Соціально-економічний розвиток Бердянська за січень-квітень 2010 року

Бердянск 24
04.06.2010 · 19:03 · Просмотров - 1456

За січень-квітень 2010 року обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг по місту склав 409,0 млн.грн., що становить 112,7% до відповідного періоду 2009 року. У розрахунку на одну особу реалізовано продукції на 3390,09 грн., що на 13,0% більше, ніж за відповідний період минулого року (2999,95 грн.).


У звітному періоді підприємствами було реалізовано продукції нафтоперероблення - на 134,5 млн.грн.; машинобудування - на 108,7 млн.грн.; харчових продуктів - на 46,3 млн.грн.; хімічної та нафтохімічної промисловості – на 31,6 млн.грн.; металургійного виробництва – на 7,9 млн.грн., неметалевої мінеральної продукції - на 3,4 млн.грн.; легкої промисловості - на 0,2 млн.грн.; іншої продукції - на 76,4 млн.грн. (98,8% - виробництво та розподілення електроенергії, газу, та води).

Найбільшу питому вагу в обсязі реалізованої продукції мають підприємства з виробництва продуктів нафтоперероблення - 32,9 %, машинобудування - 26,6%, харчової промисловості – 11,3%, а також хімічної та нафтохімічної промисловості - 7,7%.

У структурі реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості сировинна продукція займає 77,0% від загального обсягу (256,8 млн.грн.), товари широкого використання - 14,06% (46,9 млн.грн.), інвестиційна продукція - 8,9% (29,6 млн.грн.), товари тривалого використання - 0,04% (0,143 млн.грн.).

За січень-квітень 2010 року обсяг виконаних будівельних робіт у фактичних цінах склав 8,3 млн.грн., або 91,8% до відповідного періоду минулого року.

Обсяг реалізованих послуг підприємств сфери нефінансових послуг у ринкових цінах склав 110,5 млн.грн. (110,4% до січня-квітня 2009 року), у тому числі населенню – 20,4 млн.грн., або 120,7% до відповідного періоду минулого року.

Зовнішньоторговельний оборот товарів по місту склав 1,62 млн.дол.США, у тому числі обсяг експортних поставок – 1,6 млн.дол.США, імпортних – 0,019 млн.дол.США.

За січень - березень 2010 року освоєно 22,8 млн.грн. капітальних інвестицій, у тому числі в основний капітал – 18,2 млн.грн. (105,9% до січня-березня 2009 року). В розрахунку на одну особу освоєно капітальних інвестицій на суму 150,78 грн. і згідно з рейтинговою оцінкою результатів соціально – економічного розвитку за січень-березень 2010 року м. Бердянськ займає третє місце серед п’яти міст області.

За перший квартал 2010 року введено в експлуатацію 7 житлових будинків загальною площею 1205 кв.м. житла, що становить 348,3% до відповідного періоду 2009 года. За індексом введения в експлуатацію житла м.Бердянськ займає перше місце серед 25 міст та районів Запорізької області. За цей же період освоєно інвестицій в житлове будівництво – 9,6 млн.грн., або 151,8% до відповідного періоду 2009 року.

Станом на 01.04.2010 р. прямі іноземні інвестиції склали 6,99 млн.грн., що становить 0,8% від загального обсягу інвестицій в цілому по Запорізькій області.

За січень-квітень 2010 року перевезено (відправлено) 33,2 тис. т вантажів, або 81,0% до відповідного періоду 2009 року. Вантажооборот склав 13,1 млн.ткм., що на 24,2% більше ніж за січень-квітень 2009р. Автомобільним транспортом перевезено 6,3 млн. пасажирів, або 82,3% до рівня 2009 року. Пасажирооборот склав 54,3 млн.пас.км, або 83,1% до відповідного періоду минулого року.

Середньооблікова кількість працівників за січень-березень склала 23,7 тис. осіб. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників – 1532,91 грн., або 108,3% до відповідного періоду минулого року.

Станом на 01.04.2010 р. в місті зареєстровано 13111 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних та юридичних осіб.

Питома вага обсягу надходжень від суб’єктів малого підприємництва у загальному обсязі надходжень до місцевого бюджету склала 9,28%, що на 4,55 відсоткових пункти більше ніж в цілому по Запорізькій області.

За січень-квітень 2010 року нараховано населенню до оплати за житлово-комунальні послуги 43,1 млн.грн., рівень оплати населенням – 96,8%. Станом на 01.05.2010 року заборгованість населення складає 25,8 млн.грн. У квітні поточного року 34 сім’ї звернулось за субсидіями, 27 із них отримало субсидій на загальну суму 4,0 тис.грн.

Станом на 01.04.2010 р. в місті зареєстровано 1885 безробітних, що на 30,6% менше відповідного періоду 2009 року. Рівень зареєстрованого безробіття склав 2,6%, проти 3,7% станом на 01.04.2009 р.

Станом на 01.04.2010 року чисельність наявного населення м. Бердянськ склала 120,5 тис.осіб. У січні-березні поточного року народилось 257 немовлят, що на 10 немовлят менше, ніж у січні - березні 2009 року. Кількість померлих склала 478 осіб, що на 8 осіб більше відповідного періоду минулого року. Коефіцієнт народжуваності склав 2,1%, (січень - березень 2009 року - 2,2%). Коефіцієнт смертності склав 3,9%, що дорівнює показнику відповідного періоду минулого року. Природне зменшення населення склало (-1,8%), у відповідному періоді минулого року – (-1,6%).

За відповідний період до міста прибуло 292 особи, вибуло – 210 осіб. Станом на 01.04.2010 року у місті зареєстровано 96 шлюбів, або 82,1% до відповідного періоду минулого року та 131 розлучення, або 118,0 % до січня - березня 2009 року.

За даними МВС за січень-квітень 2010 року у місті зареєстровано 582 злочини загальної спрямованості, або 126,8% до січня-квітня 2009 року.

(источник "Бердянск виртуальный")

Підтримати Brd24Останні новини Бердянська
сегодня, 17 мая, среда
вчера, 16 мая, вторник
15 мая, понедельник
14 мая, воскресенье
11 мая, четверг
10 мая, среда

Всі новини БЕРДЯНСЬКА

На верх