Конкурс бизнес-планов

Бердянськ 24
27.07.2010 · 13:33 · переглядів - 1394

У зв’язку з виконанням основних заходів щодо забезпечення виконання завдань Комплексної програми розвитку малого підприємництва в місті Бердянську

Конкурс бизнес-планов

 на 2010-2012 роки, управління економічного розвитку виконкому запрошує суб’єктів підприємницької діяльності до участі у відборі проектів (бізнес-планів) з розвитку малого підприємництва, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку малого підприємництва, на розв’язання актуальних проблем розвитку малого підприємництва у місті Бердянську. Для фінансування таких проектів будуть залученні ресурси безпосередньо учасників та кошти місцевого бюджету.

Відбір проектів буде проведено у два етапи:

І-й – до 01.09.2010 р. збір та аналіз БІЗНЕС-ПЛАНІВ спеціалістами управління економічного розвитку виконкому.

ІІ-й – до 15.09.2010 р. проекти (бізнес-плани) будуть розглянуті на засіданні Координаційної ради по сприянню розвитку підприємництва та рекомендовані для розгляду на засідання обласної Координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

Заявки, БІЗНЕС- ПЛАНИ приймаються до 01 вересня 2010 року за адресою: пл. І Бердянської ради, 2, каб. 46 (3-й поверх).

Телефон для довідок: 8 (06153)3-61-82.

 

БІЗНЕС-ПЛАН має містити пріоритетне та вагоме значення для міста Бердянська !

Як писати бізнес-план?

Викладати бізнес-план потрібно у вигляді основної (описової) частини нового проекту та додатку до неї. Основна частина не повинна мати зайвої обтяжуючої інформації – лише чіткі послідовні думки та висновки щодо запровадження та реалізації проекту. Кожен розділ має бути обсягом близько 2-3 сторінок. Обсяг основної частини — 30-50 сторінок, проте, залежно від описуваних особливостей стратегії, обсяг може змінюватись.

Відповідно до рекомендацій бізнес-план має містити такі розділи:

Концепція бізнесу (резюме) — тут подається зміст всього проекту, причому таким чином, щоб навіть випадковій людині були зрозумілі привабливість та здійсненність проекту.

Характеристика об‘єкта бізнесу – описання властивостей товару (технології, послуги, продукту). Тут особливу увагу потрібно приділити конкурентоспроможності, унікальності продукту, що вирізнятиме товар серед аналогічних на ринку і приваблюватиме споживачів.

Дослідження й аналіз ринку - виявлення нинішніх та потенційних споживачів продукції. Необхідно провести сегментацію ринку, визначити розміри і місткість споживчого ринку.

Організаційний план (у тому числі правове забезпечення). Необхідно детально розписати організаційну структуру підприємства, де вказати хто чим займатиметься, як будуть взаємодіяти служби та підрозділи, як здійснюватиметься координація і контроль їх діяльності. В цьому ж розділі надається інформація щодо правових аспектів діяльності підприємства (відомості про реєстрацію, установчі документи, форму власності, законодавчі обмеження, особливості оподатковування, патентного захисту тощо).

Персонал і управління. Тут надається характеристика персоналу, від якого залежить реалізація бізнес-плану (вік працівників, освіта, послужний перелік, кваліфікація), та визначається структура управління підприємством.

 

План виробництва. Описується виробничий процес із зазначенням операцій, які у разі потреби доручаються субпідрядникам. Тут необхідно вказати потребу у виробничих приміщеннях, їх площу, потребу в земельних ділянках, в устаткуванні і матеріальних ресурсах, а також назвати основних постачальників. Розділ закінчується розрахунком витрат виробництва і собівартості виробленої продукції.

План маркетингових дій. Визначається схема розповсюдження продукту, ціноутворення, рекламні заходи та методи стимулювання продажу, організація обслуговування. Потрібно дотримуватися чіткої маркетингової орієнтації на споживача (знання його запитів, унікальності й адресності продукції, високоякісний сервіс, доступна ціна, своєчасність поставок, надійність, стабільність). Доцільно врахувати можливість адаптації підприємства до мінливих ринкових ситуацій, пріоритетів споживачів.

Потенційні ризики та можливості їх уникнення. Потенційні ризики умовно поділяють на комерційні, фінансові та форс-мажорні. Комерційні ризики пов‘язані з реалізацією продукції на товарному ринку (зменшення розмірів і місткості ринків, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентів). Заходами для зменшення комерційних ризиків можуть бути систематичне вивчення кон‘юнктури ринку, створення дилерської мережі, відповідної цінової політики, створення мережі сервісного обслуговування, реклама. Фінансові ризики спричинені інфляційними процесами, загальними неплатежами, коливанням валютних курсів. Їх можна знизити за допомогою системи фінансового менеджменту, роботі з дилерами на умовах передоплати. Ризики, пов‘язані з форс-мажорними обставинами – ризики, зумовлені непередбаченими обставинами. Ефективною протидією таким ризикам є запас фінансової міцності.

Фінансовий план і фінансова стратегія. Цей розділ є своєрідним узагальненням усієї попередньої роботи. Необхідно скласти максимально ймовірний звіт про прибутки і збитки, баланс грошових витрат і надходжень, прогнозний баланс активів і пасивів, стратегію фінансування. Для цього попередньо розробляються песимістичний та оптимістичний варіанти фінансового звіту, потім шляхом порівняння складають орієнтуючий звіт.

Після складання основної частини бізнес-плану потрібно сформувати додаток, що є своєрідним документальним обґрунтуванням викладеного в основній частині. Це технічна документація, порівняльні таблиці, маркетингові дослідження та їх аналіз, схеми тощо, які підтверджують та уточнюють основну частину.

(источник "Бердянск виртуальный")
Останні новини Бердянська
вчора, 25 лютий, неділя 2024
24 лютий, субота 2024
23 лютий, п'ятниця 2024
22 лютий, четвер 2024
21 лютий, середа 2024

Всі новини БЕРДЯНСЬКА

На початок