Нові підстави. Хто з військових може звільнитися зі служби під час воєнного стану з 1 серпня

По матеріалам NV
20.07.2023 · 11:14 · переглядів - 618

В Україні під час воєнного стану військові мають обмежені підстави для звільнення, в порівнянні з мирним часом. Хто і за яких умов може звільнитися зі служби, і що змінив законопроєкт № 8009 і № 8169 в системі

Нові підстави. Хто з військових може звільнитися зі служби під час воєнного стану з 1 серпня
Звільнення з військової служби — які нові строки служби та підстави для звільнення з 1 серпня (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

Загальна мобілізація та воєнний стан тривають в Україні з 24 лютого 2022 року, і за цей час мобілізовано десятки тисяч чоловіків та жінок для захисту країни. Всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними і їх можуть мобілізувати через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

На військовій службі залишаються військові строкової служби, військові на контракті та всі мобілізовані, адже звільнення під час воєнного стану відрізняється від мирного. Для звільнення з військової служби потрібно відповідати умовам, вказаним у законі України Про військову службу і військовий обов’язок.

Рада вже вносить зміни до закону, які необхідні для адекватної реакції на умови війни. Зокрема, для боротьби з корупцією змінили підстави для відстрочки ― так, одна категорія чоловіків після звільнення знову може бути мобілізована. Проте, Президент вже підписав закон на основі проєктів № 8009 і № 8169, які передбачають розширення підстав для звільнення військових.

Який строк військової служби

Звільнення та строки служби для різних категорій регулюються законом України Про військовий обов’язок і військову службу. Зокрема, для мирного, особливого та воєнного часу це все має різні умови.

Строк служби для різних категорій військових такий:

 • до 12 місяців ― особи, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра;
 • до 18 місяців ― солдати і матроси, сержанти і старшини, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях;
 • контрактники ЗСУ служать до трьох років рядовими, від трьох до п’яти ― сержантами і старшинами;
 • від 24 до 60 місяців ― громадяни, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу;
 • для військовослужбовців, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти та здобули рівень фахової передвищої військової освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, ― 5 років;
 • 12 ― 60 місяців ― інші громадяни.

Військові строкової служби залишаються на військовій службі до кінця воєнного стану, демобілізації або поки не з’явиться підстава для звільнення. Наразі вони можуть підписати контракт на службу після того, як закінчується термін строкової служби.

Військові, які служать за контрактом у разі його закінчення автоматично продовжують служити до закінчення воєнного стану, демобілізації або появи підстав для звільнення.

Військові, мобілізовані з 24 лютого 2022 року служать до закінчення воєнного стану або оголошення демобілізації. Вони можуть звільнитися, якщо матимуть підставу, передбачену законом.

Звільнення військовослужбовців ― підстави з 1 серпня 2023 року

Військові ЗСУ під час воєнного стану мають обмежену кількість підстав для звільнення, проте одна категорія має багато варіантів ― це звільнення за сімейними обставинами. Зокрема, в дію вступають відразу кілька змін:

 • військові, у кого родичі загинули через російську агресію або через російську агресію захищаючи Батьківщину можуть звільнитися зі служби;
 • військові, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, але визнані тимчасово непридатними до військової служби з дообстеженням через 6−12 місяців.

Зокрема, під час воєнного стану їх найменше ― військові можуть звільнитися лише, якщо мають хоча б одну підставу з чотирьох категорій:

 1. За станом здоров’я ― на підставі висновку (постанови) військово лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців;
 2. Через досягнення граничного віку несення служби;
 3. У зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;
 4. За сімейними обставинами.

Категорія звільнення за сімейними обставинами передбачає відразу кілька обставин ― для того, щоб звільнитися таким способом, необхідно подати рапорт із завіреними нотаріусом копіями документів, що підтверджують ці підстави.

Тепер, законом передбачено 13 підстав звільнення за сімейними обставинами під час воєнного стану:

 • у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;
 • у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;
 • у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
 • військовослужбовці-жінки — у зв’язку з вагітністю;
 • військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;
 • один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;
 • військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
 • перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;
 • військовослужбовці, якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Кого стосується законопроєкт 8009

Володимир Зеленський підписав законопроект 8009, який узгоджує можливість звільнитися зі служби особам, які не можуть бути мобілізовані примусово за сімейними обставинами.

Право на звільнення під час воєнного стану за новою підставою отримають:

 • військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації;
 • військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом.

Зміни вносять у частину 4, підпункт 2 і частину 5, підпункт 3 статті 26 Закон про Військовий обов’язок і військову службу.

Що змінив законопроєкт 8169

Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8169, який вносить комплексні зміни до закону України Про військовий обов’язок і військову службу, зокрема, дозволяє звільняти у запас військових, яких ВЛК визнає тимчасово непридатними із дообстеженням через 6−12 місяців.

Це стосується військових під час воєнного та особливого стану.

Як звільнитися з військової служби в Україні

Звільнення з військової служби відбувається за рапортом військового, до якого він додає завірені нотаріально копії документів, що підтверджують його право на звільнення.

Рапорт пишеться на безпосереднього командира та передається по підпорядкуванню.

У рапорті на звільнення з військової служби зазначаються:

 • підстави звільнення з військової служби;
 • думка військовослужбовця щодо бажання/небажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю;
 • погодження на виключення зі списків особового складу військової частини до моменту проведення усіх необхідних розрахунків (необов’язково, за бажанням);
 • ТЦК за місцем проживання, куди буде надіслана особова справа військовослужбовця і де він стоятиме на військовому обліку.

Кожен наступний командир розписується та надсилає його далі по підпорядкуванню. У разі відмови, військовому присилають відмову ― тоді він може почати процес звільнення заново.

У разі підтвердження, військовому присилають відповідь, а військова частина починає приготування до його розрахунку та звільнення.Читайте далее

Новини за сьогодні

Статті
На початок