Разъяснения про мобилизацию

03.04.2014 · 11:23 · Просмотров - 5868

27 березня 2014 року Верховною Радою України було прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації»

Згідно цього Закону, зміни стосуються сімох законодавчих актів, таких, як Кодекс Законів про працю України, Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу», Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та інші. Цей Закон набув чинності 2 квітня 2014 року.

Зокрема, згідно змін, що стосуються Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», "Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної спеціальної служби транспорту, на службу до органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років на день їх демобілізації. Якщо новий розмір пенсії у цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували в мирний час, виплата їм пенсії здійснюється у розмірі, який вони отримували на день призову на службу у зв'язку з мобілізацією".

Крім цього, статтю 119 Кодексу Законів про працю України, згідно із змінами, викладено у такій редакції: «Працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, гарантується збереження місця роботи, посади і середнього заробітку.»

Також у пункті 2 статті 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» додано абзац сьомий такого змісту: «Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої цим пунктом, здійснюється за період такої служби з дня їхнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої військової служби, на якій вони перебували у мирний час, за винятком тих осіб, які при звільненні з військової служби у мирний час не набули права на отримання такої грошової допомоги. Зазначена допомога виплачується на день демобілізації таких військовослужбовців. Умови та порядок виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, визначаються Кабінетом Міністрів України».

В Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» змінено статтю шосту, частину другу якої викладено у такій редакції: «Порядок виконання військово-транспортного обов'язку визначається Кабінетом Міністрів України. Порядок відшкодування державою вартості майна чи збитків, яких зазнають центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, а також громадяни внаслідок примусового вилучення чи відчуження транспортних засобів в особливий період, визначається законом».

Відповідно до нового Закону також врегульовано вікові межі призову на військову службу у зв'язку із мобілізацією. У статті 28 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» змінено певні норми: «частини другу, третю та п'яту викласти в такій редакції:

"2. Військовозобов'язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

 1. перший розряд - до 35 років;
 2. другий розряд - до 50 років.
 3. Особи офіцерського складу, які перебувають у запасі, поділяються на розряди за віком:

1) перший розряд:

 • молодший офіцерський склад - до 45 років;
 • старший офіцерський склад:
 • майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) - до 50 років;
 • полковник (капітан 1 рангу) - до 55 років;
 • вищий офіцерський склад - до 60 років;

2) другий розряд:

 • молодший офіцерський склад - до 55 років;
 • старший офіцерський склад:
 • майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) - до 55 років;
 • полковник (капітан 1 рангу) - до 60 років;
 • вищий офіцерський склад - до 65 років";
 • "5. Військовозобов'язані-жінки, незалежно від присвоєних їм військових звань, зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років";

6) у статті 39:

 • включити частину другу такого змісту:

"2. За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності";

 • доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців".»

Новий Закон зобов'язує Кабінет Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність згідно цього Закону.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що гарантії осіб, які підлягають призову на військову службу у зв'язку із мобілізацією, державою передбачені як основні для виконання. Також виокремлено гарантії військовослужбовців, що знаходяться на пенсії та зберігають всі соціальні виплати під час мобілізації. Важливий той факт, що підприємства будь-якої форми власності та підпорядкування зобов'язані зберігати за своїми співробітниками, що призвані на військову службу у зв'язку із мобілізацією, робоче місце та заробітну платню.

Бердянський об'єднаний міський військовий комісаріат
Новости Бердянска
Магазин автозапчастей CarMix.com.ua
На верх