Яценюк подал в отставку - видео

Бердянськ 24
10.04.2016 · 18:09 · переглядів - 1940

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк принял решение о своей отставке, об этом он заявил в своем обращении, которое было обнародовано 10 апреля.

Яценюк подал в отставку - видео

Яценюк сказал, что 12 апреля в Верховную Раду Украины будет внесено представление о его отставке.

"Политический кризис в государстве развязан искусственно. Желание сменить одного человека ослепило политиков и парализовало их волю к реальным изменениям в стране", - сказал он.

"Парламентская фракция Блока Петра Порошенко выдвинула на пост главы правительства Владимира Гройсмана (председатель ВР. – Ред.). Сделав все для стабильности и преемственности курса заявляю о решении передать обязанности руководителя правительства Украины", - отметил премьер.
Также Яценюк заявил, что "рейтинг - дело переменное", а фракция "Народного фронта" с 2014 года по нынешний "продемонстрировала единство, ответственность за слово и способность принимать сложные решения".

"Действовали честно, не боролись против союзников, и не опускались до грязи", - добавил Яценюк.

"С сегодняшнего дня вижу свои задачи шире, чем полномочия главы правительства", - сказал он.

"Это правительство - лучшее в истории Украины. Оба последние правительства - уникальные", - сказал Яценюк в обращении.

 
Звернення Прем'єр-міністра України

Я прийняв рішення скласти повноваження Прем’єр-міністра України. 12 квітня подання буде внесено до Верховної Ради. Політична криза в державі розв’язана штучно. Бажання змінити одну особу засліпило політиків і паралізувало їхню волю до реальних змін. Процес зміни Уряду перетворився на бездумний біг на місці.Не можна допустити дестабілізації виконавчої влади під час війни. Така перспектива неминуча, якщо після відставки не буде негайно обрано новий Уряд України. Фракція Блоку Петра Порошенка висунула на посаду Глави Уряду Володимира Гройсмана. Зробивши все для стабільності і спадкоємності курсу, заявляю про рішення передати обов’язки та відповідальність керівника Уряду.Обидва останні Уряди – унікальні: вони - провісники нової України. Дякую тим колегам, які діяли чесно та безкорисно.Упродовж двох років війни, складних, але правильних реформ головною опорою нашого Уряду в Парламенті були мої соратники з «Народного Фронту». Вдячний їм за підтримку. Прошу підтримати моє рішення і разом продовжити спільну справу. «Народний Фронт» залишається в коаліції, бо зараз це єдиний засіб оборонити державуДякую нашому народові, суспільству, громадським активістам, волонтерам, дякую кожному з вас за витривалість і терпіння.Відсьогодні бачу свої завдання ширше, ніж повноваження керівника Уряду. Нове виборче законодавство. Конституційна реформа. Судова реформа. Коаліційний контроль за курсом нового Уряду. Міжнародна підтримка України. Членство України в Європейському Союзі і НАТО. Це – частина моєї програми.Суть наших проблем не є суто політичною. Вона є етичною. Політика є наслідком моралі, наших етичних стандартів. Якщо гідність і мораль вимагають змінити політичні правила, зміна цих правил обов’язково настане.__________________________________________I have taken the decision to resign as Prime Minister of Ukraine. On Tuesday, April 12 my request will be submitted to the Parliament. The political crisis in the country was created artificially. The desire to change one person blinded politicians and paralyzed their political will for real change. The process of changing the Government turned into a mindless running in place.We cannot allow destabilization of the executive branch during a war. This would be inevitable, if after this resignation a new Government of Ukraine is not selected immediately. The Parliamentary faction of the Block of Petro Poroshenko has nominated Volodymyr Groysman to the post of Prime Minister. Having done everything to ensure stability and continuity of our course, I declare my decision to transfer the obligations and responsibilities of the Head of Government of Ukraine.Both of the last two Cabinets were unique. They were the first manifestations of New Ukraine. I thank those colleagues who have acted honestly and selflessly.Over the past two years of war, my fellow party members from People’s Front faction have been a pillar of support to the Government in Parliament during difficult unpopular, but necessary reforms. I thank People’s Front for its support. Please support my decision and continue our joint work together. People's Front remains in the coalition because today it is the only way to defend the state.I thank our nation, society, civil society activists, volunteers; I thank each and every one of you for your endurance and patience.As of today my goals are broader than the authority of the Head of Government. New electoral law. Constitutional reform. Judicial reform. Coalition control over the direction of the new Government. International support of Ukraine. Ukraine’s membership in the European Union and NATO. This is only a part of my program.The core of our problems is not purely political. It is ethical. As in our everyday lives, politics is the result of morality - our ethical standards. If dignity and morality require changing the political rules, then changing these rules is certain to occur.

Опубліковано Арсенієм Яценюком 10 квітня 2016 р.
Тэги: яценюк


Читайте далее

Новини за сьогодні

Статті
 
На початок