Покроково - ліквідація підприємства

Ліквідація підприємства – досить копітка процедура. Не даремно існує така думка, що легше створити підприємство, ніж його ліквідувати.

Покроково - ліквідація підприємства

Але коли підприємство стає збитковим, припиняє нарощувати виробничий потенціал, - вона необхідна. Стає зрозумілим, що ліквідація підприємства - це надійна гарантія подальшої нормалізації роботи всіх ланок виробництва і стабільності трудового колективу. Та щоб цей складний для всіх процес проходив безкровно, то, розпочинаючи процедуру ліквідації, слід покроково дотримуватися всіх етапів проведення даної процедури.

Та щоб дотримуватися букви закону під час проведення даної операції, радимо звернутися на сайт компанії "Imperium Lux" і познайомитися з консультаціями кваліфікованих юристів в питаннях правомірних дій з ліквідації ТОВ, ФОП, з переліком документів, необхідних для цього, і з порядком дій.

Перш за все слід прийняти рішення про ліквідацію

Як правило подібного роду рішення ухвалюються на загальних зборах, де створюється комісія з ліквідації, результати голосування вносяться до протоколу, який в подальшому передається держреєстратору. Після проходження першого етапу — направляється звернення про перевірку фінансових показників підприємства. За їх результатами видаються довідки про наявність чи відсутність податкових заборгувань, зоборгувань по заробітній платні і таке інше. В разі наявності кредиторів — про закриття підприємства їх інформують в обов'язковому порядку. Наступний крок — закриття рахунків. На етапі оцінки майна підприємства проводиться повна інвентаризації всього рухомого і нерухомого майна, яке перебуває на балансі ліквідовуваного підприємства.

роботу бізнесу припинено

Безумовно найбільш складним і етапом процедури ліквідації є звільнення співробітників

В цьому випадку мають бути неухильно дотримані всі соціальні гарантії перед працівником. Фахівця мають за два місяці попередити про ліквідацію підприємства. Про наміри звільнення великої кількості людей має бути повідомлено Центр зайнятості. На завершальному етапі звільнення співробітникам повинні виплатити заробітну платню та вихідні допомоги. Після цього відбувається розрахунок з кредиторами.

Наступний крок – ліквідоване підприємство продає свої активи

Органом, який прийняв рішення про закриття даного підприємства, складається ліквідаційний баланс. Серед останніх кроків ліквідації підприємства - це передача документів до архіву, а саме, всіх протоколів і цінних паперів зі штампами і печатками компанії.

Кінцевим етапом закриття підприємства є надходження офіційного повідомлення, яке вноситься до відповідного Державного реєстру. Визначити вартість ліквідації підприємства, як сталу одиницю виміру неможливо. Тому ціна визначається в кожному окремо взятому випадку окремо.На початок