт).

Заздалегідь подбайте про можливість подання податкової декларації про майновий стан і доходи поштовим зв'язком

У разі, якщо платник вирішив подати декларацію про майновий стан і доходи поштою, то здійснити це він повинен не пізніше, ніж за десять днів до закінчення граничного терміну подання декларації, тобто до 20 квітня п.р. Граничний строк подання декларації у 2015 році - 30 квітня поточного року

Нагадуємо, податкова декларація подається до контролюючого органу до 1 травня року, що настає за звітним, в один із таких способів за вибором платника податку:

особисто платником або уповноваженою на це особою;

надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством.

Єдиний соціальний внесок

Який розмір ЄВ застосовують бюджетні підприємства, установи та організації, які нараховують заробітну плату (дохід) найманим працівникам?

Відповідно до абзацу другого п. 1 частини першої ст. 4 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі - Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - ЄВ) є роботодавці - підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Пунктом 2 частини першої ст. 4 Закону № 2464 визначено, що платниками ЄВ є працівники - громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють, зокрема, на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, зазначених, зокрема, в абзаці другому п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464.

Згідно із частиною п'ятою ст. 8 Закону № 2464 для бюджетних установ ЄВ встановлюється у розмірі 36,3 відс. визначеної бази нарахування.

У разі якщо база нарахування ЄВ (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума ЄВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки ЄВ, встановленої для відповідної категорії платника.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставки ЄВ, встановлені цією частиною, застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру без застосування коефіцієнта бази нарахування.

Абзацом першим п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 визначено, що базою нарахування ЄВ для платників, зазначених у п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464, є, зокрема, сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці».

Для платників, зазначених, зокрема, у п. 2 частини першої ст. 4 Закону № 2464, ЄВ встановлюється у розмірі 3,6 відс. визначеної п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування ЄВ (абзац перший частини сьомої ст. 8 Закону № 2464).

ЄВ у розмірі 6,1 відс. визначеної п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування ЄВ встановлюється для платників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року.

Отже, бюджетні установи нараховують ЄВ на суми нарахованої заробітної плати (доходу) найманим працівникам за видами виплат у розмірі 36,3 відс. та утримують із зазначених сум ЄВ у розмірі 3,6 відсотка. При цьому, із заробітної плати працівників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року, ЄВ утримується у розмірі 6,1 відсотка.
     У разі якщо база нарахування ЄВ (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума ЄВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки ЄВ, встановленої для відповідної категорії платника.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставки ЄВ, встановлені цією частиною, застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру без застосування коефіцієнта бази нарахування.

Який розмір ЄВ застосовують роботодавці при нарахуванні ФО доходу (винагороди) за цивільно-правовими договорами?

Відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі - Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - ЄВ) є роботодавці, зокрема, які використовують працю ФО за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФОП, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших ЮО, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Згідно з п. 3 частини першої ст. 4 Закону № 2464 платниками ЄВ є ФО, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших ЮО, зазначених в абзаці другому п. 1 частини першої, чи у ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за цивільно-правовими договорами (крім ФОП, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

Для платників, зазначених у п. 1 (крім абзацу сьомого) частини першої ст. 4 Закону № 2464, ЄВ встановлюється у розмірі 34,7 відс. винагороди за цивільно - правовими договорами (абзац четвертий частини п'ятої ст. 8 Закону № 2464).

Для підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) - у розмірі 33,2 відс. суми винагороди за виконання робіт (надання послуг).

Згідно з абзацом десятим частини п'ятої ст. 8 Закону № 2464 при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставки ЄВ застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру без застосування коефіцієнта бази нарахування.

ЄВ для платників, зазначених у п. 3 частини першої ст.4 Закону № 2464, встановлюється у розмірі 2,6 відс. винагороди за цивільно-правовими договорами (частина восьма ст. 8 Закону № 2464).

Таким чином, роботодавці нараховують ЄВ на суму винагороди (доходу) за цивільно-правовими договорами у розмірі 34,7 відс. (для підприємств суднобудівної промисловості - у розмірі 33,2 відс.) та утримують із суми винагороди ЄВ у розмірі 2,6 відсотка.

Яким чином нараховують та сплачують ЄВ особи, які провадять незалежну професійну діяльність без використання праці найманих працівників?

Відповідно до п. 5 частини першої ст. 4 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі - Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) є особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності.

Згідно з п. 2 частини першої ст. 7 та частини одинадцятої 11 ст.8 Закону № 2464 єдиний внесок для платників, зазначених, зокрема, у п. 5 частини першої ст. 4 Закону № 2464 встановлюється у розмірі 34,7 відс. суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального єдиного внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464 (частина 3 ст. 7 Закону № 2464).

Чи є базою нарахування ЄВ сума орендної плати, що виплачується ЮО за договором оренди нерухомого (рухомого) майна ФО?

Відповідно до п. 1 частини 1 ст. 7 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - ЄВ) для підприємств, установ та організацій, які використовують працю ФО на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФОП, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та сума винагороди ФО за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Згідно з частиною першою 1 ст. 759 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає іншій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. Поточний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймачем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, відносини, які виникають при укладенні договору найму (оренди), не мають ознак правовідносин, що регулюють виконання робіт або надання послуг.

Враховуючи зазначене вище, ЄВ не нараховується на суму орендної плати, виплаченої на користь ФО згідно договору найму (оренди) нерухомого (рухомого) майна.

Щодо податку на додану вартість

Як виправити помилку у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних

Виправлення помилки в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (далі - Реєстр) здійснюється методом "сторно" за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення такої помилки. Це визначено п. 1 розд. І Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 958, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.10.2014 за № 1228/26005 (далі - Порядок).

Коригування помилкових записів у Реєстрі не призводить до потреби формування нових (уточнюючих) реєстрів.

Пунктом 2 розд. V Порядку визначено, що при виправленні помилки методом "сторно" до Реєстру одночасно вносяться два записи: помилковий запис зі знаком "-" та правильний запис зі знаком "+".

Метод "сторно" здійснюється шляхом зворотного запису на величину помилки в тому звітному періоді, у якому вона виявлена. При здійсненні такого зворотного запису платником податку:

- у графі 1 розділів I та/або II Реєстру зазначається порядковий номер запису;

- графах 2 - 6 розділу I та/або графах 2 - 7 розділу II Реєстру дублюються реквізити документа, кількісні показники якого сторнуються;

- у відповідних графах 7 - 16 розділу I та/або графах 9 - 21 розділу II Реєстру кількісні показники зазначаються з відповідним знаком "+" чи "-".

При цьому, якщо виправлення помилки потребує подання платником податку уточнюючого розрахунку, то до виду документа додається літера "У" (наприклад: ПНПУ). Крім того, запис щодо включення показників такого документа до уточнюючого розрахунку робиться окремим рядком у рядку

"З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період" Реєстру.

З цим та іншими роз'ясненнями можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (дане роз'яснення у категорії 101.21).

Які позначки потрібно проставляти при відсутності показників або підстав для заповнення граф розд. І та розд. ІІ реєстру виданих та отриманих податкових накладних?

Відповідно до п. 1 розд. ІІІ та п. 1 розд. IV Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 958, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.10.2014 за № 1228/26005, у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (далі - Реєстр) облік операцій з постачання/придбання товарів/послуг ведеться на підставі податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних, а також інших подібних документів, указаних в п.п. 201.10 та 201.11 ст. 201 розд. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями.

При відсутності показників або підстав для заповнення граф розд. І та розд. ІІ Реєстру, графи розд. І та розд. ІІ Реєстру не заповнюються.

Чи відображаються резидентом в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та декларації з ПДВ отримані від нерезидента послуги, місце постачання яких відповідно до ст. 186 ПКУ визначається за межами митної території України?

Відповідно до пп. «б» п. 185.1 ст. 185 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

Згідно із п. 180.2 ст. 180 р. V ПКУ особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.

Тобто, операції з отримання резидентом послуг від нерезидента, місце постачання яких визначено за межами митної території України, відображенню в податковій декларації з ПДВ та в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних не підлягають.

Чи відображається в податковій звітності з ПДВ отримана податкова накладна, з дати складання якої постачальником до дати отримання її покупцем минуло понад 365 календарних днів?

Відповідно до п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-УІ із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної.

Згідно із п. 201.6 ст. 201 ПКУ податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних (далі - реєстр) постачальника та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.

Таким чином, у разі отримання покупцем податкової накладної, з дати складання якої минуло понад 365 календарних днів, така накладна в податковій звітності з ПДВ покупця не відображається.

Як у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних зазначається порядковий номер податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, у разі складення такої накладної чи такого розрахунку філією платника податку, що перебуває на загальному режимі оподаткування ПДВ?

Отже, при реєстрації в реєстрі податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, складеної як платником податку, так і філією платника податку (незалежно від обраного режиму оподаткування ПДВ), у графі 3 розділу І та графі 4 розділу ІІ зазначається порядковий номер, вказаний у такій податковій накладній або такому розрахунку коригування, без зазначення пробілів, які відповідають незаповненим клітинкам частин такого номеру та зі збереженням двох знаків дробу.

Чи відображаються платником податку в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та в податковій звітності з ПДВ операції з придбання товарів за межами території України та їх поставки нерезиденту без їх фактичного ввозу на митну територію України?

Оскільки операції з придбання і постачання товарів здійснюються за межами митної території України, а саме товари фактично не ввозяться на митну територію України та не вивозяться, то за даними операціями не виникає об'єкта оподаткування ПДВ. Зазначені операції не підлягають відображенню в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та в податковій звітності з ПДВ.

Чи відображаються орендодавцем - бюджетною установою в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та податковій декларації з ПДВ кошти, що надійшли від орендаря у вигляді компенсації витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, комунальних послуг і енергоносіїв?

Кошти, що надійшли орендодавцю - бюджетній установі у вигляді компенсації витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, комунальних послуг і енергоносіїв від орендаря, до бази оподаткування не включаються, а тому податкова накладна при їх отриманні не складається. В реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та податковій декларації з ПДВ такі кошти відображаються, як операція яка не є об'єктом оподаткування.

Митні питання

Контроль за переміщенням товарів

Контроль за переміщенням товарів та/або транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу юридичними та фізичними особами незалежно від виду транспорту здійснюється з використанням митних декларацій або документів, передбачених статтею 94 Митного кодексу України (далі - Кодекс).

До зазначених документів відносяться,  зокрема:

у разі транзиту в межах одного пункту пропуску або для декларування товарів, що не є підакцизними, залежно від виду транспорту замість митної декларації може використовуватися авіаційна вантажна накладна (Air Waybill) або коносамент (Bill of Lading);

для декларування товарів, що не є підакцизними, замість митної декларації залежно від виду транспорту може використовуватися накладна УМВС (СМГС), накладна ЦІМ (СІМ), накладна ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), книжка МДП (Carnet TIR);

незалежно від виду транспорту для декларування у митний режим транзиту товарів, транспортних засобів комерційного призначення може використовуватися книжка А.Т.А. або книжка CPD;

у випадках, передбачених міжнародними договорами України, укладеними відповідно до закону, для декларування у митний режим транзиту товарів, транспортних засобів комерційного призначення використовуються документи, передбачені такими договорами.

Порядок виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень затверджено наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2012 № 1066, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2012 року за № 2120/22432 (далі - Порядок).

Зазначеним порядком встановлюється виконання митних формальностей для посадових осіб митних органів, перевізників (водіїв) та декларантів (уповноважених ними осіб) від початку і до завершення переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

Як оподатковуються митними платежами товари, що переміщуються на територію (з території) ВЕЗ «Крим» з метою вільного обігу

При поставці товарів з ВЕЗ «Крим» на іншу територію України суб'єктами господарювання сплачуються такі митні платежі:

 ввізне мито, податок на додану вартість і акцизний податок.

При поставці товарів, що мають митний статус українських товарів, з іншої території України на територію ВЕЗ «Крим» сплачується вивізне (експортне) мито за ставками, встановленими законами про експортне мито.

Акцизний податок і податок на додану вартість не сплачуються.

Також за виконання митних формальностей контролюючим органом поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, із заінтересованих осіб справляється плата у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.

Розміри такої плати затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 93 «Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів».
Новости Бердянска
вчера, 17 марта, воскресенье
16 марта, суббота
15 марта, пятница

Все новости Бердянска