Про роботу Бердянської місцевої прокуратури з розгляду звернень та запитів громадян у 2018 році

По материалам пресс-службы прокуратуры
21.03.2019 · 10:33 · Просмотров - 152

Робота з розгляду  звернень та особистого прийому є одним із важливих напрямів діяльності органів прокуратури та спрямовується на реальний захист прав і свобод людини  та громадянина, зміцнення законності та правопорядку.

Протягом 2018 року до Бердянської місцевої прокуратури з урахуванням Чернігівського, Більмацького, Розівського та Приморського районів  надійшло 1298 звернень громадян, 679 з яких вирішено по суті , 583 – направлено за належністю до інших відомств для розгляду в межах компетенції.

З вирішених по суті скарг, 445 – стосувались питань досудового розслідування, 11 з них задоволено. З питань участі у кримінальному провадженні у суді розглянуто 21 скаргу.  За результатами розгляду звернень на дії працівників поліції, прокуратурою за рік зареєстровано 11 кримінальних проваджень. 

Крім того,  вирішено  4 звернення з питань представництва інтересів громадян та держави  в суді, 11 з питань нагляду за додержанням кримінально - виконавчого законодавства, 223 звернення з інших питань.

Оперативними працівниками на особистому прийомі протягом року прийнято 620 громадян, з них 111 особисто керівником прокуратури. 

Крім того, упродовж 2018 року Бердянською місцевою прокуратурою розглянуто 6 запитів на інформацію, до інших відомств скеровано 1 інформаційний запит.

Запити, які розглянуті за категоріями стосувались питань досудового слідства, кадрових та інших питань.

При розгляді звернень працівники прокуратури керуються Конституцією України, законами України «Про прокуратуру», «Про звернення громадян», правовими актами, виданими Генеральним прокурором України.

Відповідно до вимог ст.16 Закону України "Про звернення громадян", скарги на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подавати у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі.

Разом з цим, це не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

Крім цього, відповідно до ст.55 Конституції України  права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який приймає та розглядає звернення громадян щодо відносин, які виникають при реалізації прав і свобод людини і громадянина між громадянином України, незалежно від місця його перебування, іноземцем чи особою без громадянства, які перебувають на території України, та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами.

Звертаючись із письмовою заявою до органів прокуратури, необхідно дотримуватись вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян". Зокрема, обов'язково необхідно зазначити прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, вказати суть порушеного питання, зауваження, пропозиції чи скарги. Письмове звернення має бути підписано заявником (колективне – заявниками) із зазначенням дати.

Звернення та клопотання громадян з питань досудового розслідування кримінальних проваджень вирішуються в рамках Кримінального процесуального кодексу України.

У разі звернення на особистий прийом громадянин повинен надати документ, що посвідчує його особу та повноваження представника, які мають бути оформлені у встановленому законом порядку.

Відповідно до ст.14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію має містити: ім’я, запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є, загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Прокурор Бердянської
місцевої прокуратури
юрист 1 класу

О. Войкова
Новости Бердянска
сегодня, 6 июня, четверг
вчера, 5 июня, среда

Все новости Бердянска