Бердянськ зайняв перше місце в соціально-економічному розвитку за січень-червень 2012

14.09.2012 · 14:04 · Просмотров - 2135

Підсумки соціально-економічного розвитку м. Бердянськ за січень-червень 2012 року.

Развитие За результатами оцінки діяльності міст обласного значення (Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь, Токмак, Енергодар), проведеної відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 29.07.2011 № 312, зі змінами (7 напрямів діяльності, 27 показників) за сукупністю показників соціально-економічного розвитку Запорізької області за січень-червень 2012 року місто Бердянськ посіло перше місце (січень-червень 2011 року – третє місце).

Підвищення загального рейтингу міста Бердянська забезпечено за рахунок поліпшення результатів діяльності за основними напрямами.

Промислове виробництво

За січень-червень 2012 року обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) склав 918,9 млн.грн., або 124,3% до відповідного періоду 2011 року.

Збільшення обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) відбулося на таких підприємствах, як: ТОВ „Бердянські ковбаси” – на 54,0%; ТОВ „Південний завод гідравлічних машин” – на 40,1%; ТОВ „Азовські гідравлічні машини” – на 26,7%; ТОВ „Укрспецмаш” – на 19,7%; ПрАТ „Берті” – на 18,1%; ПАТ „Азмол” – на 16,9% та інші.

У звітному періоді збільшено виробництво косарок на 44,3%, теплоенергії на 12,4%. Разом з тим, зменшено виробництво машин збиральних на 39,8%, проводів та кабелів електричних низьковольтних  на 15%.

У звітному періоді обсяг зовнішньоторговельного обороту промислових підприємств склав 22,7 млн.дол. США, темпи зростання до відповідного періоду минулого року склали 104,8%. Питома вага експорту товарів складає 86,5% загального обсягу зовнішньоторговельного обороту, імпорту товарів – 13,5%.

 • З метою забезпечення позитивної динаміки виробництва та створення сприятливих умов для розвитку  промислової галузі:
 • спільно з БСПП (р) проводилися засідання з питань визначення проблемних питань розвитку промислової галузі та шляхів їх вирішення;
 • розглядалися підсумки роботи промислової галузі за 2011 рік та перспективи розвитку на 2012 рік;
 • підготовлено та подано центральним органам виконавчої влади  пропозиції щодо вирішення проблемних питань та перспектив розвитку підприємств щодо:
 • прискорення проведення в повному обсязі повернення переплат податків на розрахункові рахунки ПАТ „Азмол”;
 • прискорення проведення приватизації ВАТ „Азовкабель”, ПАТ „Завод „Прилив”, Бердянського державного заводу скловолокна.

У звітному періоді на промислових підприємствах приймалися заходи, спрямовані на поліпшення маркетингової діяльності, освоєння нових видів продукції та технологічних процесів, реконструкцію виробництва, а саме:

 • ПАТ „Бердянськсільмаш” розроблено та освоєно нові модифікації жниварок для збирання соняшнику, пристроїв для збирання ріпаку та платформ-підбирачів;
 • ТОВ „Азовська кабельна компанія” впроваджено нові види кабельно-провідникових виробів, відповідаючих сучасним вимогам щодо надійності та безпеки: пожежостійкі, безгалогенні, малодимлячі;
 • ТОВ „Південний завод гідравлічних машин” розроблено та освоєно насоси для нафтових родовищ, для циркуляції води в котлах, для подачі масла в системи мастила;
 • ПАТ „Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання” освоєно цілий ряд вантажозахватних пристроїв;
 • ПАТ „Бердянський хлібокомбінат” у звітному періоді підтверджено Міжнародний сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів;
 • ТОВ „Бердянські ковбаси” збільшено асортимент ковбасних виробів до 220 найменувань;
 • ПрАТ ШТП „Гармонія” освоєно та впроваджено в виробництво нові моделі трикотажних та швейних виробів.

Практично на всіх промислових підприємствах забезпечено впровадження  функціонування системи управління якістю.

Підприємства активно брали участь у виставкових заходах, як в Україні, так і за її межами.

У проекті Плану стратегічного розвитку міста Бердянська до 2016 року заплановано розробку Програми підтримки місцевих товаровиробників у 2012 році.

До Дня міста планується проведення виставки-ярмарки „Бердянськ -2012”, до участі запрошені промислові підприємства та суб’єкти господарювання.

З метою підтримки міського товаровиробника проведено щорічний міський конкурс “Краще підприємство для працевлаштування”, за результатами якого переможцями в 4-х номінаціях стали 8 підприємств та організацій.

Зовнішньоекономічна діяльність

У I півріччі 2012 року зовнішньоторговельний оборот товарів склав 81,1 млн. дол. США,  у тому числі експорт товарів – 59,2 млн. дол. США, імпорт – 21,9 млн. дол. США. У порівнянні з відповідним періодом 2011 року зовнішньоторговельний оборот збільшився на 75,4%, у тому числі обсяг експорту – на 93,5% (за рахунок продуктів рослинного походження, електротехнічного обладнання, електричних машин, недорогоцінних металів та виробів з них), обсяг імпорту – на 40% (за рахунок мінеральних продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінних металів та виробів з них). Сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишається по місту Бердянську позитивним і складає 37,3 млн. дол. США проти 15,0 млн. дол. США за відповідний період минулого року.

Зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувалися з 54 країнами світу.

Основними споживачами продукції міста Бердянська є Російська Федерація (37,2% загального обсягу експорту), Африка (29,4%), Італія (9,0%), Туреччина (6,7%).

Основу експортних надходжень склали продукти рослинного походження (51,2% загального обсягу експорту товарів, електротехнічне обладнання (35,4%).

Основними імпортерами товарів є Російська Федерація (53,1% загального обсягу імпорту), Китай (5,5%), Німеччина (5,1%).

Основу імпортних надходжень склали мінеральні продукти (71,0% загального обсягу імпорту товарів), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (9,2%), недорогоцінні метали та вироби з них (7,6%).

Зовнішньоторговельний оборот послуг за січень-червень 2012 року склав 6,8 млн. дол. США, у тому числі експорт послуг – 6,6 млн. дол. США (87,2% до відповідного періоду 2011 року), імпорт – 0,2 млн. дол. США (311,5%). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 6,4 млн. дол. США проти 7,5 млн. дол. США за відповідний період минулого року.

Основу надання експортно-імпортних послуг міста Бердянська займають транспортні послуги ( 94,7% та 95,1% відповідно загального обсягу  послуг).

Протягом січня-червня 2012 року в економіку міста Бердянська залучено 7,8 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал),  що більше на 11,6% у порівнянні з 01.01.2012 роком ( 7,0 млн.дол. США).

Питома вага залучених прямих іноземних інвестицій у діяльність готелів та ресторанів склала 56,0% (загального обсягу прямих іноземних інвестицій), промислову галузь – 14,9%; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 11,8%, торгівлю, операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 11,7%, діяльність транспорту  та зв’язку – 5,0%, будівництво – 0,5%.

Географія надходжень прямих іноземних інвестицій свідчить про те, що найбільші інвестиції у звітному періоді надійшли з Кіпру – 92,9% (загального обсягу), далі  Панама – 5,0%, Російська Федерація – 1,5%, Італія – 0,3%, Ізраїль – 0,2%.

Підприємницька діяльність та споживчий ринок

Станом на 01.07.2012 року в місті зареєстровано 12294 суб’єктів підприємницької діяльності, у тому числі 2496 юридичних осіб, 9798 -  фізичних осіб.

З метою створення сприятливого підприємницького середовища забезпечено:

 • виконання заходів Комплексної програми розвитку малого підприємництва на 2010-2012 роки; Програми захисту прав споживачів на 2011-2013 роки;
 • організацію 24 ярмарків місцевих та сільськогосподарських виробників;
 • обстеження об’єктів підприємницької діяльності до початку курортного сезону;
 • затвердження Порядку погодження режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Бердянськ. За звітний період видано 153 Погоджень режиму роботи об’єктів бізнесу;
 • проведення 7 засідань Координаційної ради по сприянню розвитку  малого і середнього підприємництва та з питань захисту прав споживачів, розглянуто 18 питань;
 • розміщення на офіційному сайті  у розділі „Промисловість” та „Бізнес”   інформації про розвиток промислового виробництва, бізнесу  та вирішення проблемних питань.

Відділом по роботі з документами дозвільного характеру „Єдиний офіс” надано 4235 дозвільних послуг суб’єктам господарювання, що на 78,3% більше у порівнянні з відповідним періодом 2011 року.

У звітному періоді з метою впорядкування та визначення місць розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності затверджено Комплексну схему розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Бердянська.

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах)  склав 256,7 млн.грн., або 107,8% до першого півріччя 2011 року, у тому числі реалізованих населенню – 39,4 млн.грн., або 107,2 % до відповідного періоду 2011 року.

Протягом звітного періоду виконавчим комітетом спільно з відповідними службами проводилася системна робота щодо стримування зростання цін з використанням усіх наданих чинним законодавством важелів. Так, щотижня  проводився  моніторинг цін на основні продукти харчування на продовольчих ринках та в торговельній мережі міста.

З метою запобігання виготовленню  та реалізації на споживчому ринку неякісної, фальсифікованої продукції розглянуто 529 звернень споживачів. За неякісні товари і надані послуги споживачам повернуто понад 36 тис. грн., у 165 випадках виконано  ремонт неякісних товарів, у 49 випадках здійснено заміну неякісного товару на якісний, надано 175 консультацій з роз’яснення законодавства у сфері захисту прав споживачів.

Продовжувалась робота з вивчення основ Закону України „Про захист прав споживачів” у навчальних закладах міста. 14 березня 2012 року, у рамках святкування Всесвітнього дня захисту прав споживачів, у актовому залі ЦДЮТ проведено заключну гру під гаслом: „Споживач, знай свої права”. Перемогу та перехідний приз здобули учні ЗОШ №6.

Транспорт

У звітному періоді робота була направлена на створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом, покращення якості пасажирських перевезень, забезпечення оновлення рухомого складу та виконання соціально значущих перевезень.

У квітні 2012 року було проведено конкурс на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, головною метою якого став більш прозорий вибір на конкурсних засадах юридичних та фізичних осіб, які здатні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, дотримання вимог транспортного законодавства України, інших нормативно-правових документів і виконання умов організації перевезень та показників якості транспортного обслуговування населення.

Для участі в конкурсі приватними перевізниками придбано та введено в експлуатацію 10 автобусів для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, а також оновлено рухомий склад: 2009 – 2 од., 2010 – 2 од., 2011 – 2 од., 2012 – 6 од. При конкурсному відборі враховувались інвестиційні зобов’язання щодо перевезення пільгових категорій населення, учнів загальноосвітніх шкіл, підвищення комфортності та оновлення рухомого складу, участь у програмі дачних перевезень тощо.

За умовами конкурсу на маршрутах міста введені трафарети номерів маршрутів, які світяться в темний час доби для осіб з вадами зору.

Проводиться  робота щодо введення в дію диспетчерської служби, яка передбачає організацію автоматизованої системи управління з використанням системи глобального позиціонування GPS для контролю руху пасажирського транспорту, що дасть змогу оперативного реагування на порушення графіків та інтервалів руху.

Розроблено нову Програму здійснення перевезень пасажирів до садово-городніх товариств, оптимізовано дачні маршрути, кількість рейсів та дачних днів у порівнянні з минулим роком не зменшилась.

Станом на 01.07.2012 року встановлено 40902 основних телефонних апарата, в т.ч. міських – 36202, сільських – 4700. Кількість квартирних телефонів на 100 сімей – 75,7 од. , у т.ч. міських – 83,5 од., сільських – 40,6 од.

Послуги провідного мовлення здійснюють 5315 радіоточок. У місті функціонують 48 таксофонів.

Будівництво та реконструкція об’єктів соціально-культурної сфери та інфраструктури

Будівельні роботи у місті виконують 39 підприємств.

Обсяг виконаних будівельних робіт за 6 місяців 2012 року склав 15,6 млн. грн., або 95,4% до аналогічного періоду 2011 року, у тому числі: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 59,9% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (17,0% та 23,1% відповідно).

Прийнято в експлуатацію житла індивідуальними забудовниками 18717 кв. м загальної площі (94 будівлі), що складає 19,9% від загального обсягу  Запорізької області.

На 2012 рік  на проведення робіт з будівництва, реконструкції  та капітального ремонту реконструкції об’єктів соціально-культурної сфери та інфраструктури по управлінню капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому заплановано 30,956 млн. грн., із них: 24,749 млн. грн. – кошти державного бюджету;  6,207 млн. грн. – кошти  міського бюджету.

Станом на 01.07.2012 року освоєно 3,097 млн. грн., у тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку – 1761,0 тис.грн.

У звітному періоді проводилися роботи, а саме: укріплення Бердянської Коси; капітальний ремонт площі I Бердянської ради, пр.Леніна (від вул. Дюміна до пр.Перемоги), площі перед МПК (II черга);  реконструкція водоводу В-1 по вул.Калініна – Руднєвої – Баха; каналізаційна насосна станція № 4 з колектором, м.Бердянськ – будівництво з урахуванням проектних робіт; капітальні ремонти будівлі ДЮСШ по вул. Горбенка, 27, будівлі по вул.Горбенка,1, приміщень фельдшерсько-акушерського пункту с. Роза,  клубу  „Сокіл” та інші об’єкти  та заходи.

Благоустрій об’єктів житлово-комунального господарства

На виконання заходів Програми капітального ремонту, поточного ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою на 2012 рік заплановано 19,75 млн. грн., у тому числі – 12,7 млн. грн. – субвенція державного бюджету.

Станом на 01.07.2012 року виконано робіт на суму 2,89 млн. грн. з міського бюджету.

Так, КП „Міськсвітло” – проводилися роботи з капітального, поточного ремонту та утримання  мереж зовнішнього освітлення по всіх мікрорайонах міста. Витрати склали 1394,45 тис. грн.

КСП „Зеленгосп” – проводилися роботи з капітального ремонту, поточного ремонту та утримання зелених насаджень. Витрати склали  604,85 тис. грн.

КП „Ритуал” – обсяги виконаних робіт з утримання кладовищ склали 234,6 тис. грн.

Витрати на зимове утримання доріг склали 338,5 тис. грн.

Виконано роботи з технічного обслуговування світлофорів на загальну суму  49,26 тис. грн.

Нанесено дорожньої розмітки на суму 16,994 тис. грн.

Поточний ремонт каналізаційних мереж на ділянці від КНС-5 до вулиці Свободи, 96  склав  99,12 тис. грн.

На сьогодні виконано проект І етапу з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Бердянськ із застосуванням енергозберігаючих технологій, до якого включено 13 черг. Проект знаходиться в ДП „Укрдержбудекспертиза” на експертизі.

Проведено авансування робіт по об’єкту „Газифікація м. Бердянськ. Газифікація Бердянської коси (II  черга будівництва) – 264,706 тис. грн. за кошти бюджету розвитку.

На виконання заходів Програми видатків і розвитку та поточного утримання об’єктів комунального благоустрою міста, яка фінансується за рахунок коштів, що надходять від збору за першу реєстрацію транспортного засобу та придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів на 2012 рік заплановано 3631,9 тис. грн., у тому числі 2918,55 – кошти державного бюджету.

Станом на 01.07.2012р. за державні кошти виконано поточний ремонт доріг на 24 вулицях м. Бердянськ загальною площею 3073,52 м2 на загальну суму 477,046 тис. грн.

За січень-червень 2012 року згідно з Програмою фінансування капітального ремонту житлово-комунального комплексу міста на 2012 рік виконано:

 • на 39 житлові будинки проектно-кошторисну документацію на загальну суму 83,755 тис. грн. за рахунок  міського бюджету;
 • проектно-кошторисну документацію на ремонт внутрішньодворової території житлових будинків у 8 мікрорайонах міста. Загальна сума виконання проекту за рахунок коштів місцевого бюджету склала 9,663 тис. грн.;
 • експертизу проектів на оснащення житлових будинків 42 лічильниками теплової енергії та 58 лічильниками холодного водопостачання на загальну суму 7,128 тис. грн.

У січні-червні 2012 року населенню до сплати за житлово-комунальні послуги нараховано 68,5 млн. грн., фактично оплачено населенням – 69,5 млн. грн. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг – 101,6%.

Станом на 01.07.2012 року заборгованість населення з платежів складає 30,3 млн. грн.

У червні 2012 року для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 898 сім’ям було призначено субсидії на загальну суму 76,0 тис. грн. Середня величина призначеної субсидії на 1 сім’ю склала 84,7 грн.

Енергозбереження

З метою проведення безкоштовного енергетичного аудиту об’єктів бюджетної сфери господарювання у травні 2012 року була проведена організаційна робота та отримані розрахунки вартості термомодернізації по об’єктах бюджетної сфери господарювання в м. Бердянськ від ТОВ „Інститут проблем екології та енергозбереження” (м. Київ) на  суму 1755,032 тис. евро.

З метою отримання  фінансування за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки,  проект „Реконструкція системи теплозабезпечення споживачів котельні № 22 шляхом встановлення теплових насосів з використанням тепла повітря, м. Бердянськ Запорізької області” направлено на повторне проходження  експертизи.

З метою підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів затверджена Концепція з впровадження системи енергетичного менеджменту в місті Бердянську (рішення виконавчого комітету від 13.03.2012 №  109).

У звітному періоді розпочато роботу  щодо розробки та впровадження місцевих інвестиційних проектів згідно з Програмою розвитку житлово-комунального господарства районів та міст Запорізької області на 2012-2015 роки. Виконавчим комітетом підготовлено та направлено до Центру муніципального менеджменту 239 заявок та 52 паспорти інвестиційних проектів в галузях житлово-комунального господарства, освіти, культури, туристично-курортної сфери, які планується включити до Регіональної  Інвестиційної Програми розвитку житлово-комунального господарства малих міст та районів Запорізької області на 2012-2015 роки.

Для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування розроблено енергоефективний проект „Впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах міста Бердянська” та надано на адресу Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. Також, даний проект включено до проекту Плану стратегічного розвитку міста Бердянська на 2012 – 2016 роки та позиціонується, як один із пріоритетних напрямків енергетичної політики міста.

Реалізація бюджетної політики

Станом на 01.07.2012р. до загального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів) надійшло 60107,3 тис. грн., що становить 44,1% до річної суми. Надходження доходів загального фонду (без урахування трансфертів) за I півріччя 2012 року виконано на 100,1% від запланованого обсягу, понад  план отримано – 46,6 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів загального фонду (без урахування трансфертів) за 6 місяців 2012 року збільшились на 4675,3 тис. грн. або на 8,4 %.

Значну частину надходжень місцевого бюджету склав податок на доходи з фізичних осіб – 40,7 млн. грн., або 67,8% від надходжень до загального фонду бюджету міста.

З метою наповнення доходної частини місцевого бюджету в місті працюють комісії з питань забезпечення податкових та інших надходжень до  бюджетів усіх рівнів. Проведено 9 засідань комісій, на яких заслухано звіти керівників 44 підприємств про стан розрахунків з бюджетом, за результатами яких 23 суб’єкта господарювання погасили заборгованість у сумі 510,7 тис.грн., у тому числі 68,4 тис.грн. – податку на доходи фізичних осіб.

Проведено 7 засідань комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано керівників 37 підприємств щодо організації роботи з ліквідації боргів. Результатом роботи комісії в поточному році стало погашення заборгованості із заробітної плати на суму 796,2 тис. грн.

До органів прокуратури підготовлено та передано 14 матеріалів для надання позовів до суду на стягнення боргів з оренди землі на суму 604,0 тис. грн., з них чотири боржника погасили борги в досудовому порядку на суму 108,5 тис. грн.

Направлено 71 повідомлення  землекористувачам, які мають борг по сплаті оренди землі, з них 43 орендаря  вже погасили борги на загальну суму 155,1 тис. грн.

Проведено 120 перевірок щодо дотримання підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами, які використовують найману працю, норм трудового законодавства, в т.ч. своєчасних розрахунків по заробітній платі. Матеріали 56 перевірок, під час яких виявлено грубі порушення трудового законодавства,  направлено до прокуратури міста для розгляду питання щодо застосування до роботодавців заходів прокурорського реагування.

У міському бюджеті 2012 року заплановані видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного  розвитку окремих територій в обсязі 49000,0 тис.грн.

Протягом звітного періоду  з метою забезпечення ефективної реалізації інвестиційних проектів робочою групою з реалізації інвестиційних проектів у 2012 році (розпорядження міського голови від 02.02.2012 №071-р) проводилось обговорення та визначення переліку інвестиційних проектів, спрямованих на здійснення заходів соціально-економічного та культурного розвитку міста Бердянська, фінансування яких здійснюється у 2012 році із залученням коштів бюджетів усіх рівнів.

Рішенням виконавчого комітету від 11.05.2012 року № 241 затверджено перелік об’єктів та заходів, фінансування яких здійснюватиметься у 2012 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

За січень-червень 2012 року видатки за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку склали 1761,0 тис.грн.

Соціальний захист та зайнятість населення

Управління праці та соціального захисту населення приділяє велику увагу питанню соціальної захищеності мешканців міста, підвищенню рівня оплати праці.

У 2012 році на реалізацію заходів Програми муніципальної підтримки  малозабезпечених сімей міста на 2010-2013 роки передбачено фінансування  з місцевого бюджету у сумі 564,0 тис. грн., з яких на 01.07.2012 року виділено 112,8 тис. грн., у тому числі на:

 • отримання  пільг на житлово-комунальні послуги дітьми-сиротами та багатодітними сім’ями, в яких виховується четверо та більше дітей  – 111,5 тис.грн.;
 • надання матеріальної допомоги мешканцям міста за рішенням постійної комісії з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності – 63,0 тис.грн.;
 • надання одноразової грошової допомоги до Дня Перемоги 4854 ветеранам війни – 1841, тис.грн.(кошти державного бюджету);
 • надання 218 учасникам бойових дій, які безпосередньо брали участь у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, у розмірі 500,0 грн. кожному – 1090,0 тис.грн. (кошти обласного бюджету);
 • забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років слуховими апаратами – 9,9 тис.грн.;
 • оздоровчу реабілітацію ветеранів війни, праці та інвалідів у санаторно-курортних закладах – 522,5 тис.грн. (кошти державного бюджету);
 • проведення 161 мешканцю міста пільгової категорії компенсаційних виплат для отримання твердого побутового палива та скрапленого газу – 90,7 тис.грн.;
 • забезпечення надання пільг ветеранам війни та праці, потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям війни, ветеранам військової служби, багатодітним сім’ям – 10080,8 тис.грн. та інше.

Відповідно до заходів Програми соціального захисту дитячого та дорослого населення м.Бердянськ  в галузі стоматологічного обслуговування  за звітний період  пільгове зубопротезування отримали 393 особи на суму 269,7 тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету.

КУ „Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” забезпечує обслуговування 659 громадян, які значно втратили рухову активність і відносяться до маломобільних груп населення. Зроблено 34604  відвідувань та надано 208715 соціальних послуг.

З метою поліпшення ситуації на ринку праці рішенням вісімнадцятої сесії міської ради VI скликання від 29.12.2011 №10 затверджено Програму зайнятості населення міста Бердянська на 2012 –2014 роки.

За 1 півріччя 2012 року створено 1767 нових робочих місць, що склало 44,2%  від передбаченого Програмою на 2012 рік  4000 нових робочих місць.

Станом на 01.07.2012 року рівень зареєстрованого безробіття склав 1,3% проти 2,2%  на 01.01.2012 року.

За сприянням міського центру зайнятості працевлаштовано 2220 осіб, що на 12,5% більше, ніж за січень-червень 2011 року, пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації 694 безробітних (збільшення на 21,3%), брали участь в оплачуваних громадських роботах 1200 осіб (збільшення на 14,0%).

У I півріччі 2012 року 18 безробітних одержали  одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності на загальну суму 115,3 тис. грн., з яких 8 – відкрили власну справу після закінчення цільових курсів з основ підприємництва.

Міським центром зайнятості організовано та проведено 33 міні-ярмарки вакансій, в яких брали участь 227 безробітних.

Станом на 01.07.2012 року середньооблікова кількість штатних працівників склала 24670 осіб.

Основним джерелом формування доходу найманих працівників та основою формування їхнього добробуту є заробітна плата. За січень-червень 2012 року середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника підприємств з кількістю працюючих 10 осіб і більше, дорівнювала 2178,08 грн., що на 23,3% менше показника по області та на 13,6% більше, ніж у відповідному періоді 2011 року.

Негативним явищем, що характеризує соціально-трудові відносини у місті є наявність заборгованості з виплати заробітної плати. Сума невиплаченої заробітної плати порівняно з боргом на 1 січня 2012 року зросла на 2,9% та станом на 01.07.2012 року склала 4,9 млн. грн. Найбільша частка боргу 90,9%, або 4,4 млн. грн. припадає на підприємства, щодо яких реалізується процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (підприємства-банкрути).

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств станом на 01.07.2012 року складає 438,9 тис. грн., або 9,0% загальної суми боргу.

З метою підвищення рівня оплати  праці, соціальної захищеності громадян міста, легалізації найманої праці та заробітної плати проведено:

3 наради з питань підвищення рівня заробітної плати та дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, запрошено 92 приватних підприємця та 35 керівників підприємств;

120 перевірок, в ході яких вивчався стан додержання роботодавцями мінімальних гарантій в оплаті праці та офіційного оформлення трудових відносин з працівниками, за результатами яких працевлаштовано 78 найманих працівників, 43 працівника переведено на повний робочий час, нараховані надбавки та доплати (за понаднормові часи роботи, за роботу в нічні години, індексацію заробітної плати та інше) у сумі 42,3 тис. грн.

Середній розмір пенсії по місту Бердянську на 01.07.2012 року склав 1294,23 грн., що на 160,44 грн. менше, ніж середньообласної пенсії (1454,67 грн.). У порівнянні  з аналогічним періодом минулого року розмір середньої пенсії збільшено на 194,42 грн.

Населення

Станом на 01.07.2012 року чисельність наявного населення склала 119,3 тис. осіб, у тому числі міського -116,2 тис. осіб, сільського – 3,1 тис. осіб.

Протягом I півріччя 2012 року народилось 500 осіб, що на 8 осіб більше, ніж за відповідний період минулого року. Коефіцієнт народжуваності склав 4,2% ( січень-червень 2011 року – 4,1%).

Кількість померлих склала 877 осіб, що на 22 особи менше, ніж у відповідному періоді 2011 року. Смертність перевищила народжуваність  у 1,8 разів. Коефіцієнт смертності склав 7,3% (січень-червень 2011 року – 7,5%).

На чисельність населення впливає, крім природного, також і міграційний рух. У січні-червні 2012 року до міста прибула 521 особа, що на 77 осіб менше, ніж у відповідному періоді 2011 року, вибуло – 496 осіб (на 20 осіб більше).

Не дивлячись на те, що кількість народжених збільшилась та зменшилася кількість померлих, все ще залишаються ознаки зменшення  чисельності населення. Коефіцієнт природного приросту населення за січень-червень 2012 року склав (-3,1%), що на 0,3 відсоткових пункти менше січня-червня 2011 року (-3,4%).

Протягом  5 місяців 2012 було зареєстровано 152 шлюби (5 місяців  2011 року – 184) та 69 розлучень (5 місяців 2011 року – 87).

Курортно-туристична сфера

З метою реалізації пріоритетних завдань, спрямованих на забезпечення розвитку курортно-туристичної сфери та надання якісних послуг відпочинку виконувались заходи щодо підготовки міста до курортного сезону, які було затверджено рішенням виконавчого комітету від 13.12.2012 № 553 „Про підсумки курортного сезону 2011 року та затвердження плану заходів проведення курортного сезону 2012 року”.

З метою організації безпечного відпочинку в оздоровчих закладах міста в період курортного сезону, рішенням  виконавчого комітету від 10.04.2012 № 149 затверджено заходи, які дозволяють якісно, ефективно та безпечно функціонувати та надавати послуги гостям міста.

Члени громадської організації „Бердянськ – Курорт” спільно з сектором курортно-туристичної сфери брали участь у XVIII Міжнародній туристичній виставці „Україна – подорожі та туризм” (28 – 30 березня, м. Київ), Х Спеціалізованій Міжрегіональній виставці „Відпочинок. Туризм. Курорт” (12 – 14 квітня, м. Запоріжжя). Курортний Бердянськ було представлено єдиним виставковим стендом „Бердянськ-Курорт” за участю оздоровчих закладів „Артурс. Бердянськ. Курорт”, „Бриз”, „Дюна”, туристичної фірми „Темеринда”, дитячих закладів оздоровлення та відпочину „Мрія”, „Салют”, „Червона гвоздика”, „Райський куточок” тощо.

48 санаторно-курортних та оздоровчих закладів оформили Акти обстеження оздоровчого закладу.

У звітному періоді внесено зміни до Статуту КП „Продюсерський центр „Аншлаг” в частині розширення напрямків діяльності підприємства щодо організації туристичного інформаційного центру. Рішенням сесії міської ради від 27.07.2012 № 53 Затверджено Програму підтримки КП „Продюсерський центр „Аншлаг” та Положення про туристичний інформаційний центр.

У звітному періоді оголошено конкурс щодо визначення слогану та логотипу міста Бердянська  відповідно до Програми заохочення до участі у конкурсі на визначення слогану та логотипу міста Бердянська.

Для мешканців та гостей  міста розроблено та надруковано  путівник по місту Бердянську „Відпочивай!”.

За січень-червень 2012 року організовано оздоровились та пролікувались 25 113 осіб, у тому числі дитячі заклади оздоровлення та відпочинку відвідали 5 627 дітей.

Соціальна сфера

У звітному періоді забезпечено функціонування закладів охорони здоров’я, освіти, культури, фізкультури та спорту.

За рахунок коштів міського бюджету виконувались роботи з капітального ремонту будівлі інфекційного корпусу КУ „Бердянська міська лікарня” – 2,551 тис.грн.;  будівлі пологового будинку – 3,107 тис.грн.; будівлі дитячої поліклініки – 3,931 тис. грн. Витрати склали 9,589  тис. грн.

За січень-червень 2012 року фінансування  галузі „Охорона здоров’я” з міського бюджету склало 37,3 млн.грн., або 122,8% до відповідного періоду 2011 року.

100% загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст. міста Бердянська забезпечені комп’ютерною технікою з підключенням до мережі Інтернет.

У всіх загальноосвітніх навчальних закладах міста забезпечено навчання 100% вчителів за програмою „Основи інформаційно-комунікаційних технологій”.

Функціонує 16 дошкільних навчальних закладів, з них 14 – комунальної власності, 1 – приватний, 1 – підпорядкований Бердянському торговельному морському порту. В них перебуває 3252 дітей. Дошкільною освітою охоплено 48% дитячого населення.

У звітному періоді проводилися роботи з капітального ремонту дошкільних навчальних закладів та  загальноосвітніх шкіл (ДНЗ №№ 1, 25, 27,34,40,41; будівлі ЗОШ №№ 9, 11, 16).  Витрати з міського бюджету склали  25,247 тис.грн.

За січень-червень 2012 року фінансування  галузі „Освіта” з міського бюджету склало 57,0 млн.грн., або 141,1% до відповідного періоду 2011 року.

У рамках реалізації Програми муніципальної підтримки проведення міських культурно-мистецьких заходів на 2012 рік проведено 88 культурно-мистецьких акцій, залучено 90 творчих колективів, забезпечено якісне проведення дозвілля для 162485 гостей та мешканців міста.

З метою подальшого розвитку та популяризації професійної, самодіяльної творчості проведено міський  фестиваль народної творчості „Зорецвіт”, театралізоване фестиваль-свято до Дня працівників культури і аматорів народної творчості „Золотий Орфей”, фестиваль-чемпіонат зі спортивного бального танцю „Бердянський бриз”, Всеукраїнські фестивалі східного танцю „Кубок Азовського моря”, дитячої творчості „Топ-Топ”, духових оркестрів „Бердянське літо”, дитячої та юнацької творчості „Три кита в океані дитячих талантів”; Міжнародний дитячий конкурс творчості та національного костюму „Кришталева корона Росії в Бердянську”.

Вперше проведено свято до відкриття курортного сезону у Бердянську, в рамках якого пройшла церемонія відкриття туристично-курортної виставки у міському Палаці культури.

В рамках виконання заходів Програми підтримки ХV Бердянського Міжнародного кінофестивалю на 2012 рік у міському Палаці культури відбулася офіційна церемонія відкриття кінофестивалю.

У звітному періоді проведено капітальний ремонт будівлі музичної школи за рахунок міського бюджету на суму 2,576 тис.грн.

За січень-червень 2012 року фінансування  галузі „Культура” з міського бюджету склало 6,2 млн.грн., або 126,5% до відповідного періоду 2011 року.

На виконання заходів Програми розвитку фізичної культури та спорту м. Бердянськ на 2012 рік  на міські спортивно-масові заходи з міського бюджету за січень-червень 2012 року забезпечено фінансування у сумі 103,1 тис. грн. Згідно з Програмою проведено:  

 • відкритий кубок по спортивній акробатиці м. Бердянськ, присвячений  Дню захисту дітей, в якому брали участь 200 спортсменів;
 • парусну регату на честь Дня перемоги, до якої залучено 120 спортсменів;
 • турнір сильніших пауерліфтерів України, в якому змагались 100 спортсменів та інші заходи.

Затверджено Програму соціального становлення  та розвитку молоді в м. Бердянськ на 2012 рік (рішення двадцять першої сесії міської ради VI скликання від 01.03.2012  № 45). Передбачено виділення коштів з міського бюджету у сумі 105,9 тис. грн., фактичне фінансування склало 13,9 тис. грн. Згідно з Програмою реалізації молодіжної політики забезпечено:

 • проведення фестивалю поетичної творчості „Міста у моря натхнення”, „Пісні моря” до 185-річчя Бердянська „З ювілеєм, місто моє рідне”, в якому брали участь  400 учасників фестивалю;
 • проведення V Ювілейного фестивалю „Парафраз” та II Міського хореографічного фестивалю „Золота Айседора”, в яких брали участь 400 учасників;
 • проведення військово – патріотичної гри „Зірниця”, в якій брали участь 120 осіб;
 • проведення молодіжної акції зі здорового способу життя „Олімпійське літо”, в якій брали участь 300 учасників;
 • проведення святкового концерту, присвяченого Дню молоді, в якому брали участь 3000 учасників.

На виконання заходів пріоритетного напрямку затверджено Програму  забезпечення транспортних послуг на замовлення відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2012 рік (рішення двадцятої (позачергової) сесії міської ради VI скликання від 26.01.2012  №39), на яку у міському бюджеті передбачено 120,1 тис. грн., фактично профінансовано 78,9 тис. грн. За рахунок заходів Програми забезпечено:

 • проведення учнівських та студентських спартакіад;
 • збереження інфраструктури та роботу позашкільних закладів за місцем проживання в мікрорайонах міста;
 • залучення до занять фізичною культурою та спортом безкоштовно та на пільгових умовах дітей сиріт, дітей інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.

За рахунок передбачених видатків з місцевого бюджету забезпечено учбово-спортивну підготовку та участь у змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародних рівнів МБК „Чайка”, футбольного клубу „Бердянськ”, ДЮСШ відділу сім’ї, молоді та спорту та ДЮСШ відділу освіти, Шахово-шашкового клубу, Бердянської громадської організації „Клуб Боксу Бердянськ» та інших. Безкоштовно навчалися плаванню більш ніж 500 учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл міста.

За січень-червень 2012 року фінансування галузі „Фізкультура та спорт” з міського бюджету склало 2,0 млн.грн., або 117,6% до відповідного періоду 2011 року.

Внутрішня та регіональна політика

Робочою групою з розробки Плану стратегічного розвитку м.Бердянськ на 2012-2016 роки (розпорядження міського голови від 24.10.2011 № 532-р) спільно зі спеціалістами Дніпропетровського регіонального Інституту державного управління НАДУ при Президентові України  розроблено та підготовлено проект Плану стратегічного розвитку міста Бердянська на 2012-2016 роки;

на підставі індикаторів соціально-економічного розвитку виконання стратегічного Плану економічного розвитку міста Бердянська за 2011 рік підготовлено брошуру „Реалізація заходів-завдань стратегічного плану економічного розвитку м.Бердянськ за 2007- 2011 роки”, яка відображає розвиток міста за визначений період відповідно до пріоритетів стратегічного плану;

з метою запровадження клієнт-орієнтованої системи надання адміністративних послуг мешканцям міста працює робочий комітет зі створення та організації роботи Центру з надання адміністративних послуг (розпорядження міського голови від 22.12.2011 № 640-р), який планується відкрити на першому поверсі приміщення виконавчого комітету;

з метою забезпечення стабільного розвитку міста розроблено індикатори соціально-економічного розвитку та проведено за підсумками 2011 року та першого кварталу 2012 року моніторинг рейтингової оцінки показників соціально-економічного розвитку (розпорядження міського голови від 05.03.2012 №122-р);

виконавчим комітетом підготовлено та направлено п’ять проектів для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування:

 • - „Впровадження  системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах міста Бердянська”;
 • - „Організація центру реформування житлового господарства  та створення ОСББ”;
 • - „Реінтеграція бездомного в суспільство „Кроки до майбутнього”;
 • - „Організація муніципальної підтримки туристам та представникам туристичної сфери”;
 • - „Створення міського молодіжного ресурсного Центру”.

Управлінням організаційної, кадрової роботи та зв’язків з громадськістю спільно з відділом інформаційно-комунікаційних ресурсів виконкому розроблено проект „Створення єдиного інтегрованого центру надання адміністративних послуг у м. Бердянськ”, який  брав участь у програмі „Громадське суспільство та належне врядування” та отримав перемогу в конкурсі „Створення центрів надання адміністративних послуг”  Міжнародного фонду „Відродження”.

З метою впровадження в діяльність виконавчого комітету Європейської методики покращення ефективності управління створено робочу групу зі впровадження компонента „Покращення ефективності управління „Програми Ради Європи „Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні” (розпорядження міського голови від 06.07.2012 №  340-р). На виконання розпорядження робочою групою проводиться робота щодо впровадження в діяльність виконавчого комітету рекомендовані Офісом Ради Європи індикатори – показники ефективності для трьох послуг: міський веб-сайт, тарифна політика на засадах діалогу з населенням, а також адміністративні послуги. Щодо кожної послуги розробляються заходи, які будуть вживатися для  покращення роботи виконавчого комітету за визначеними напрямками.
Новости Бердянска
сегодня, 20 мая, четверг
вчера, 19 мая, среда

Все новости Бердянска

Магазин автозапчастей CarMix.com.ua
На верх